DIS-Norge
 
  English Norsk  

Forlis i 1715 utenfor Alstahaug

Vi har fått følgende anmodning om hjelp til å løse en slektsgåte:

Jeg har funnet denne adressen på DIS-Norge’s hjemmeside, og som medlem i DIS-Rogaland er jeg så fri at jeg ber om litt kollegial hjelp til å løse et problem en klient hos oss i Rogaland har forelagt oss.

Det dreier seg om et forlis i 1715 utenfor Alstahaug. Et engelsk krigsskip forliste, og en del av mannskapet ble berget. En av dem av var dansk……han fikk jobb hos presten Dass – vel sønnesønn av den store PD - og han slo seg ned der oppe, ble gift og fikk barn.

Etterkommeren, Finn Jarvin, tidligere rektor ved en skole her i byen, skriver til meg
En av mine aner, Peder Andersen Rhode (han kalte seg også Falck) var dansk, født på Sjælland, seilte som skipstømmermann ombord på et britisk orlogsfartøy som forliste utenfor Vega på Helgelandskysten i 1715. De fleste av mannskapet døde ved forliset, men min forfar var en av de få som overlevde. Etter forliset slo han seg ned i Norge, det meste av tiden hos presten på Alstahaug (vaktmester?).

Det jeg er interessert i å finne ut av, er følgende:
1. Hvor i Danmark (Sjælland) kom han fra og er det mulig å spore opp hans aner?
2. Finnes det muligheter for å finne ut av hvorfor han som danske seilte på et britisk krigsskip?
3. Er det mulig å finne flere opplysninger om skip og mannskap og forliset i 1715?

Når det gjelder spørsmål 3, tenkte jeg at dere i DIS-Salten kanskje sitter inne med interessante opplysninger. Jeg håper i alle tilfelle å høre fra dere.

Er det noen som kan hjelpe så send e-post til webmaster@sa.disnorge.no

 

To møter: gravminner 15. februar og heraldikk 16. februar

Denne uka arrangeres det to møter (i Bodø) med tema som interesserer slektsgranskere.

Tirsdag 15. februar kl 19
«Forslag til verneplan for kirkegårdene i Bodø»
Salten krematorium.
Her skal både kirkevergen og slektsforskere holde innlegg. 

Forslaget til verneplan er tilgjengelig på www.kirken.bodo.no og her


Onsdag 16. februar kl 19
«Heraldikk – en fullt levende middelalderkunst»
Norsk Luftfartsmuseum

Jan Eide, Forsvarets heraldiker, holder et informativt og spennende foredrag om heraldikk, skjold og militære og sivile merker, fra tidligste tider til i dag.  Les mer her.

 

Bodø kirkelige fellesråd inviterer til møte om forslag til verneplan for kirkegårdene i Bodø

ÅPENT MØTE

Bodø kirkelige fellesråd inviterer til møte om
Forslag til verneplan for kirkegårdene i Bodø
Tidspunkt: Tirsdag 15.februar kl 18.30
Sted: Salten krematorium

Forslaget til verneplan er tilgjengelig på www.kirken.bodo.no og her

DAGSORDEN

KL 18.30 Befaring på Bodin kirkegård
Kl. 19.00 Åpning av møtet v/Jan Stavrum
Kl. 19.10 Orientering om rammene for gravferdsforvaltningen v/JS
Gravferdsmønster og situasjon i Bodø
Kl. 19.25 Historisk ”bilde” v/Oscar Berg
- Tradisjon og utvikling
- Hvorfor verneplan?
Kl. 19.50 Presentasjon av forslaget til verneplan v/Viggo Eide
Kl. 20.25 Samtale/diskusjon/kommentarer, ordstyrer Åshild Opøyen
Kl. 20.50 Oppsummering v/Åshild Opøyen
 

 

Velkommen

DIS-Salten Slektshistorielag ønsker velkommen til ny nettside.

Vi håper at nettsiden kan være til nytte og glede for alle slekts- og historieinteresserte.

Webmaster ønsker bidrag til siden fra styremedlemmer, medlemmer og andre interesserte.
Send inn tips og bidrag som kan være av interesse for slektsforskere og historieinteresserte til webmaster.
Alle tips mottas med takk og webmaster vil legge ut bidrag som vurderes som interessante.

Epost: webmaster@sa.disnorge.no

 

Husk medlemsmøtet

DIS-Salten, 3. februar 2011, klokka 19:30
Tittel: Adolf og verdenskrigen
Sted: Bodø bibliotek
 

Folketellinger og manntall - medlemsmøtet 6. januar

Norske folketellinger fra 1769 til 1910 - 6. januar 2011

Manntall og folketellinger er kveldens tema i DIS-Salten Slektshistorielag på Bodø bibliotek torsdag 6. januar kl 20. Denne gang vil Viggo Eide snakke om den nylig publiserte 1910-folketellinga som ble lagt ut på digitalarkivet.no i desember.  Dessuten vil han orientere om tidligere folketellinger og manntall i Norge, helt tilbake til 1665.

 

Husk medlemsmøtet

Husk medlemsmøtet 6. januar 2011, klokka 20:00

Tema: Norske folketellinger fra 1769 til 1910
Sted: Bodø bibliotek

"Hvem tror du at du er?" Hvordan kan jeg finne mine røtter? Hvor bodde våre oldeforeldre? En av mange metoder for å finne slekta på nettet er bruk av digitaliserte folketellinger. I desember ble ei ny folketelling fra 1910 tilgjengelig for alle. Dette er et nyttig verktøy for alle slektsforskere, spesielt for nybegynnere.

 

Syndiker innhold