DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kirkebygg og utsmykning i Nordland i biskop Nicolai Friis sin tid

I rundt 40-50 kirker i Nordland/Troms finnes det utsmykning og utstyr fra den perioden biskop Friis hadde ansvar for kirkene. I Bodin kirke er det en rekke ting som bærer hans initialer og som kan skrives tilbake til hans virke.

 

Bernt Anonsen formidlet dette på en engasjerende og interessant måte, med en rekke flotte bilder av altertavler og prekestoler fra kirker rundt om i Nordland - fra 1700 tallet. Vi fikk høre om biskop Nicolai Friis og maleren fra Bergen, Godtfried Ezeciel, og andre malere fra denne perioden. En interessant teori om at Bodin prestegård på denne tiden hadde verksted som produserte altertavler og kirkeutstyr til andre kirker, ble luftet og diskutert.

47 personer var til stede i Litteratursalen