DIS-Norge
 
  English Norsk  

Ikke en av mine tåra skal dem få

I forbindelse med krigsmarkeringen vil Johs Røde fortelle om evakueringen og om krigsopplevelsene sett med barneøyne.

Det skjer på
Stormen bibliotek torsdag 30 april kl 1900   

og DIS-Saltens medlemmer er invitert 
 

Johs Røde var bare åtte år da familien ble frarøvet hjemmet og tvangsevakuert i november 1944. Farens siste ord, før den tyske lastebilen fraktet dem bort, med en gråtende mor, sitter ennå som spikret: «Ikke en av mine tåra skal dem få». Dette er også tittelen på boken han presenterer.

Se hva Stormen skriver. Se mer om boka.

Johs Røde er en fantastisk forteller og må oppleves. Gratis entre.
 

 

Torbjørn Seiring 90 år

I dag, 15. april, fyller evig unge Torbjørn Seiring hele 90 år. DIS-Salten Slektshistorielag gratulerer!

 

Torbjørn var initiativtaker til - og medstifter av - DIS-Salten høsten 1992. Laget ble formelt stiftet 1. januar 1993, da det ble med i DIS-Norge.

Torbjørn har vært aktivt med i laget i alle disse årene fra 1992. Han var styremedlem en kort periode og revisor en lang periode. Han har gjort en stor innsats i kilderegistreringsprosjektene Skifter i Salten og Skifter i Lofoten/Vesterålen, og han mottok DIS-bjørnen, DIS-Norges hedersbevisning, i 2008. Han holdt i mange år hovedforedraget ”Kort innføring i slektsgransking” på Slektsforskerdagen. Vi har hatt gleden av å høre ham på medlemsmøtene mang en gang, med emner som gotisk skrift,  Ursin-slekten, renslighet i gamle dager eller lysestaker i Moskeneskirka.

Torbjørn bidrar fortsatt, både som deltager og som foredragsholder på medlemsmøtene. Han er også med som hjelper på den årlige Slektsforskerdagen, der han ikke minst er vår store ekspert på gotisk skrift.

 

Vi ønsker Torbjørn lykke med feiringen!

 

Hverdag i ruinene

Etter litt datatekniske problemer i starten, kunne vår nye leder Signhild Meløy Johannessen ønske de 110 fremmøtte velkommen til kveldens medlemsmøte på Stormen bibliotek.

 

 

Linda Haukland leverte en flott formidling av temaet i boken Hverdag i ruinene. Krigens gang i Bodø, slik den ble opplevd av byens menn, kvinner og barn, ble formidlet med varme, humor og innlevelse. Vi fikk både høre om dramatikk, husnød, trangboddhet, medmenneskelighet, hjelpsomhet og ”humor som og krykke og sverd”.

Foredraget ble supplert av flotte bilder fra boka.

 

God påske!

 

Bygdetinget – et vindu på samfunnet på 1600- og 1700-tallet

Medlemsmøte 7. mai 2015 kl 1900

Stormen bibliotek

Alan Hutchinson

Alan Hutchinson er historiker. Han har bodd i Norge siden 1980 og har også bakgrunn fra byplanlegging og off. forvaltning innen helse- og sosialsektoren. Hutchinson har tidligere arbeidet med lokal- og regionalhistorie og har bl. a. skrevet bind 1 av Bodøs historie sammen med Eirin Holberg, Saltdal gård- og slektshistorie (4 bind) og regional historie for Nord-Helgeland 1500-1800.

Sorenskriveren førte alt som foregikk på bygdetinget i tingboka.Tingbøkene refererer de rettslige forhandlingene som fant sted ved domstolen. Her står det om gjeldstvister og nabokrangler, brutte ekteskapsløfter og alvorlige kriminelle handlinger. Tingbøkene kan være en nyttig tilleggskilde fot å dokumentere slektsskap. De er også interesante for å finne ut mer om personens liv.

Sakene som ble reist på tinget gir et innblikk i forbrytelser og straff i eldre tid, men bygdetinget var langt mer enn bare en domstol.

Foredraget skal belyse hvordan lokalsamfunnet selv brukte tinget til å markere og opprettholde sosiale relasjoner i bygdene.

Møtet er åpent for alle interesserte.

Vil du ha hjelp til å finne slekt på nettet?  Fra kl 1800 til kl 1900 kan du få hjelp av eksperter fra DIS-Salten Slektshistorielag. 2-3 personer - i grønne DIS-skjorter - vil være til stede i Litteratursalen med PC-er.

 

Gårds- og slektshistorien for Skjerstad - status så langt

Siden 2007 har forfatteren Terje Gudbrandson jobbet med siste bind av serien Bodin bygdebok II som omhandler kommunens nyeste bydel, tidligere Skjerstad kommune.

Manus er skrevet fram til 1955 der tilgjengelige kilder stort sett stopper. Så er det opp til lokale krefter å føre historien inn i vår tid.

Det skal være sendt ut registreringsskjemaer for hvert bruk som den enkelte grunneier fyller ut.

 

Websamling på Hamar 14. og 15. mars

Webansvarlige fra distriktslagene i DIS-Norge har vært samlet på Hamar. Vi har fått nyttige tips, jobbet med praktiske oppgaver og diskutert løsninger
Fra DIS-Salten deltok Magne Mæle og Anne Grete Mensen, som ses på andre benk

 

 

Nordlandsseminaret 2015 på Kjerringøy handelssted

Nordlandsmuseet inviterer til Nordlandsseminaret 2015 den 6.-7. mai på Kjerringøy handelssted
 

Seminaret vil være aktuelt for ansatte i museum og arkiv, historielag, kystlag og andre organisasjoner innen kulturminnevernet, og andre som har interesse for årets tema.  Temaet høres spennende ut for oss som sysler med slektsforskning!

Program og påmelding

 

Årsmøtet 2015

På årsmøtet på Stormen bibliotek 5. mars 2015 deltok 25 personer, derav 23 medlemmer.

Jan Hagenes trappet av etter tre år som leder og fikk takk og gavekort for innsatsen.

 

Det nye styret

Signhild Meløy Johannessen, leder

Anne Grete Mensen, nestleder

Gerd Karin Lysholm, sekretær

Ole Martin Jarlodd, kasserer

Magne Mæhle, styremedlem

Per-Olav Broback Rasch, styremedlem

Jan Hagenes, styremedlem

Jarl Christensen, varamedlem

Nils M. Nielsen, varamedlem

 

Etter pause med kaffe og marsipankake, fikk vi høre Torbjørn Seiring fortelle en slektshistorie fra Lofoten med utgangspunkt i lysestaker i Moskeneskirka. En inngravering på lysstakene fra 1500-tallet hadde utløst Torbjørns nysgjerrighet, og vi fikk høre en  en slektshistorie basert både på fakta og funderinger om blant annet fruer, hustruer og lavadel.

 
 

Tilbakeblikk – 1992

Det nærmer seg årsmøte 2015. Dette blir DIS-Salten Slektshistorielags 23. årsmøte. Laget ble stiftet i 1992 av en gjeng ildsjeler, der Aud Davidsen og Torbjørn Seiring var vesentlige. Laget er fortsatt aktivt og medlemstallet har økt fra 40 i startåret til ca. 650 i år.

Her er avisutklipp fra 1992

 

Syndiker innhold