DIS-Norge
 
  English Norsk  

Litterær byvandring

Jan Oscar Bodøgaard, historiker, er aktuell med bok: Landing i Bodø. Litterære bilder 1816-2016som kom ut våren 2016. Boka tar for seg forfattere og lyrikere som alle på en tydelig og gjenkjennelig måte har gjort bruk av Bodø litterært, i romaner, noveller, dikt, sangtekster og reiseskildringer. Gjennom litterære sitater og forfatterens egen stemme gir Landing i Bodø kunnskap om sider ved livet i Bodø som ikke framkommer i mer faghistoriske arbeider. Tekstene viser også hvordan tilreisende har opplevd møtet med Bodø og bodøværingene.
 
Byvandring: Torsdag 2. juni 2016
Start:  På torvet utenfor Glasshuset kl. 18.00
Varighet: Ca. to timer
 
 
På den litterære byvandringa vil Jan Oscar Bodøgaard lese utdrag av skjønnlitterære tekster som omhandler Bodø, skrevet av forfattere som Kjartan Fløgstad, Mikkel Bugge, Pelle Molin,  Ellen Hofsø, Tor Eystein Øverås, Sissel Bjugn, Bjørn Kjos, Tim Moore, Johan Borgen, Endre Lund Eriksen m. fl., og også sette disse inn i en byhistorisk sammenheng. Hvordan har forfattere opplevd byen, og hvordan har byens utvikling satt litterære spor?
 

Slekt og Data Salten arrangerer denne byvandringa i samarbeid med Det vilde ord.

Alle interesserte er velkommen!

 

Gård og slekt i Rana

Første bind av den nye gårds- og slektshistorien for Rana, Gård og slekt i Rana, kommer ut i juni. Boka er på 600 sider, og omfatter gårdene på nordsida av Ransfjorden, fra gnr. 130 Loftfjellet til gnr. 146 Bustnes. Boka har et godt register og er rikt illustret med ca 300 bilder.

 

Mo Prestegjelds Gardshistorie kom ut i 1962-64. Statsarkivar Anders Frøholm (1922-2006) gjorde et omfattende og meget verdifullt arbeid som han begynte på i 1948.

Gård og slekt i Rana er på en måte en oppfølging av Anders Frøholms verk.

 

Her er mer informasjon om bokprosjektet og om hvordan du kan bestille boka:

Om "Gård og slekt i Rana"

 

 

 

 

 

Øyfolket i Herøy

Kåre Hansen har skrevet «Øyfolket – en vandring i Herøy kommunes historie», i to bind på til sammen nesten 1000 sider. Boka omhandler både Alstadhaug, Herøy og Tjøtta, og har mye Helgelands-stoff. Boka har stoff som ikke står i Dønna bygdebok, og stoff fra andre verdenskrig behandlet fra en kommunal synsvinkel. Den omhandler også salmebokstrid, Sandsundvær-ulykken, hermetikkindustrien, barnedrap og uønskede svangerskap.


Medlemsmøte 28. april 2016 kl 1900

Stormen bibliotek - Litteratursalen

Kåre Hansen vil snakke om

Øyfolket i Herøy - og hvordan lokal- og slektshistorie kan skrives på annen måte (enn tradisjonelle bygdebøker)

 

På nettsiden Herøyfjærdingen kan du lese et intervju med Kåre Hansen om innholdet i boka.

 

Bøkene kan kjøpes på møtet til spesialpris

Kr 600 for begge bøkene (ordinær pris kr 800). En bok koster kr 450.

 

Møtet er åpent for alle interesserte!

Hjelp til selvhjelp
Vil du ha hjelp til å finne slekt på nettet? Kl. 1800 vil hjelpere fra DIS-Salten Slektshistorielag være tilgjengelig i Litteratursalen. De vil ha på seg grønne skjorter!

 

God påske!

 

 

Vinterens kursserie er avsluttet

Vinterens tre kurskvelder er over. Kursene har foregått i Stormen biblioteks møterom i 2. etasje. Kursdeltagerne har vært interesserte, aktive og flittige. Noen har deltatt på alle tre kurskveldene, noen på to og noen bare på ett tema.

 

  • Kurs I  : 03.02.16: Søking i Digitalarkivet ved Anne Grete Mensen hadde 11 deltagere.
  • Kurs II : 09.03.16: Gravminner i Norge, Skifte-CDer, DVD med "Mannskapsruller i Nordland ved Magne Mæle og Gerd Karin Lysholm hadde 15 deltagere.
  • Kurs III: 16.03.16: Slektsforum ved Viggo Eide hadde 10 deltagere.

 

Kursdeltagerne har jobbet med oppgaver på egen PC den siste timen hver kurskveld. Jan Hagenes, Viggo Eide, Rolf B. Holte, Anne Grete Mensen og Gerd Karin Lysholm har fungert som hjelpere. Sistnevnte har også administrert det hele.

 

Presentasjoner fra kursene:

Søking i Digitalarkivet            Slektsforum

Klikk på lysbilde-ikonet når du har åpnet filene, da kommer opplysningene i rett rekkefølge når du klikker deg gjennom presentasjonen.

 

Bodø 1801-1818

I år er det byjubileum. Vi feirer at Bodø by er 200 år. Den 20. mai 1816 ble Hundholmen en kjøbstad, den dagen sanksjonerte kongen Stortingets vedtak om at det skulle opprettes en by «paa Bodøen».  

 

Medlemsmøte  07. april 2016 - kl 19.00

Stormen bibliotek - Litteratursalen

Alan Hutchinson

 

Hva var forhistorien til byanlegget? I disse årene før 1816 skjedde det mye, vi kan nevne forberedelser av biskop Krogh, amtmann Hegge, professor Rathke, etablering av Faktoriet på Hundholmen med det Trondhjemske Handels- og Fiskerietablissement, Napoleonskrigen som herjet i 1807-1808, og etableringen av Nyholmen skanse.

Møtet er åpent for alle interesserte!

 

Hjelp til selvhjelp

Vil du ha hjelp til å finne slekt på nettet? Kl. 1800 vil hjelpere fra DIS-Salten Slektshistorielag være tilgjengelig i Litteratursalen. De vil ha på seg grønne skjorter!

 

Årsmøtet 2016

På årsmøtet for DIS-Salten Slektshistorielag på Stormen bibliotek 3. mars 2016 var 36 personer til stede, derav 34 medlemmer. Møtet ble ledet av Jarl Christensen, med Gerd Karin Lysholm som referent. Her er referatet fra årsmøtet.

 

Det nye styret:

Leder Signhild Meløy Johannesen

Nestleder Anne Grete Mensen

Sekretær Gerd Karin Lysholm

Kasserer Ole M. Jarlodd

Styremedlem Per-Olav Broback Rasch

Styremedlem Magne Mæle

Styremedlem Kirsti Johansen

Styremedlem Jan Hagenes

Varamedlem Jarl Christensen

Varamedlem Nils M. Nielsen

Varamedlem Arnstein Kjeelaas

 
 
 

Mannskapsruller i Nordland

Jarl Christensen presenterte andre versjon av Mannskapsruller for Nordland 1806-1836 på årsmøtet 3. mars 2016. Nytt i denne versjonen er to nye år fra alle områder i fylket. Totalt utgjør dette omlag 35 000 nye personer. DVD-en inneholder nå 4 år fra hele Nordland og nærmere 80 000 personer.

Pris er kr. 400,-. Rabatt for medlemmer av DIS-Salten: kr. 200,-. Oppdateringer koster kr. 200,- for ikke-medlemmer og kr. 100,- for medlemmer av DIS-Salten. Bestilling sendes på e-post til m.maele@online.no

 

Den mannlige befolkningen i Bodø 1916

Jarl Christensen kunne også fortelle at mens årsmøtet pågikk, la Per-Olav Broback Rasch ut på websiden vår en oversikt over menn som bodde i det området som i dag utgjør Bodø kommune i året 1816. Listen dekker 1447 personer, inkluderer gårder fra de tidligere kommunene Folda og Skjerstad. Dataenen er hentet fra mannskapsrullene. Dette er et bidrag til Bodø kommunes 200-årsjubileum fra DIS-Salten Slektshistorielag.  Se her: Bodø 1816

 

 

Oversikt over den mannlige befolkningen i Bodø 1816

 

I forbindelse med Bodø kommunes 200-årsjubileum har DIS-Salten Slektshistorielag laget en oversikt over menn som bodde i det området som i dag utgjør Bodø kommune i året 1816. Listen dekker 1464 personer, inkluderer gårder fra de tidligere kommunene Bodin, Kjerringøy (deler av Folda) og Skjerstad (ikke dagens Fauske).

Hele oversikten finnes på denne siden.

 

 

 

 

 

Ny versjon av Mannskapsruller 1806-1836 lansert

DIS-Salten Slektshistorielag har lansert andre versjon av Mannskapsruller for Nordland 1806-1836 på årsmøtet 3. mars 2016. Nytt i denne versjonen er to nye år fra alle områder i fylket. Totalt utgjør dette omlag 35 000 nye personer. DVD-en inneholder nå 4 år fra hele Nordland og nærmere 80 000 personer.

Pris er kr. 400,-. Rabatt for medlemmer av DIS-Salten: kr. 200,-. Oppdateringer koster kr. 200,- for ikke-medlemmer og kr. 100,- for medlemmer av DIS-Salten. Bestilling sendes på e-post til m.maele@online.no

Les mer om prosjektet på denne siden.

 

 

   
 

Kirkebygg og utsmykning i Nordland i biskop Nicolai Friis sin tid

I rundt 40-50 kirker i Nordland/Troms finnes det utsmykning og utstyr fra den perioden biskop Friis hadde ansvar for kirkene. I Bodin kirke er det en rekke ting som bærer hans initialer og som kan skrives tilbake til hans virke.

 

Bernt Anonsen formidlet dette på en engasjerende og interessant måte, med en rekke flotte bilder av altertavler og prekestoler fra kirker rundt om i Nordland - fra 1700 tallet. Vi fikk høre om biskop Nicolai Friis og maleren fra Bergen, Godtfried Ezeciel, og andre malere fra denne perioden. En interessant teori om at Bodin prestegård på denne tiden hadde verksted som produserte altertavler og kirkeutstyr til andre kirker, ble luftet og diskutert.

47 personer var til stede i Litteratursalen
 
 
 

 

 

Syndiker innhold