DIS-Norge
 
  English Norsk  

Litterær byvandring i Bodø sentrum

Rundt 40 tilhørere fulgte Jan Oscar Bodøgaard på hans litterære byvandring i Bodø sentrum.  En tur som startet på torget, videre gjennom Glasshuset og Løvoldkaia til Norrøna hotell, småbåthavna, bispegården og til slutt Pelle Molins plass. Underveis leste han utvalgte avsnitt fra bøker der handlingen helt eller delvis foregikk i Bodø. Han hadde funnet fram til stoff som både var humoristisk og beskrivende av by og folk.
 

 

Lansering av Bodøs historie bind 4 i Stormen

Under lanseringen av Bodø bys historie bind 4, hjalp Slekt og Data Salten kommunen med boksalget. Salget gikk strålende, i perioder ganske hektisk. Men med gode rutiner gikk det greit unna.

​Fra venstre: Ole Martin Jarlodd, Jan Hagenes, Arnstein Kjelaas, Magne Mæle, Nils Nielsen og Anne Grete Mensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikum sang Bodøsangen før lanseringen - og sto i kø for å kjøpe boka etterpå. 

 

Lansering av Bodøs historie bind 4

 

Bodø kommune ønsker velkommen til lansering av

Bodøs historie, bind 4

i Stormen bibliotek 2. etasje

lørdag 21. mai kl 13.

 

Klikk på invitasjonen til høyre for å se den i større format.

 

 

Salg

Slekt og Data Salten vil stå i 1. etasje og selge boka fra klokka 12.

Pris kr 450. Pris for medlemmer kr 400.

 

Slekt og Data Salten - Nytt navn og logo

På landsmøtet i april ble nytt navn vedtatt. Nå er DIS-navnet borte, og navnet er Slekt og Data.

 

Slekt oppsummerer interessefeltet og fagtematikken organisasjonen omfatter. Data henspiller til utgangspunktet for organisasjonen som fremsynte slektsforskere startet i 1990 fordi de ønsket å ta i bruk data i slektsforskningen sin.  Her ligger det fremdeles et enormt potensial. Organisasjonen skal fortsatt arbeide for at relevante kilder blir digitalisert og tilgjengeliggjort. Men data er ikke bare et teknologisk verktøy, begrepet kan også forstås som «nøytrale biter med informasjon».  Det er når bruddstykker av historier og fakta settes sammen at vi danner et meningsfullt og helhetlig bilde av våre forfedre.

 

 

DIS-Salten Slektshistorielag heter nå Slekt og Data Salten. Selv om ordet slektshistorielag er borte, er vi fortsatt et slektshistorielag.
 

 

 

 

På hjemmesiden vil det bli stående DIS en stund til, men det jobbes med å endre til Slekt og Data så fort som mulig. Så skal det bli helt ny hjemmeside på nyåret en gang.

 

Kåre Hansen om Øyfolket i Herøy

På medlemsmøtet 28. april fikk de 50 tilhørerne i litteratursalen på Stormen bibliotek vandre i Herøy kommunes historie sammen med forfatteren av Øyfolket i Herøy, Kåre Hansen. Øyfolket i Herøy består av to bind på nesten 1000 sider til sammen.

 

Vi fikk høre om det grundige arbeidet med de to bøkene og alle de spennende kildene. Vi fikk smakebiter på det omfattende og varierende innholdet, og vi vi se noen av de mange, flotte, spennende bildene. Bildene har fyldige bildetekster.

Kåre Hansen viste fra noe av innholdet i bøkene og var blant annet innom kaffesalg, tuberkulose, Bjørnsmarkedet, bygdefotografen Emelius Nyholmen, læreren Peter Skogsaas og fiskeriene i Herøyværene. Vi var også innom fattigvesenet, skoleprotokoller og krigshistorie fra en kommunal synsvinkel.

Kåre Hansen formidlet alt dette på en fin måte, og vi forstår at disse bøkene inneholder spennende kulturhistorie, lokalhistorie og mange godbiter for slektsforskere.

 

 

 

Fra landsmøtet i Bergen

Landsmøtet i Bergen, der Signhild Meløy Johannessen, Anne Grete Mensen, Gerd Karin Lysholm, Ole-Marin Jarlodd og Viggo Eide var delegater fra DIS-Salten, vedtok med solid flertall det nye navnet. Nå skal Norges største organisasjon for alle som er interessert i person- og slektshistorie hete Slekt og Data. Og det var valg på nytt styre. Viggo Eide fra DIS-Salten ble valgt som styremedlem. Gratulerer!

Med navneskifte følger også ny logo og ny profil som vil bli tatt i bruk i løpet av 2016. Slekt og Data

DIS-Norge sier dette om navnet:
Slekt og Data henspiller både til utgangspunktet for organisasjonen, og selve betydningen av begrepet data. Ordet data betyr i denne sammenhengen ikke bare et teknologisk verktøy. Begrepet kan også forstås som de nøytrale bitene med informasjon som du bruker til å sette sammen din egen historie. Det er når bruddstykker av historier og fakta settes sammen, at vi danner et meningsfullt og helhetlig bilde av våre forfedre – og din og min slektshistorie.

Det nye navnet til DIS-Salten Slektshistorielag vil bli Slekt og Data Salten.

Og det forgår mer enn navneskifte. Hjemmesidene får en solid ansiktsløftning, og de vil bli enklere å orientere seg i. Det kommer også endringer i forhold til gravminnedatabasen, og i framtida vil organisasjonen ha økt fokus på fordeler ved medlemskap.

 

Det nye styret

  • Tone Moseid fra Vestfold, leder
  • Morten Thorvaldsen fra Vestfold, styremedlem
  • Per Ove Uthaug fra Hordaland, styremedlem.
  • Jonny Lyngstad fra Møre og Romsdal, styremedlem.
  • Bente Nordhagen fra Nord, styremedlem.
  • Viggo Eide fra Salten, styremedlem.
  • Trond Gangnes fra Oppland, styremedlem.
  • Cathrine Apelseth-Aanensen fra Østfold, varamedlem.
  • Harald Djupvik fra O/A, varamedlem.
 

Bodø 1801 - 1818

Foran 82 tilhørere i litteratursalen i Stormen fortalte historiker Alan Hutchinson om opptakten til byetableringen, selve vedtaket og ettervirkningen av opprettingen av Bodø som by.

Under forhistorien nevnte han på den ene side motstanden i Bergen som ville opprettholde monopolene og som motvekt myndighetenes ønske om liberalisering og fremme av vekst i Nordnorge.

Han pekte også på usikkerheten om hvor en ny by i Nordland skulle ligge, både Sør-Helgeland og Lofoten var aktuelle.

Selve nordlanskommisjonens innstilling skjedde i 1813, men både Napoleonskrigen og alle omstendigheter rundt 1814, gjorde at et endelig vedtak ble utsatt til 1816.

Nevnt ble også misvekst, krig og handelsblokade i disse årene.

 

Litterær byvandring

Jan Oscar Bodøgaard, historiker, er aktuell med bok: Landing i Bodø. Litterære bilder 1816-2016som kom ut våren 2016. Boka tar for seg forfattere og lyrikere som alle på en tydelig og gjenkjennelig måte har gjort bruk av Bodø litterært, i romaner, noveller, dikt, sangtekster og reiseskildringer. Gjennom litterære sitater og forfatterens egen stemme gir Landing i Bodø kunnskap om sider ved livet i Bodø som ikke framkommer i mer faghistoriske arbeider. Tekstene viser også hvordan tilreisende har opplevd møtet med Bodø og bodøværingene.
 
Byvandring: Torsdag 2. juni 2016
Start:  På torvet utenfor Glasshuset kl. 18.00
Varighet: Ca. to timer
 
 
På den litterære byvandringa vil Jan Oscar Bodøgaard lese utdrag av skjønnlitterære tekster som omhandler Bodø, skrevet av forfattere som Kjartan Fløgstad, Mikkel Bugge, Pelle Molin,  Ellen Hofsø, Tor Eystein Øverås, Sissel Bjugn, Bjørn Kjos, Tim Moore, Johan Borgen, Endre Lund Eriksen m. fl., og også sette disse inn i en byhistorisk sammenheng. Hvordan har forfattere opplevd byen, og hvordan har byens utvikling satt litterære spor?
 

Slekt og Data Salten arrangerer denne byvandringa i samarbeid med Det vilde ord.

Alle interesserte er velkommen!

 

Gård og slekt i Rana

Første bind av den nye gårds- og slektshistorien for Rana, Gård og slekt i Rana, kommer ut i juni. Boka er på 600 sider, og omfatter gårdene på nordsida av Ransfjorden, fra gnr. 130 Loftfjellet til gnr. 146 Bustnes. Boka har et godt register og er rikt illustret med ca 300 bilder.

 

Mo Prestegjelds Gardshistorie kom ut i 1962-64. Statsarkivar Anders Frøholm (1922-2006) gjorde et omfattende og meget verdifullt arbeid som han begynte på i 1948.

Gård og slekt i Rana er på en måte en oppfølging av Anders Frøholms verk.

 

Her er mer informasjon om bokprosjektet og om hvordan du kan bestille boka:

Om "Gård og slekt i Rana"

 

 

 

 

 

Øyfolket i Herøy

Kåre Hansen har skrevet «Øyfolket – en vandring i Herøy kommunes historie», i to bind på til sammen nesten 1000 sider. Boka omhandler både Alstadhaug, Herøy og Tjøtta, og har mye Helgelands-stoff. Boka har stoff som ikke står i Dønna bygdebok, og stoff fra andre verdenskrig behandlet fra en kommunal synsvinkel. Den omhandler også salmebokstrid, Sandsundvær-ulykken, hermetikkindustrien, barnedrap og uønskede svangerskap.


Medlemsmøte 28. april 2016 kl 1900

Stormen bibliotek - Litteratursalen

Kåre Hansen vil snakke om

Øyfolket i Herøy - og hvordan lokal- og slektshistorie kan skrives på annen måte (enn tradisjonelle bygdebøker)

 

På nettsiden Herøyfjærdingen kan du lese et intervju med Kåre Hansen om innholdet i boka.

 

Bøkene kan kjøpes på møtet til spesialpris

Kr 600 for begge bøkene (ordinær pris kr 800). En bok koster kr 450.

 

Møtet er åpent for alle interesserte!

Hjelp til selvhjelp
Vil du ha hjelp til å finne slekt på nettet? Kl. 1800 vil hjelpere fra DIS-Salten Slektshistorielag være tilgjengelig i Litteratursalen. De vil ha på seg grønne skjorter!

 

Syndiker innhold