DIS-Norge
 
  English Norsk  

Hans Nielsen Hauges nordlandsferd

I 1803 så lekpredikanten og gründeren Hans Nielsen Hauge folk sulte i hjel da han kom til Brønnøy i Nordland. Han var da blitt kjøpmann i Bergen og kom nordover med to bomseilere lastet med billig korn. På Hundholmen (Bodø) ble han jaget bort av prest Erik Schytte, som ikke satte pris på at folk stimlet seg rundt den beryktede bondesønnen.

 

Medlemsmøte Slekt og Data Salten

Torsdag 6. oktober 2016 kl 19.00

Litteratursalen i Stormen bibliotek

Foredrag ved Linda Haukland

 

Linda Haukland er til daglig stipendiat ved Nord universitet. I foredraget vil hun se nærmere på hvilken betydning Hauges besøk i Nordland denne sommeren hadde for regionen.

 

Møtet er åpent for alle interesserte!

 

Hjelp til selvhjelp
Vil du ha hjelp til å finne slekt på nettet? Kl. 1800 vil hjelpere fra Slekt og Data Salten være tilgjengelig i Litteratursalen. De vil ha på seg grønne skjorter!

 

Hverdagsliv under krigen

Bilder med historier fra Bodø og omegnen på 40-tallet

Oddvar Tonaas jobbet som læregutt i Nordlandsposten i 1940 da krigen brøt ut. Han hadde spart opp noen kroner og for dem kjøpte han blant annet et skikkelig kamera. Dette brukte han til å dokumentere hverdagslivet til seg og sine kamerater gjennom krigsårene og tiden etterpå.

Stormen bibliotek, Litteratursalen

Torsdag 1. september kl 19.00

Jan Wasmuth intervjuer Oddvar Tonaas

 

Oddvar Tonaas er i dag 94 år, men har en sylskarp hukommelse. Han er et ordensmenneske som sirlig har notert på hvert negativ og hver film dato, hendelse og navn på dem som er på bildene. Dette har gjort det lett å lage en tråd i fortellingen. Han beretter om gutter på tur, om da de fikk bygd seg ei hytte, om okkupasjonsmakten og tida som utkommandert i arbeidstjeneste. Bildene taler for seg, men med Oddvars stemme og lune humor er historien og opplevelsene hans et tidsbilde som er sjeldent.

Jan Wasmuth er en fotointeressert klima- og miljøvernsjef i Bodø kommune som ved en ren tilfeldighet kom i prat med Oddvar om bildene. Oddvar og Jan har gjennom møter og over SKYPE gjennomført timevis med samtaler om hvert enkelt bilde i serien. Samtalene er tatt opp på diktafon og skal følge bildene når de en gang skal arkiveres ved Arkiv i Nordland eller på Nordlandsmuseet.

 

Møtet er åpent for alle interesserte!

 

God sommer!

 

Litterær byvandring i Bodø sentrum

Rundt 40 tilhørere fulgte Jan Oscar Bodøgaard på hans litterære byvandring i Bodø sentrum.  En tur som startet på torget, videre gjennom Glasshuset og Løvoldkaia til Norrøna hotell, småbåthavna, bispegården og til slutt Pelle Molins plass. Underveis leste han utvalgte avsnitt fra bøker der handlingen helt eller delvis foregikk i Bodø. Han hadde funnet fram til stoff som både var humoristisk og beskrivende av by og folk.
 

 

Lansering av Bodøs historie bind 4 i Stormen

Under lanseringen av Bodø bys historie bind 4, hjalp Slekt og Data Salten kommunen med boksalget. Salget gikk strålende, i perioder ganske hektisk. Men med gode rutiner gikk det greit unna.

​Fra venstre: Ole Martin Jarlodd, Jan Hagenes, Arnstein Kjelaas, Magne Mæle, Nils Nielsen og Anne Grete Mensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikum sang Bodøsangen før lanseringen - og sto i kø for å kjøpe boka etterpå. 

 

Lansering av Bodøs historie bind 4

 

Bodø kommune ønsker velkommen til lansering av

Bodøs historie, bind 4

i Stormen bibliotek 2. etasje

lørdag 21. mai kl 13.

 

Klikk på invitasjonen til høyre for å se den i større format.

 

 

Salg

Slekt og Data Salten vil stå i 1. etasje og selge boka fra klokka 12.

Pris kr 450. Pris for medlemmer kr 400.

 

Slekt og Data Salten - Nytt navn og logo

På landsmøtet i april ble nytt navn vedtatt. Nå er DIS-navnet borte, og navnet er Slekt og Data.

 

Slekt oppsummerer interessefeltet og fagtematikken organisasjonen omfatter. Data henspiller til utgangspunktet for organisasjonen som fremsynte slektsforskere startet i 1990 fordi de ønsket å ta i bruk data i slektsforskningen sin.  Her ligger det fremdeles et enormt potensial. Organisasjonen skal fortsatt arbeide for at relevante kilder blir digitalisert og tilgjengeliggjort. Men data er ikke bare et teknologisk verktøy, begrepet kan også forstås som «nøytrale biter med informasjon».  Det er når bruddstykker av historier og fakta settes sammen at vi danner et meningsfullt og helhetlig bilde av våre forfedre.

 

 

DIS-Salten Slektshistorielag heter nå Slekt og Data Salten. Selv om ordet slektshistorielag er borte, er vi fortsatt et slektshistorielag.
 

 

 

 

På hjemmesiden vil det bli stående DIS en stund til, men det jobbes med å endre til Slekt og Data så fort som mulig. Så skal det bli helt ny hjemmeside på nyåret en gang.

 

Kåre Hansen om Øyfolket i Herøy

På medlemsmøtet 28. april fikk de 50 tilhørerne i litteratursalen på Stormen bibliotek vandre i Herøy kommunes historie sammen med forfatteren av Øyfolket i Herøy, Kåre Hansen. Øyfolket i Herøy består av to bind på nesten 1000 sider til sammen.

 

Vi fikk høre om det grundige arbeidet med de to bøkene og alle de spennende kildene. Vi fikk smakebiter på det omfattende og varierende innholdet, og vi vi se noen av de mange, flotte, spennende bildene. Bildene har fyldige bildetekster.

Kåre Hansen viste fra noe av innholdet i bøkene og var blant annet innom kaffesalg, tuberkulose, Bjørnsmarkedet, bygdefotografen Emelius Nyholmen, læreren Peter Skogsaas og fiskeriene i Herøyværene. Vi var også innom fattigvesenet, skoleprotokoller og krigshistorie fra en kommunal synsvinkel.

Kåre Hansen formidlet alt dette på en fin måte, og vi forstår at disse bøkene inneholder spennende kulturhistorie, lokalhistorie og mange godbiter for slektsforskere.

 

 

 

Fra landsmøtet i Bergen

Landsmøtet i Bergen, der Signhild Meløy Johannessen, Anne Grete Mensen, Gerd Karin Lysholm, Ole-Marin Jarlodd og Viggo Eide var delegater fra DIS-Salten, vedtok med solid flertall det nye navnet. Nå skal Norges største organisasjon for alle som er interessert i person- og slektshistorie hete Slekt og Data. Og det var valg på nytt styre. Viggo Eide fra DIS-Salten ble valgt som styremedlem. Gratulerer!

Med navneskifte følger også ny logo og ny profil som vil bli tatt i bruk i løpet av 2016. Slekt og Data

DIS-Norge sier dette om navnet:
Slekt og Data henspiller både til utgangspunktet for organisasjonen, og selve betydningen av begrepet data. Ordet data betyr i denne sammenhengen ikke bare et teknologisk verktøy. Begrepet kan også forstås som de nøytrale bitene med informasjon som du bruker til å sette sammen din egen historie. Det er når bruddstykker av historier og fakta settes sammen, at vi danner et meningsfullt og helhetlig bilde av våre forfedre – og din og min slektshistorie.

Det nye navnet til DIS-Salten Slektshistorielag vil bli Slekt og Data Salten.

Og det forgår mer enn navneskifte. Hjemmesidene får en solid ansiktsløftning, og de vil bli enklere å orientere seg i. Det kommer også endringer i forhold til gravminnedatabasen, og i framtida vil organisasjonen ha økt fokus på fordeler ved medlemskap.

 

Det nye styret

  • Tone Moseid fra Vestfold, leder
  • Morten Thorvaldsen fra Vestfold, styremedlem
  • Per Ove Uthaug fra Hordaland, styremedlem.
  • Jonny Lyngstad fra Møre og Romsdal, styremedlem.
  • Bente Nordhagen fra Nord, styremedlem.
  • Viggo Eide fra Salten, styremedlem.
  • Trond Gangnes fra Oppland, styremedlem.
  • Cathrine Apelseth-Aanensen fra Østfold, varamedlem.
  • Harald Djupvik fra O/A, varamedlem.
 

Bodø 1801 - 1818

Foran 82 tilhørere i litteratursalen i Stormen fortalte historiker Alan Hutchinson om opptakten til byetableringen, selve vedtaket og ettervirkningen av opprettingen av Bodø som by.

Under forhistorien nevnte han på den ene side motstanden i Bergen som ville opprettholde monopolene og som motvekt myndighetenes ønske om liberalisering og fremme av vekst i Nordnorge.

Han pekte også på usikkerheten om hvor en ny by i Nordland skulle ligge, både Sør-Helgeland og Lofoten var aktuelle.

Selve nordlanskommisjonens innstilling skjedde i 1813, men både Napoleonskrigen og alle omstendigheter rundt 1814, gjorde at et endelig vedtak ble utsatt til 1816.

Nevnt ble også misvekst, krig og handelsblokade i disse årene.

 

Syndiker innhold