DIS-Norge
 
  English Norsk  

God påske!

 

 

Vinterens kursserie er avsluttet

Vinterens tre kurskvelder er over. Kursene har foregått i Stormen biblioteks møterom i 2. etasje. Kursdeltagerne har vært interesserte, aktive og flittige. Noen har deltatt på alle tre kurskveldene, noen på to og noen bare på ett tema.

 

  • Kurs I  : 03.02.16: Søking i Digitalarkivet ved Anne Grete Mensen hadde 11 deltagere.
  • Kurs II : 09.03.16: Gravminner i Norge, Skifte-CDer, DVD med "Mannskapsruller i Nordland ved Magne Mæle og Gerd Karin Lysholm hadde 15 deltagere.
  • Kurs III: 16.03.16: Slektsforum ved Viggo Eide hadde 10 deltagere.

 

Kursdeltagerne har jobbet med oppgaver på egen PC den siste timen hver kurskveld. Jan Hagenes, Viggo Eide, Rolf B. Holte, Anne Grete Mensen og Gerd Karin Lysholm har fungert som hjelpere. Sistnevnte har også administrert det hele.

 

Presentasjoner fra kursene:

Søking i Digitalarkivet            Slektsforum

Klikk på lysbilde-ikonet når du har åpnet filene, da kommer opplysningene i rett rekkefølge når du klikker deg gjennom presentasjonen.

 

Bodø 1801-1818

I år er det byjubileum. Vi feirer at Bodø by er 200 år. Den 20. mai 1816 ble Hundholmen en kjøbstad, den dagen sanksjonerte kongen Stortingets vedtak om at det skulle opprettes en by «paa Bodøen».  

 

Medlemsmøte  07. april 2016 - kl 19.00

Stormen bibliotek - Litteratursalen

Alan Hutchinson

 

Hva var forhistorien til byanlegget? I disse årene før 1816 skjedde det mye, vi kan nevne forberedelser av biskop Krogh, amtmann Hegge, professor Rathke, etablering av Faktoriet på Hundholmen med det Trondhjemske Handels- og Fiskerietablissement, Napoleonskrigen som herjet i 1807-1808, og etableringen av Nyholmen skanse.

Møtet er åpent for alle interesserte!

 

Hjelp til selvhjelp

Vil du ha hjelp til å finne slekt på nettet? Kl. 1800 vil hjelpere fra DIS-Salten Slektshistorielag være tilgjengelig i Litteratursalen. De vil ha på seg grønne skjorter!

 

Årsmøtet 2016

På årsmøtet for DIS-Salten Slektshistorielag på Stormen bibliotek 3. mars 2016 var 36 personer til stede, derav 34 medlemmer. Møtet ble ledet av Jarl Christensen, med Gerd Karin Lysholm som referent. Her er referatet fra årsmøtet.

 

Det nye styret:

Leder Signhild Meløy Johannesen

Nestleder Anne Grete Mensen

Sekretær Gerd Karin Lysholm

Kasserer Ole M. Jarlodd

Styremedlem Per-Olav Broback Rasch

Styremedlem Magne Mæle

Styremedlem Kirsti Johansen

Styremedlem Jan Hagenes

Varamedlem Jarl Christensen

Varamedlem Nils M. Nielsen

Varamedlem Arnstein Kjeelaas

 
 
 

Mannskapsruller i Nordland

Jarl Christensen presenterte andre versjon av Mannskapsruller for Nordland 1806-1836 på årsmøtet 3. mars 2016. Nytt i denne versjonen er to nye år fra alle områder i fylket. Totalt utgjør dette omlag 35 000 nye personer. DVD-en inneholder nå 4 år fra hele Nordland og nærmere 80 000 personer.

Pris er kr. 400,-. Rabatt for medlemmer av DIS-Salten: kr. 200,-. Oppdateringer koster kr. 200,- for ikke-medlemmer og kr. 100,- for medlemmer av DIS-Salten. Bestilling sendes på e-post til m.maele@online.no

 

Den mannlige befolkningen i Bodø 1916

Jarl Christensen kunne også fortelle at mens årsmøtet pågikk, la Per-Olav Broback Rasch ut på websiden vår en oversikt over menn som bodde i det området som i dag utgjør Bodø kommune i året 1816. Listen dekker 1447 personer, inkluderer gårder fra de tidligere kommunene Folda og Skjerstad. Dataenen er hentet fra mannskapsrullene. Dette er et bidrag til Bodø kommunes 200-årsjubileum fra DIS-Salten Slektshistorielag.  Se her: Bodø 1816

 

 

Oversikt over den mannlige befolkningen i Bodø 1816

 

I forbindelse med Bodø kommunes 200-årsjubileum har DIS-Salten Slektshistorielag laget en oversikt over menn som bodde i det området som i dag utgjør Bodø kommune i året 1816. Listen dekker 1464 personer, inkluderer gårder fra de tidligere kommunene Bodin, Kjerringøy (deler av Folda) og Skjerstad (ikke dagens Fauske).

Hele oversikten finnes på denne siden.

 

 

 

 

 

Ny versjon av Mannskapsruller 1806-1836 lansert

DIS-Salten Slektshistorielag har lansert andre versjon av Mannskapsruller for Nordland 1806-1836 på årsmøtet 3. mars 2016. Nytt i denne versjonen er to nye år fra alle områder i fylket. Totalt utgjør dette omlag 35 000 nye personer. DVD-en inneholder nå 4 år fra hele Nordland og nærmere 80 000 personer.

Pris er kr. 400,-. Rabatt for medlemmer av DIS-Salten: kr. 200,-. Oppdateringer koster kr. 200,- for ikke-medlemmer og kr. 100,- for medlemmer av DIS-Salten. Bestilling sendes på e-post til m.maele@online.no

Les mer om prosjektet på denne siden.

 

 

   
 

Kirkebygg og utsmykning i Nordland i biskop Nicolai Friis sin tid

I rundt 40-50 kirker i Nordland/Troms finnes det utsmykning og utstyr fra den perioden biskop Friis hadde ansvar for kirkene. I Bodin kirke er det en rekke ting som bærer hans initialer og som kan skrives tilbake til hans virke.

 

Bernt Anonsen formidlet dette på en engasjerende og interessant måte, med en rekke flotte bilder av altertavler og prekestoler fra kirker rundt om i Nordland - fra 1700 tallet. Vi fikk høre om biskop Nicolai Friis og maleren fra Bergen, Godtfried Ezeciel, og andre malere fra denne perioden. En interessant teori om at Bodin prestegård på denne tiden hadde verksted som produserte altertavler og kirkeutstyr til andre kirker, ble luftet og diskutert.

47 personer var til stede i Litteratursalen
 
 
 

 

 

Årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag 3. mars 2016

 

Årsmøtet i DIS-Salten Slektshistorielag

torsdag 3. mars kl 1900

Stormen bibliotek

 

Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst fire uker før årsmøtet, altså innen 4. februar.

Innkalling og årsmelding

 

Mannskapsruller for Nordland

Temaet etter årsmøtet vil bli mannskapsruller. Fase 2 av mannskapsrullene, med presentasjon av to nye registreringsår, blir lansert. De to årene er den aller første listen og den listen som ligger nærmeste 1815 i hver fjerding. I forbindelse med Bodøs 200-års jubileum er det i tillegg registrert menn som bodde i det som i dag er Bodø kommune i 1816.

Jarl Christensen gir en kort orientering, og det blir salg av ny DVD etter møtet.

 

 

 

Kursserie 2 i slektsforskning

Vil du lære mer om slektsforskning? I februar og mars arrangerer DIS-Salten Slektshistorielag en ny serie med tre korte kurs. Man kan delta på alle tre eller velge seg ett eller to. Hvert kurs er på to timer, der første time er teori med eksempler, mens du i  andre time kan prøve selv med søking i egen slekt. Du må ha med egen PC. Deltagere på kurs II må ha lagt inn skifte-CD og mannskapsrull-DVD. Disse vil også være tilgjengelige for salg på kurset. Kursene egner seg både for nybegynnere og de som har holdt på en stund.

 

 

Kursene

  • Kurs I  : Onsdag 03.02.16: Søking i Digitalarkivet: Anne Grete Mensen
  • Kurs II : Onsdag 09.03.16: Gravminner i Norge, Skifte-CDer, DVD med "Mannskapsruller i Nordland" Her blir det hovedvekt på praktisk øving: Magne Mæle og Gerd Karin Lysholm
  • Kurs III: Onsdag 16.03.16: Slektsforum:Viggo Eide

 

  • Sted: Møterommet i 2. etasje i Stormen bibliotek
  • Tid: kl 18-20

 

  • Pris: Medlemmer gratis, medlemmers ektefeller kr 50, ikke-medlemmer kr 100 pr. kurs
  • Påmelding: Send e-post til gklysholm@hotmail.com, opplys hvilket/ hvilke kurs du ønsker å delta på og om du er medlem av DIS-Salten Slektshistorielag. Det blir maks. 20 deltagere pr. kurs.

 

 

Velkommen på kurs!

 

Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet

Vi som driver med slektsforskning kjenner etter hvert godt til kildene vi finner i Digitalarkivet. Digitale folketellinger og skannede kirkebøker brukes flittig. På DIS-Salten Slektshistorielags første medlemsmøte i 2016 fikk vi besøk av Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet. De gav oss innblikk i hvordan vi kan gjøre slektsforskingen mer spennende ved å supplere med kilder disse institusjonene kan tilby. Nesten 60 personer var til stede på møtet.

 

Arkiv i Nordland

Ketil Jensen og Solveig Lindbach Jensen fortalte hva Arkiv i Nordland kan tilby av kilder. Her finnes fylkeskommunens arkiv, enkelte kommunearkiv og private arkiver. Aktuelle kilder for slektsforskere i kommunale arkiver kan være formannskap, manntall, likning/kommunekasse, skolestyret, fattigstyre, helseråd, provianteringsråd/ forsyningsnemd eller evakueringsnemd. Vi fikk se eksempler på blant annet skoleprotokoller, jordmorprotokoller, protokoller fra fattigkommisjon, vedtak om flyttetiltak for personer med tuberkulose og spedalskhet og evakueringspapirer. Og så ble vi tipset om Arkiv i Nordland sine bilder på flickr. Opplysninger om hvordan man få tilgang til kildene kan man få i Arkivportalen, eller man kan sende e-post til Arkiv i Nordland.

 

 

 

 

Nordlandsmuseet

Petter Snekkestad fra Nordlandsmuseet fortalte om Kjerringøyarkivet, og om DigitaltMuseum, som er en felles, nasjonal database over samlinger i norske kunst- og kulturhistoriske museer. Her vil man finne tusenvis av fotografier fra Nordland. Vi lærte også om Wikimedia Commons, der vi kan laste ned bilder med høy oppløsning gratis.

 

Syndiker innhold