DIS-Norge
 
  English Norsk  

Spørreundersøkelse for medlemmer i DIS-Norge

DIS-Norge gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse blant medlemmene. De vil ha råd, tips og meninger, for å kunne utvikle foreningen i riktig retning. DIS-Salten Slektshistorielag har over 600 medlemmer, og alle oppfordres til å delta i undersøkelsen!

Se hva DIS-Norge skriver

 

Iinnasuolu - et samisk kjerneområde

Medlemsmøte DIS-Salten Slektshistorielag

Torsdag 1. oktober kl. 1900

Stormen bibliotek - Litteratursalen

Sjøsamer, markesamer og fjellsamer - Norges største øy hadde plass og ressurser for alle. Men øya er delt mellom åtte kommuner og to fylker, det har splitta opp bildet av den samiske historia og gjort heilheta vanskelig å se. Johan I. Borgos vil i dette foredraget forsøke å samle bitene.

Johan I. Borgos  er en norsk historiker, bygdebokforfatter og lærer. Han har bl. a. vært hovedforfatter for bygdebøker i Øksnes, Sortland og Andøy. Han har også skrevet mange lokalhistoriske artikler.

Møtet er som vanlig åpent for alle interesserte.

 

Hjelp til selvhjelp

Vil du ha hjelp til å finne slekt på nettet? Kl. 1800 vil to hjelper fra DIS-Salten Slektshistorielag være tilgjengelig i Litteratursalen. De vil ha på seg grønne skjorter!

 

Ulike kilder for slektsforskere

Torsdag 3. september var tema for månedens møte på Stormen bibliotek kjerneområdet for foreningens aktiviteter; nemlig de ulike kildene som finnes tilgjengelig. 35 personer møtte opp på møtet.

Gerd Karin Lysholm orienterte på en pedagogisk måte om de viktigste kildene samtidig som hun kom med mange gode tips hun har tilegnet gjennom mange års slektsforskning.

Hun tok for seg bl. a.

  • tips og eksempler på bruk av muntlige kilder samt kildekritikk
  • ulike skriftlige kilder
  • kilder på Internett
  • Alle hjelpemidler og informasjon som finnes på DIS Norges hjemmesider
  • kilder på CD/ DVD-er som DIS-Salten selger
  • hjelpemidler for gotisk skrift
  • hjelpemidler for kirkeåret
  • hjelpemidler for kommuneinndeling/sogn, kart m.m.
 

God sommer!

 

Grensetreff i Härnösand

Härnösands slektsforskere har 25-årsjubileum, og de inviterer slektsforskerforeninger i Norrland, Uleåborg og Vasa arkivdistrikt, Finland, Trondheim og Tromsø statsarkivdistrikt, Norge samt Föreningen Dalfolk til grensetreff og 25-årsjubileum.

17.-18. oktober 2015

Lensmuseet Murberget, Härnösand

Se brosjyre for program og påmelding.

 

Byvandring - Bodø gjennom 30 år

4. juni var det byvandring med Viggo

Til tross for surt og kaldt vær, ble det en vellykket byvandring, solid ledet av Viggo Eide. Ca. 30 deltagere fikk høre historien om noen av byens sentrale hus, som Tusenhjemmet, Barnas hus, Brannstasjonen, Nordlandsbanken/ Avisa Nordland, Glasshuset og Stormen konserthus og bibliotek. Interessante planer for endringer av byen ble også luftet.

 

Byvandring med Viggo - 4. juni

Bodø gjennom 30 år - byvandring 1985-2015

Viggo Eide tar oss med på ei ny byvandring med fokus på de siste 30 åra og de store endringer som har skjedd i Bodø, mest i sentrum, men også i ytre områder.

Start ved paviljongen i Solparken

Torsdag 4. juni kl 1800

Ruta går rolig tempo gjennom sentrum, bl.a. via torget, glasshuset, kaia og avsluttes ytterst på moloen. Tid ca 2 timer.

Klær etter vær, det kan være kaldt å stå ute.
 

Alle interesserte er velkommen!

 

Ved porten til helvete - trolldomsprosessene i Finnmark

Stormen bibliotek ønsker alle interesserte velkommen til en spennende litterær og historisk ettermiddag i biblioteket. Det handler om hekseprosessene i Finnmark.

Onsdag 10. juni kl. 19.00 i Litteratursalen

Hekseprosessene i Finnmark på 1600-tallet var en av Europas verste og mest brutale menneskeforfølgelser. Nordområdene var porten til Satans rike og et eneste stort drivhus for hekseri og gudsbespottelse, lød anklagen. Over 90 mennesker ble dømt til døden som trollfolk.

Se hva Stormen skriver

Arrangør: Stormen bibliotek i samarbeid med Cappelen Damm forlag.

Gratis inngang.

 

 

Bygdetinget – et vindu på samfunnet på 1600- og 1700-tallet

På medlemsmøtet 7. mai var bygdetinget tema. Vi fikk høre Alan Hutchinson fortelle om tingets sosial vesen. På 1600-tallet besto lagrettemennene av menn med høy status. På 1700-tallet gikk man over til å la lagrettemannoppgaven gå på omgang blant alle bygselsmenn, og statusen forsvant. Bøndene brukte tinget på sin måte, og gjorde aktivt bruk av tinget. Tingmøtet gav den offentlige rammen som trengtes for å sikre at ubegrunnete beskyldinger ble avvist. Stevning tjente til å sette stopp for uønsket atferd blant naboer. Vi fikk også høre om bøddel og bygdevekter. Bygdevekteren hadde ansvar for å sette dømte i gapestokken. Foredraget gav oss et fint innblikk av livet på 1600- og 1700-tallet. 32 personer var tilstede på møtet.

 

Mange stemmer fra levde liv

Mange av DIS-Saltens medlemmer er nok født før 1950. De kan derfor levere sin historie til minnesamlingen som DIS-Norge og Landslaget for lokalhistorie startet i 2012. Fristen for å levere bidrag er 31.desember 2015.

Litt fra brosjyren:

Livshistorier frå heile Noreg
Er du født før 1950? Bli med på aksjonen Mange stemmer frå levde liv!

Her samlar vi forteljingar om livet i Noreg, slik folk sjølv hugsar det.

Du kan fortelje om deg sjølv, eller du kan intervjue nokon du kjenner. Om du ikkje er glad i å skrive, kan nokon intervjue deg. Du vel sjølv kva for språk og kva for dialekt du vil bruke, og om du vil skrive på pc eller for hand. Send gjerne svaret som vedlegg til epost. Viss du er usikker på rettskriving og grammatikk, er det ingen hindring. Det viktigaste er at vi skjønner kva du meiner. Vi har erfaring med å lese alle slags handskrifter.

Du trur kanskje ikkje at livet ditt er verdt å skrive ned – fordi det har vore heilt vanlig. Men det vanlige livet er ein viktig del av vår felles historie. Dessverre er det mykje som blir gløymd fordi vi ikkje tenker på å skrive det ned. For å vise kva vi meiner, har vi laga ei liste over kva vi trur det kan vere interessant å skrive om. Listen finn du i brosjyra.

 

Syndiker innhold