DIS-Norge
 
  English Norsk  

lillestromsulis

 

 

Fra Lillestrøm via Cairo til Sulis

Er det riktig at DIS-Salten har et medlem i Cairo, Bjarne Sivertsen?

På sett og vis, jeg bor i Lillestrøm og farter ver­den rundt i jobben. Nå for tiden følger jeg med i aktivitetene deres her fra Cairo, hvor jeg jobber med å bygge opp luftforurensnings­kompe­tanse i det egyptiske miljøvern­departementet. Av den grunn har jeg aldri muligheter for å delta i aktivitet­ene i Bodø, men jeg er imponert over hvor aktive dere er. Jeg følger jo med gjennom internett og medlemsbladet. Skulle gjerne vært med på de inter­essante møtene eller deltatt på slekts­forsker­dagen. Sender dere ut referater og eventuelt stoff?

Referater kommer noen ganger i Salten Slekt. Hva forsker du på?

Primært er jeg interessert i alt om Sulis, Sjønstå og gamle Skjerstad. I ledige stunder driver jeg med en slektsbok "Et gruvesamfunn og en slekt" om hundre års historie om Sulis, hvem var der før gruvedriften, hvor kom de fra, hvor ble de av.

De kom vel fra hele Norge og deler av Sverige?

Der er du inne på noe interessant, jeg er veldig opptatt av svensk inn­vand­ring til Saltdal. Jeg har i min slekt aner som kommer fra Tveråmo i Sjønstådalen (Skjerstad/Fauske kom­mune) og aner som kommer inn fra Kvenflåget. I folketellingen for Skjerstad 1865 står det at Katarine S Manuelsdatter er født i 1794 i Sverige. Noen muligheter for å etterlyse aner og etterkommere?

Skriv noen ord om slekta di da!

100 års gruvehistorie

- også en slektshistorie.

av Bjarne Sivertsen

Den mannen som ga navnet sitt til Sivertsen-familiens etternavn het Sivert Knudsen. Sivert Knudsen dro 33 år gammel sammen med sin gamle far og sin egen familie nordover fra Trøndelag mot Nordland for å søke lykken og arbeid høsten 1878. Sammen i følget var kona Julia Elisabeth Magdalena Berg (fra gården Berg på Fosen) som på dette tidspunktet hadde tre barn i alderen 2 til 7 år. Den eldste var Ebbe, som var den første i slekta som tok i bruk etternavnet Sivertsen. På veien nordover mot Sulis slo familien seg først ned i Vefsn Der er de registrert boende på Rynnesgårdene ved Kulstadsjøen. Sivert Knudsen døde ved Kulstadsjøen den 1. august 1879, bare 39 år gammel. Han døde samme dag som sin gamle far Ebbe Gabrielsen Berg. De omkom sannsynligvis i en ulykke og er gravlagt ved Dolstad kirke i Mosjøen. Sivert var ved døden oppført som arbeidsmann.

Det er sannsynlig at Sivert arbeidet på gården som gårdsgutt og håndverker. Etter at det ble kjent at det var arbeid å få i forbindelse med oppstarten av gruvedriften i Sulitjelma, dro unge Ebbe sammen med sin fadder fra Trøndelagen, Sverker Toresen, videre nordover for å prøve lykken.

På Tveraamoen (bildet under) i Sjønstådalen bodde samtidig Hans Sakarias Andersen Tveraa. Han var oppført i manntallet som gardbruker og fisker. Han giftet seg 25 år gammel, 15.oktober 1857 med Elen Johanne Andersdatter fra Stifjell, et lite bruk som lå et par kilometer lengere opp i Sjønstådalen. Hans og Elen fikk hele 10 barn. Den sjuende av disse var Hanna, som i 1892 giftet seg med Ebbe Sivertsen. De bosatte seg på Sjønstå, og i juni 1892 ble Ebbe ansatt som konduktør ved Sulitjelmabanen. I perioden 1900 til 1920 var han stasjonsmester på Sjønstå, og i perioden 1920 til 1945 var han trafikksjef ved Sulitjelmabanen.

Dette var bare en gren av slekta mi. Andre kom fra Lofoten og fra Horningdal på Vestlandet. På Sulis-verkenes storhetstid i perioden i 1950-årene var familien vokst til ca. 50 personer. Så begynte utflyttingen fra Sulis, og i dag er slekta spredt over hele Norge. Sånn kan 100 år av et gruvesamfunns historie sammenfattes også i en slekts historie.

Bjarne Sivertsen, Lillestrøm..... bjsivert@online.no

 

Sjønstå ca 1907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den gamle kirkegården i Sulitjelma

Etter hva jeg forstod var DIS-Salten interessert i navnelisten over gravlagte på den gamle kirkegården i Sulitjelma. Minnetavlen ble "avduket" juni 2000, og nå har historielaget lagt ut navn på gravlagte på våre inter­nettsider (se illustrasjon nedenfor). Sidene er ennå under arbeide, og en finner dem best ved å skrive inn adressen direkte. Dere må gjerne spre "nyheten" om at navne­listen er tilgjengelig til deres med­lemmer.

For Sulitjelma Historielag

Wenche Spjelkavik

http://home.no.net/sulis/Histlag/index.htm

 

SULITJELMA GAMLE KIRKEGÅRD

1894 – 1921

Kirkegården ble innviet 21. oktober i 1894, og første jordfestelse fant sted 2. desember samme år. Kirkegården ble tatt ut av bruk i 1921. Fire personer er senere begravd i familiegravsted.

556 personer er registrert gravlagt på den gamle kirkegården. Av disse er 10 udøpte barn og 61 dødfødte barn. Disse er ikke ført opp med familienavn. Minnetavlen har navn på 485 gravlagte personer.

I november 1999 feiret Sulitjelma kirke 100 år. Sulitjelma historielag og Sulitjelma velferdsfond gikk i den anledning sammen om en gave til menighet-
en. Gaven var en tavle med navn på alle de som ble begravd på den gamle kirkegården i Fagerli.

Den gamle kirkegården i Sulitjelma er først og fremst en barnas kirkegård. Den er et taust vitne om en barnedødelighet som for de fleste av oss i dag er helt fjernt. Til sammen er det gravlagt 277 barn under 10 år. Dette utgjør over halvparten (56%) av alle gravlagte. I tillegg til disse er det gravlagt 61 dødfødte barn. Selv blant de voksne var de fleste unge folk. 82% av de gravlagte døde før de hadde fylt 40 år. Bare 4 av de 556 opplevde sin egen 80 årsdag. Dette viser at Sulitjelma hadde en ung befolkning.

Det er 40 svensker og 6 finlendere som er begravd på denne kirkegården. Mennesker som brøt opp fra hjemlandet og reiste til Sulitjelma for å finne et utkomme og som endte sine liv her.

Navnelisten er en rekonstruksjon som bygger på kirkegårdsprotokoll, kirkebøker og gravkart. Kartet som viser gravenes plassering på kirkegården er inndelt i felt. Der kirkegårdsprotokollen har opplysninger om gravens plassering, er felt- og gravnummer ført opp utenfor den avdødes navn.

Minnetavlen er satt opp i dyp respekt for alle de som deltok i grunnleggingen av dette samfunnet, og som endte sine livsløp her.

ã Sulitjelma historielag


Etternavn

Fornavn

Født

Død

Grav Felt

Grav nr

Stein E

Abelsen

Berntine Kristine

23.01.1911

23.08.1919

E

6

*

Amundsen

Lilly Mathilde

22.08.1919

05.05.1920

E

17

 

Andersen

Adolf Kornelius

13.04.1894

26.09.1912

C1

46