DIS-Norge
 
  English Norsk  

Dødsboskifter

Medlemmer i DIS-Salten Slektshistorielag driver et utstrakt registrering fra diverse kilder:
 
 

Dødsboskifter, databaser over skifter i Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen for salg. Komplett med søke- og utskriftsrutiner.
 

Skiftedatabasene

Det registrerte skiftematerialet utgis i søkbar form som et eget program.
 
 
Alle personer nevnt i slektssammenheng i skiftet er søkbare, også formyndere. Du kan søke på: fornavn - etternavn - farsnavn - gård - fjerding.
Veiledning medfølger.
 

 

Skifter i Salten

Skiftedatabasen for Salten/Ofoten er oppdatert med 703 personer i 125 skifter fra de søndre gårdene i Gildeskål som før 1825 tilhørte sorenskriveren på Helgeland og som også er utelatt i den registreringen Svein Edvardsen har gjennomført for Helgeland. Disse gårdene er Novik, Sør-Femris, Grødset, Valla, Finnes, Fore, Storvik, Mevik, Grimstad og Sør-Fugløy. Versjon 2.5 inneholder 92,362 personer i 15.093 skifter 1700-1877.
 
 
 
 
 
 
 

 

Skifter i Lofoten og Vesterålen

Ny versjon av Skifter i Lofoten og Vesterålen

I skifteprotokollene for Lofoten og Vesterålen er det i siste del av 1700-tallet et hull på flere tiår. Protokollene er borte.
Nå har vi i Statsarkivet i Trondheim kommet over ekstrakter av skifter fra perioden 1762-1778. Disse har delvis med alle avdødes arvinger og delvis alle mindreårige arvinger. Disse ekstraktene har vi nå avfotografert, dataregistrert og tatt med i en ny versjon som utgjør over 1700 nye personoppføringer. Skifter i Lofoten og Vesterålen, versjon 2.7 - 38.725 personer i 9.632 skifter i perioden 1673-1879.

 
Det registrerte skiftematerialet utgis i søkbar form som et eget program.
Prisen for hver av skifte-CD'ene er kr. 300,-. Medlemmer av DIS-Salten Slektshistorielag: kr. 150,-. Oppdateringer henholdsvis kr. 100,- og kr. 50,-.

Bestilling: E-post: kildereg.skifte@sa.disnorge.no

 

  

 

Arvid Støvers nedtegnelser fra Gildeskål

Ny utgave 2012 er kompatibel med Windows 8, Windows 7 og Windows Vista. Bortsett fra noen små rettelser, er denne versjonen identisk med den gamle.
 
Nedtegnelsen omfatter inneholder 23550 personer fra Gildeskål. Dette er ikke avskrifter fra dødsboskifter, men en databaseversjon av hefter utgitt av Nordlandsarkivet innsamlet av Arvid Støver, basert på flere kilder
 
Prisen er kr. 150,-. Oppgradering: kr: 50,-. Porto tilkommer. Lik pris for medlemmer/ikke-medlemmer.
Bestilling: E-post: kildereg.skifte@sa.disnorge.no

 

 


Skifter Helgeland

Svein Edvardsen har registrert skifter for Helgeland. Skiftene på Helgeland 1686-1920, er sortert på fjerding, skiftested, register med fornavn og register med etternavn. Skiftene er konventert til Word og kan derfor søkes i tillegg på ord og navn.
 
 
 
CD1 inneholder skifter fra Bindal (nordre), Velfjord, Vega, Brønnøy (Sømna), Tjøtta, Alstahaug og Vefsn.
CD2 inneholder skifter fra Herøy, Dønna, Nesna, Rana, Hemnes,Meløy, Rødøy, Lurøy og Træna.
Tilsammen inneholder begge CDene ca. 30 000 skifter med ca 172 000 navn.
 
Prisen er kr. 400,- + port for hver av CDene, for nærmere opplysninger kontakt:
Svein Edvardsen
Stubbsvingen 24A
7036 Trondheim.
Telf.: 73967646- 95115773


Hvorfor skifter?

På den tiden vi opererer i var det svært vanlig med offentlige dødsboskifter. Det var i perioder lovfestet skifteplikt, spesielt dersom umyndige arvinger forekom. I skifteprotokollene ble arvinger notert sammen med en detaljert vurdering av dødsboet. Her ble debitorer og kreditorer opplistet, og boets verdier ble skiftet på de gjenlevende arvinger. Hadde avdøde ingen livsarvinger ble det søsken eller deres etterkommere som mottok arv. Slik kan det forekomme skifter der en god del personer blir angitt i familieforhold til hverandre. Gifte kvinnelige arvinger ble i stor grad representert (og derved nevnt) ved deres ektemenn.

Hvordan foregår registreringen?

Alt skiftematerialet er utgitt på mikrofilm. De av oss som registrerer fra kildene, fører opplysningene inn på skjemaer. Disse overlates etterhvert til andre som «puncher» data inn i et registreringsprogram. Data fra disse samles så inn og syes sammen til en stor database. Et enormt arbeid er utført, og vi har brukt tusenvis av timer på dette arbeidet.

Hvilket område dekker registreringen?

Salten fogderi dekket nåværende Salten og Ofoten; det vil si nåværende kommuner: Narvik, Ballangen, Tjeldsund, Evenes, Lødingen, Tysfjord, Steigen, Hamarøy, Sørfold, Fauske, Bodø, Skjerstad, Saltdal, Beiarn og Gildeskål (med unntak av den sørligste delen som før 1830 tilhørte Helgeland).

Lofoten og Vesterålen fogderier består av disse kommunene: Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Bø, Sortland, Øksnes og Andøy.

Hvem finner vi i skiftene?

Etter hvert som vi begynte å bygge opp databasen oppdaget vi at skiftematerialet ga oss mer opplysninger enn alle andre kilder tilsammen.
 

De aller fleste som bodde i området er nevnt i ett eller flere skifter. Selv om det ikke var skiftet etter vedkommende, er sjansen stor for at personen arvet en avdød, var gift med, eller var verge for en arving. En ser av det ferdige materialet at en person kan figurere i en rekke skifter gjennom tidene; selv etter sin død. Dette gir igjen en unik mulighet til å følge familiene samt å kryssjekke opplysninger. I tiden før 1801 og mellom 1801 og 1865 har vi ingen folketellinger å støtte oss til, og kirkebøkene blir jo mer og mer sparsomme med opplysninger etter hvert som vi kommer bakover i tid. Innflytterprotokoller var det også lite av. Det fine med et skifte er at arvingene nevnes hvor enn de bor. Holdt slekta seg innefor Salten eller Lofoten og Vesterålen fogderi, har vi ingen problem med å følge den bakover i tid.

Hvor mye er med?

Skiftene er ikke så lette å "skjematisere" som andre kilder. Det er ofte et vell av opplysninger der; familieforhold, kreditorer, gjenstander i boet osv. Skulle vi registrere skiftet komplett, ville oppgaven bli fullstendig ugjennomførlig. Vi er derfor nødt til å gjøre et utvalg: Vi tar med personopplysninger, slektskap til avdøde eller andre nevnt i skiftet, boets formue og gjeld, gjenstander med initialer (for det meste sølv) samt andre gjenstander (valgfritt). Vi har laget en filmreferanse, slik at du raskt kan finne originalskiftet selv på mikrofilm.

Veien framover

Salten: Vi er ferdige med registreringen; det filmede materialet slutter i 1877, men vi vil kontinuerlig lese korrektur slik at kommende versjoner vil inneholde eventuelle rettinger.
 

Lofoten og Vesterålen: Her går skiftene lenger tilbake i tid - faktisk ned til 1670-tallet. Det har kommet nye avfotograferte skifter på Digitalarkivet fra ca 1880. Vi vil etterhvert registrere disse slik at dette kommer med i senere versjoner.

Vi håper også at andre lokalavdelinger kan sette igang lignende tiltak, slik at vi til slutt kunne fått registert det som finnes av skiftemateriale i Norge. Dersom noen er interessert, skal vi være behjelpelig - ta kontakt via adressene over.

Mer stoff om skifter:
 Riksarkivet om arveskifter
 Digitalarkivet
 Skifteprotokollene som historisk kilde