DIS-Norge
 
  English Norsk  

Om Slekt og Data Salten

Er du interessert i slektsforskning, og har slekt i Nordland? Da vil Slekt og Data Salten være laget for deg!

Medlemsfordeler                     Innmeldingsskjema

Slekt og Data Salten er et slektshistorielag. Det er et distriktslag i foreningen Slekt og Data, som er landets største forening for slektsforskere, med over 10000 medlemmer.

Slekt og Data Salten holder til i Bodø, dekker hele Nordland fylke, og har tilknyttede medlemmer fra hele landet. Laget har over 600 medlemmer, de fleste fra Bodø og Nordland men også medlemmer fra andre fylker og fra utlandet.

Laget har medlemsmøte den første torsdagen i hver måned fra september til mai. Fast møtelokale er Stormen bibliotek kl: 19:00

 

Slekt og Data Saltens formål:

  • Å skape et lokalt forum for databehandling i slekts- og personalhistorie og spre kunnskap om dette.
  • Å stimulere slektsforskning i sitt område.
  • Å organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med dataregistrering av genealogisk kildemateriale samt å stimulere slikt arbeide.

Kontakt:
Slekt og Data Salten
Postboks 1191
8001 Bodø
E-mail: epost@sa.disnorge.no

 

Slekt og Datas formål:

Foreningens formål er å skape et landsomfattende forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel, spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere til slektsforskning i Norge.

Årskontingenten for medlemskap i DIS-Norge er kr. 500 og omfatter også medlemskap i distriktslaget.

 Og husk grasrotandelen!