DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag 3. mars 2016

 

Årsmøtet i DIS-Salten Slektshistorielag

torsdag 3. mars kl 1900

Stormen bibliotek

 

Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst fire uker før årsmøtet, altså innen 4. februar.

Innkalling og årsmelding

 

Mannskapsruller for Nordland

Temaet etter årsmøtet vil bli mannskapsruller. Fase 2 av mannskapsrullene, med presentasjon av to nye registreringsår, blir lansert. De to årene er den aller første listen og den listen som ligger nærmeste 1815 i hver fjerding. I forbindelse med Bodøs 200-års jubileum er det i tillegg registrert menn som bodde i det som i dag er Bodø kommune i 1816.

Jarl Christensen gir en kort orientering, og det blir salg av ny DVD etter møtet.

 

 

 

Kursserie 2 i slektsforskning

Vil du lære mer om slektsforskning? I februar og mars arrangerer DIS-Salten Slektshistorielag en ny serie med tre korte kurs. Man kan delta på alle tre eller velge seg ett eller to. Hvert kurs er på to timer, der første time er teori med eksempler, mens du i  andre time kan prøve selv med søking i egen slekt. Du må ha med egen PC. Deltagere på kurs II må ha lagt inn skifte-CD og mannskapsrull-DVD. Disse vil også være tilgjengelige for salg på kurset. Kursene egner seg både for nybegynnere og de som har holdt på en stund.

 

 

Kursene

  • Kurs I  : Onsdag 03.02.16: Søking i Digitalarkivet: Anne Grete Mensen
  • Kurs II : Onsdag 09.03.16: Gravminner i Norge, Skifte-CDer, DVD med "Mannskapsruller i Nordland" Her blir det hovedvekt på praktisk øving: Magne Mæle og Gerd Karin Lysholm
  • Kurs III: Onsdag 16.03.16: Slektsforum:Viggo Eide

 

  • Sted: Møterommet i 2. etasje i Stormen bibliotek
  • Tid: kl 18-20

 

  • Pris: Medlemmer gratis, medlemmers ektefeller kr 50, ikke-medlemmer kr 100 pr. kurs
  • Påmelding: Send e-post til gklysholm@hotmail.com, opplys hvilket/ hvilke kurs du ønsker å delta på og om du er medlem av DIS-Salten Slektshistorielag. Det blir maks. 20 deltagere pr. kurs.

 

 

Velkommen på kurs!

 

Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet

Vi som driver med slektsforskning kjenner etter hvert godt til kildene vi finner i Digitalarkivet. Digitale folketellinger og skannede kirkebøker brukes flittig. På DIS-Salten Slektshistorielags første medlemsmøte i 2016 fikk vi besøk av Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet. De gav oss innblikk i hvordan vi kan gjøre slektsforskingen mer spennende ved å supplere med kilder disse institusjonene kan tilby. Nesten 60 personer var til stede på møtet.

 

Arkiv i Nordland

Ketil Jensen og Solveig Lindbach Jensen fortalte hva Arkiv i Nordland kan tilby av kilder. Her finnes fylkeskommunens arkiv, enkelte kommunearkiv og private arkiver. Aktuelle kilder for slektsforskere i kommunale arkiver kan være formannskap, manntall, likning/kommunekasse, skolestyret, fattigstyre, helseråd, provianteringsråd/ forsyningsnemd eller evakueringsnemd. Vi fikk se eksempler på blant annet skoleprotokoller, jordmorprotokoller, protokoller fra fattigkommisjon, vedtak om flyttetiltak for personer med tuberkulose og spedalskhet og evakueringspapirer. Og så ble vi tipset om Arkiv i Nordland sine bilder på flickr. Opplysninger om hvordan man få tilgang til kildene kan man få i Arkivportalen, eller man kan sende e-post til Arkiv i Nordland.

 

 

 

 

Nordlandsmuseet

Petter Snekkestad fra Nordlandsmuseet fortalte om Kjerringøyarkivet, og om DigitaltMuseum, som er en felles, nasjonal database over samlinger i norske kunst- og kulturhistoriske museer. Her vil man finne tusenvis av fotografier fra Nordland. Vi lærte også om Wikimedia Commons, der vi kan laste ned bilder med høy oppløsning gratis.

 

God jul og godt nyttår!

 

Årboka - Nettsted for bokmeldinger

På nettstedet http://aarboka.blogspot.com/ anmeldes årbøker fra alle steder i landet. Her er bokmeldinger av lokalhistoriske årbøker, slektshistoriske bøker og lokalhistoriske bøker. Bøkene er grundig omtalt av Viggo Eide.

 
Den sist meldte boka er Saltstraumboka 2015
 
Omtalen starter slik:
Årets utgave av Saltstraumboka er nok en gang et oppkomme av varierte og gode historier. Redaksjonen har laget ei interessant og god bok, 35 store og små artikler på hele 136 sider.
 

Klikk på bildet av boka for å lese mer

 

Underholdende bokbad - Landbruksskolens historie

DIS-Saltens slekthistorielags medlemsmøte 3. desember ble arrangert i samarbeid med Nordland Fylkeskommune. 110 personer var tilstede i Litteratursalen, der bademester Steinar Aas fra Universitetet i Nordland bokbadet forfatteren av boka om Landbruksskolens historie, Jorulf Haugen, og konservaror Heinz Kusch.

 

Steinar Aas, Jorulf Haugen og Heinz Kusch foran bilde fra Ludvig Filip-rommet

Det ble et underholdende bokbad - hvor vi fikk et innblikk i den mangslungne og spennende historien til detsom i dag er Nordland kultursenter. Vi fikk høre om mennesker, bygninger og aktiviteter - fra prestegård, via landbruksskole til dagens kultursenter. Vi fikk også høre om Ludvig Filip-rommet, dets historie og plass i norsk og europeisk kunst- og kulturhistorie og den konserveringa og restaureringa som har vært utført. Alt ble formidlet med både innsikt og humor.

 

Først var det forfriskninger spandert av fylkeskommunene og en innledning ved fylkesordførere Sonja Steen. Etterpå takket forfatteren bidragsyterne, og to av dem, Kari Valberg og Kjell Helge Moe ble speisielt takket med et eksemplar av boka. De hadde stilt til disposisjon dagbok fra 1909-1910 og brev fra 1937-1940.

 

  Fylkesordføreren   Forfatteren, Kjell Helge Mo og Kari Valberg

 

 

 

 

 

                   

LANDBRUKSSKOLEN –

fra prestegård kultursenter. 215 sider

Pris kr 250,-  Pris for medlemmer: kr 200,-

                  

 

To lokale kilder: Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet

Medlemsmøte 7. januar 2016 kl 1900

Stormen bibliotek, Litteratursalen

Vi som driver med slektsforskning kjenner etter hvert godt til kildene vi finner i Digitalarkivet. Digitale folketellinger og  skannede kirkebøker brukes flittig. Kan vi gjøre slektsforskingen mer spennende ved å supplere med andre kilder? På DIS-Salten Slektshistorielags første medlemsmøte i 2016 får vi besøk av både Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet, og vi vil få en innføring i hvilke lokale kilder disse institusjonene kan bidra med.

 

Arkiv i Nordland - ved Ketil Jensen

Arkiv i Nordland er en fylkeskommunal arkivinstitusjon som bevarer og tilgjengeliggjør både privatarkiver og kommunale arkiver. Med en arkivbestand på omtrent 5000 hyllemeter har Arkiv i Nordland mye variert arkivmateriale tilgjengelig for publikum.

 

 

Nordlandsmuseet - ved Petter Snekkestad

Formålet med stiftelsen Nordlandsmuseet, punkt 1:
Stiftelsen Nordlandsmuseet skal samle inn, bevare og forske i kulturhistoria i Salten. I denne sammenheng skal museet arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer av kulturhistorisk betydning, vern av gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntlig tradisjon. Museet skal drive allsidig formidling av dette arbeidet.

 

 

Møtet er åpent for alle interesserte!

 

Hjelp til selvhjelp

Vil du ha hjelp til å finne slekt på nettet? Kl. 1800 vil to hjelpere fra DIS-Salten Slektshistorielag være tilgjengelig i Litteratursalen. De vil ha på seg grønne skjorter!

 

Slektsbøker til jul 2015

DIS-Salten Slektshistorielag selger på medlemsmøtet 3. desember:

LANDBRUKSSKOLEN –

fra prestegård kultursenter. 215 sider

Pris kr 250,-  Pris for medlemmer: kr 200,-

 

SYVENDE FAR I STEIGEN -

Slektsbok for Steigen, bind 1. 450 sider

Pris kr 350,-  Pris for medlemmer: kr 250,-

 

2 BODØ-BØKER selges samlet for kr 50,-

Begge bøkene er innbundet, størrelse 15 * 21 cm.

 (Du kan kjøpe 2 eksemplarer av samme boka):

"Bilder fra gamle Bodø" - 98 rikt illustrerte sider med gamle sort/hvitfotos.

"Gamle Bodøgutter forteller røverhistorier" - 84 sider med mange småstubber og sannferdige skrøner illustrert med gamle sort/hvitfotos.

 

Reserver gjerne bestillingen din på forhånd med e-post til viggo.eide@disnorge.no så holder vi av et eksemplar til deg.

 

Buksnes kirkebok 1704-1748 er registrert og lagt ut på Digitalarkivet

I dag har Digitalarkivet lagt ut søkbare registreringer over døpte og gravlagte fra kirkeboken for Buksnes 1704-1748. Det er Olav Hedne som har stått for registreringen mens Gerd Karin Lysholm har korrekturlest. Vi takker begge to for innsatsen! Registreringene ligger på DIS-Salten Slektshistorielag sin kildeside på Digitalarkivet i lag med andre kilder vi har registrert.

Vi gjør oppmerksom på at Buksnes prestegjeld på denne tiden besto av de seks soknene Buksnes, Hol, Flakstad, Moskenes, Borge og Valberg. Denne kirkeboken er skrevet av den residerende kapellanen til Flakstad og dekker hovedsaklig de fire første soknene 1704-1718, mens det fra 1721-1748 stort sett bare er Flakstad og Moskenes sokn som er med. Buksnes og Hol har egne kirkebøker fra 1732 mens det for Borge og Valberg først er i 1750 at kirkebøkene er bevart. Vi vet likevel at det har eksistert kirkebøker fra disse soknene også før den tid, men som siden har gått tapt.

 

 

 

Landbruksskolen - Fra prestegård til kultursenter

 

 

Neste medlemsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag blir et bokbad med forfatteren av boka Landbruksskolen - Fra prestegård til kultursenter, Jorulf Haugen. Møtet arrangeres i samarbeid med Nordland fylkeskommune.

Tid: 3. desember kl 19.00

Sted: Litteratursalen, Stormen bibliotek

 

Forlaget skriver blant annet dette om boka:

Tidligere fylkesutdanningssjef i Nordland, Jorulf Haugen, dokumenterer i denne boka, den mangslugne historia til dagens kultursenter. Det er fortellinga om den praktfulle residensen som titulærbiskop Nicolai Christian Friis fikk bygd som prestegård i Bodø omkring 1750, og der han lot laugsmaler Gottfrid Ezekiel, opprinnelig fra Königsberg i Øst-Preussen, dekorere de representative romma. Etter at Nordland Amt på slutten av 1800-tallet overtok gården som landbruksskole, ble bygningene revet, men noen av «de gamle dekorationer» ble tatt vare på og satt opp i rektors hagestue, det såkalte Ludvig Filip-rommet.

 
 

 

Boka selges på møtet

Pris er kr 250,-. Medlemmer kr 200,-.

 

Møtet er åpent for alle interesserte!

 

 

Hjelp til selvhjelp

Vil du ha hjelp til å finne slekt på nettet? Kl. 1800 vil to hjelpere fra DIS-Salten Slektshistorielag være tilgjengelig i Litteratursalen. De vil ha på seg grønne skjorter!

 

 

Syndiker innhold