DIS-Norge
 
  English Norsk  

Gård og slekt i Rana

Første bind av den nye gårds- og slektshistorien for Rana, Gård og slekt i Rana, kommer ut i juni. Boka er på 600 sider, og omfatter gårdene på nordsida av Ransfjorden, fra gnr. 130 Loftfjellet til gnr. 146 Bustnes. Boka har et godt register og er rikt illustret med ca 300 bilder.

 

Mo Prestegjelds Gardshistorie kom ut i 1962-64. Statsarkivar Anders Frøholm (1922-2006) gjorde et omfattende og meget verdifullt arbeid som han begynte på i 1948.

Gård og slekt i Rana er på en måte en oppfølging av Anders Frøholms verk.

 

Her er mer informasjon om bokprosjektet og om hvordan du kan bestille boka:

Om "Gård og slekt i Rana"