DIS-Norge
 
  English Norsk  

God sommer!

 

Grensetreff i Härnösand

Härnösands slektsforskere har 25-årsjubileum, og de inviterer slektsforskerforeninger i Norrland, Uleåborg og Vasa arkivdistrikt, Finland, Trondheim og Tromsø statsarkivdistrikt, Norge samt Föreningen Dalfolk til grensetreff og 25-årsjubileum.

17.-18. oktober 2015

Lensmuseet Murberget, Härnösand

Se brosjyre for program og påmelding.

 

Byvandring - Bodø gjennom 30 år

4. juni var det byvandring med Viggo

Til tross for surt og kaldt vær, ble det en vellykket byvandring, solid ledet av Viggo Eide. Ca. 30 deltagere fikk høre historien om noen av byens sentrale hus, som Tusenhjemmet, Barnas hus, Brannstasjonen, Nordlandsbanken/ Avisa Nordland, Glasshuset og Stormen konserthus og bibliotek. Interessante planer for endringer av byen ble også luftet.

 

Byvandring med Viggo - 4. juni

Bodø gjennom 30 år - byvandring 1985-2015

Viggo Eide tar oss med på ei ny byvandring med fokus på de siste 30 åra og de store endringer som har skjedd i Bodø, mest i sentrum, men også i ytre områder.

Start ved paviljongen i Solparken

Torsdag 4. juni kl 1800

Ruta går rolig tempo gjennom sentrum, bl.a. via torget, glasshuset, kaia og avsluttes ytterst på moloen. Tid ca 2 timer.

Klær etter vær, det kan være kaldt å stå ute.
 

Alle interesserte er velkommen!

 

Ved porten til helvete - trolldomsprosessene i Finnmark

Stormen bibliotek ønsker alle interesserte velkommen til en spennende litterær og historisk ettermiddag i biblioteket. Det handler om hekseprosessene i Finnmark.

Onsdag 10. juni kl. 19.00 i Litteratursalen

Hekseprosessene i Finnmark på 1600-tallet var en av Europas verste og mest brutale menneskeforfølgelser. Nordområdene var porten til Satans rike og et eneste stort drivhus for hekseri og gudsbespottelse, lød anklagen. Over 90 mennesker ble dømt til døden som trollfolk.

Se hva Stormen skriver

Arrangør: Stormen bibliotek i samarbeid med Cappelen Damm forlag.

Gratis inngang.

 

 

Bygdetinget – et vindu på samfunnet på 1600- og 1700-tallet

På medlemsmøtet 7. mai var bygdetinget tema. Vi fikk høre Alan Hutchinson fortelle om tingets sosial vesen. På 1600-tallet besto lagrettemennene av menn med høy status. På 1700-tallet gikk man over til å la lagrettemannoppgaven gå på omgang blant alle bygselsmenn, og statusen forsvant. Bøndene brukte tinget på sin måte, og gjorde aktivt bruk av tinget. Tingmøtet gav den offentlige rammen som trengtes for å sikre at ubegrunnete beskyldinger ble avvist. Stevning tjente til å sette stopp for uønsket atferd blant naboer. Vi fikk også høre om bøddel og bygdevekter. Bygdevekteren hadde ansvar for å sette dømte i gapestokken. Foredraget gav oss et fint innblikk av livet på 1600- og 1700-tallet. 32 personer var tilstede på møtet.

 

Mange stemmer fra levde liv

Mange av DIS-Saltens medlemmer er nok født før 1950. De kan derfor levere sin historie til minnesamlingen som DIS-Norge og Landslaget for lokalhistorie startet i 2012. Fristen for å levere bidrag er 31.desember 2015.

Litt fra brosjyren:

Livshistorier frå heile Noreg
Er du født før 1950? Bli med på aksjonen Mange stemmer frå levde liv!

Her samlar vi forteljingar om livet i Noreg, slik folk sjølv hugsar det.

Du kan fortelje om deg sjølv, eller du kan intervjue nokon du kjenner. Om du ikkje er glad i å skrive, kan nokon intervjue deg. Du vel sjølv kva for språk og kva for dialekt du vil bruke, og om du vil skrive på pc eller for hand. Send gjerne svaret som vedlegg til epost. Viss du er usikker på rettskriving og grammatikk, er det ingen hindring. Det viktigaste er at vi skjønner kva du meiner. Vi har erfaring med å lese alle slags handskrifter.

Du trur kanskje ikkje at livet ditt er verdt å skrive ned – fordi det har vore heilt vanlig. Men det vanlige livet er ein viktig del av vår felles historie. Dessverre er det mykje som blir gløymd fordi vi ikkje tenker på å skrive det ned. For å vise kva vi meiner, har vi laga ei liste over kva vi trur det kan vere interessant å skrive om. Listen finn du i brosjyra.

 

Ikke en av mine tåra skal dem få

I forbindelse med krigsmarkeringen vil Johs Røde fortelle om evakueringen og om krigsopplevelsene sett med barneøyne.

Det skjer på
Stormen bibliotek torsdag 30 april kl 1900   

og DIS-Saltens medlemmer er invitert 
 

Johs Røde var bare åtte år da familien ble frarøvet hjemmet og tvangsevakuert i november 1944. Farens siste ord, før den tyske lastebilen fraktet dem bort, med en gråtende mor, sitter ennå som spikret: «Ikke en av mine tåra skal dem få». Dette er også tittelen på boken han presenterer.

Se hva Stormen skriver. Se mer om boka.

Johs Røde er en fantastisk forteller og må oppleves. Gratis entre.
 

 

Torbjørn Seiring 90 år

I dag, 15. april, fyller evig unge Torbjørn Seiring hele 90 år. DIS-Salten Slektshistorielag gratulerer!

 

Torbjørn var initiativtaker til - og medstifter av - DIS-Salten høsten 1992. Laget ble formelt stiftet 1. januar 1993, da det ble med i DIS-Norge.

Torbjørn har vært aktivt med i laget i alle disse årene fra 1992. Han var styremedlem en kort periode og revisor en lang periode. Han har gjort en stor innsats i kilderegistreringsprosjektene Skifter i Salten og Skifter i Lofoten/Vesterålen, og han mottok DIS-bjørnen, DIS-Norges hedersbevisning, i 2008. Han holdt i mange år hovedforedraget ”Kort innføring i slektsgransking” på Slektsforskerdagen. Vi har hatt gleden av å høre ham på medlemsmøtene mang en gang, med emner som gotisk skrift,  Ursin-slekten, renslighet i gamle dager eller lysestaker i Moskeneskirka.

Torbjørn bidrar fortsatt, både som deltager og som foredragsholder på medlemsmøtene. Han er også med som hjelper på den årlige Slektsforskerdagen, der han ikke minst er vår store ekspert på gotisk skrift.

 

Vi ønsker Torbjørn lykke med feiringen!

 

Hverdag i ruinene

Etter litt datatekniske problemer i starten, kunne vår nye leder Signhild Meløy Johannessen ønske de 110 fremmøtte velkommen til kveldens medlemsmøte på Stormen bibliotek.

 

 

Linda Haukland leverte en flott formidling av temaet i boken Hverdag i ruinene. Krigens gang i Bodø, slik den ble opplevd av byens menn, kvinner og barn, ble formidlet med varme, humor og innlevelse. Vi fikk både høre om dramatikk, husnød, trangboddhet, medmenneskelighet, hjelpsomhet og ”humor som og krykke og sverd”.

Foredraget ble supplert av flotte bilder fra boka.

 

Syndiker innhold