DIS-Norge
 
  English Norsk  

Bodø 1816

I forbindelse med Bodø kommunes 200-årsjubileum har DIS-Salten Slektshistorielag laget en oversikt over menn som bodde i det området som i dag utgjør Bodø kommune i året 1816. Listen dekker 1464 personer, inkluderer gårder fra de tidligere kommunene Folda og Skjerstad. Utgangspunktet for denne oversikten er det som kalles mannskapsrullene for Nordland 1806-1836. Dette er lister over menn som kunne være aktuelle for mobilisering i forbindelse med krig eller andre akutte behov. Mannskapsrullene tok utgangspunkt i de enkelte husstander og «alle» menn i husstanden ble registrert. For bygdene i Kjerringøy ble ikke menn under 10 år registrert. Det er også sannsynlig at de aller eldste drengene og lægdslemmer heller ikke er registrert. Listene gir derfor ikke en total oversikt over menn som levde i 1816.

Kvinner er bare registrert der hvor de er hovedperson i husstanden. Dette skjedde stort sett bare hvis de ble enker. I tråd med den tids oppfatning ble de dessverre som oftest registrert som sin avdøde ektemanns enke. I noen få tilfeller er de registrert med navn og da er det selvsagt tatt med i denne oversikten.

DIS-Salten Slektshistorielag har gitt ut en egen DVD med registrering av mannskapsrullene for hele fylket for årene rundt 1820 og 1835. Ny DVD som i tillegg dekker årene like før 1810 og rundt 1815 ble utgitt på årsmøtet 3. mars 2016. Bodø 1816 er en del av dette.

Listen er sortert på fjerding (Bodø, Folda og Skjerstad) og gårdsnummer. For en forklaring på ulike tegn benyttet i listen se avsnittet om spesialtegn på denne siden. For å søke i listen hold inne "ctrl-tasten" og trykk på "f-tasten". Skriv så inn ønsket ord og trykk "enter" for å bla gjennom treffene. For de som ønsker en fullstendig og mer fleksibel måte å bruke listen på kan den lastes ned i regneark-format her.

 

Nr. Fjerding Gårdsnr Gård Fornavn Etternavn Alder Rolle Yrke Sivilstatus Fødested Fysisk skikkethet Personlig forhold Merknad
1 Bodøe 1 Bodøe Ole Johnsen Wormdahl 51 Avlgårdsmann     Ørkedahl ved T hiem Frisk og før Fripass som dragon "Handelsstædet Hundholmens Factoritets Underbrug". Avlsgård er en annen betegnelse på underbruk.
2 Bodøe 1 Bodøe Anders Anderssen 14 Stesønn            
3 Bodøe 1 Bodøe Ole Pedersen 22   Dreng   Kaalhuus Frisk Tjenestegjort ved kystfortet i Hammerfest i 1813  
4 Bodøe 2 Kaalhuus Peer Olsen 52 Underbruker     Hiertøen Arbeidsfør   "Kaalhuus underliggende No 1". E: Gården ligger under gårdsnr 1 Bodøe.
5 Bodøe 2 Kaalhuus Jens Johannessen 22 Stesønn     Kaalhuus Frisk    
6 Bodøe 2 Kaalhuus Jonetha Andersdatter*   Inderst   Enke       "IndersteEnke Jonetha førhen Hundholmen". Inderst hos Peder Olsen. E: Etternavn hentet fra kirkebok Bodø 1796- 1817 s 173. Enke etter Jørgen Jonsen.
7 Bodøe 2 Kaalhuus Michel Jørgensen 9 Sønn            
8 Bodøe 2 Kaalhuus Anders Baggesen 35 Underbruker     Hyngstalie Arbeidsfør   "Kaalhuus underliggende No 1". E: Gården ligger under gårdsnr 1 Bodøe.
9 Bodøe 2 Kaalhuus Ingeborg Hansdatter   Inderst   Enke       "IndersteEnke Ingeborg Hansdatter". Inderst hos Anders Baggesen
10 Bodøe 2 Kaalhuus Peer Peersen 7 Sønn            
11 Bodøe 3 Sør Hernæs Mathies Mathiessen 40 Oppsitter Organist i Bodøe Kirke   Helgeland, Ran Frisk   "Hr Mathies Mathiessen"
12 Bodøe 3 Sør Hernæs Mikkel!! Jørgensen Lund!! 70 Oppsitter "været Postbonde i ældre Tider"   Hernæs Arbeidsfør   E: I alle andre lister unntatt 1817- listen kalles han Jørgen Lund. I 1817- listen blir han kalt Jørgen Mikkelsen Lund. Det er rimelig å anta at det siste er korrekt. Se husstand 79412 vedr mulig underbruk på Feenæs, Landegoe
13 Bodøe 3 Sør Hernæs Erik Jacobsen 19   Dreng   Hernæs Liten, men frisk    
14 Bodøe 3 Sør Hernæs Lars Larssen 41 Oppsitter     Hundstad Frisk og før    
15 Bodøe 3 Sør Hernæs Fertgou Mathis Larssen 1 Sønn            
16 Bodøe 3 Sør Hernæs Jørgen Olsen 63 Oppsitter Skysskaffer   Bliksvæhr Arbeidsfør    
17 Bodøe 3 Sør Hernæs Johannes Olsen 14 Fostersønn            
18 Bodøe 3 Sør Hernæs Ole Jørgensen 25 Inderst     Hernæs Frisk   Inderst hos og sønn til Jørgen Olsen. "Afler noget av sin Faders Jord". E: Dvs at han er medbruker hos faren.
19 Bodøe 3 Sør Hernæs Lars Winther 40 Inderst Skreddermester   Christiansund Frisk og dugelig   Inderst hos Jørgen Olsen
20 Bodøe 3 Sør Hernæs Holk Larssen 15 Sønn            
21 Bodøe 3 Sør Hernæs Hans Larssen 11 Sønn            
22 Bodøe 3 Sør Hernæs Fridrik Hartviigsen 31 Oppsitter     Hernæs Frisk og dugelig    
23 Bodøe 3 Sør Hernæs Niels Mikal Frisdriksen 6 Sønn            
24 Bodøe 3 Sør Hernæs Sven Olsen 68 Holdsmann Styrmann   Helgeland Arbeidsfør   Holdsmann hos Fridrik Hartviigsen
25 Bodøe 4 Givæhr Mons Hanssen 47 Oppsitter     Givæhr Arbeidsfør. Svak i hodet    
26 Bodøe 4 Givæhr Lars Christoffersen 9 Fostersønn            
27 Bodøe 4 Givæhr Peer Isaksen 26   Dreng   Skiærstads Fiærd: Arbeidsfør. Blind    
28 Bodøe 4 Givæhr Ole Olsen Junjur 19   Dreng   Bejeren Frisk    
29 Bodøe 4 Givæhr Ole Sandberg 45 Inderst     Bejeren Frisk   Inderst hos Mons Hanssen. Svak kone.
30 Bodøe 4 Givæhr Ole Jenssen 49 Husmann     Skiærstads Fiærd: Arbeidsfør, dog vanfør i en fot   Husmann hos Mons Hanssen
31 Bodøe 4 Givæhr Jens Olsen 11 Sønn            
32 Bodøe 4 Givæhr Hans Olaii Hanssen 47 Oppsitter     Givæhr Arbeidsfør    
33 Bodøe 4 Givæhr Hans Christoffersen 28   Dreng   Skiærstads Fiærd: Frisk og før   Tidligere bodd på Løb
34 Bodøe 5 Muuhlstrand Ole Olsen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
35 Bodøe 5 Muuhlstrand Claveds Olssen 49   Dreng   Sørvæhr Arbeidfør, noe tufset   E: Tufset = puslete, svak
36 Bodøe 5 Muuhlstrand Sørn Sørnsen 41 Oppsitter Skoleholder   Skouv Frisk og dugelig    
37 Bodøe 5 Muuhlstrand Aron Christoffersen 20   Dreng   Rønviig Liten, men frisk    
38 Bodøe 6 Walviig Christen Jørgensen 32 Oppsitter     Steegens Fiærd: Frisk og dugelig Tjenestegjort på Nyholm 1812.13 E: Nyholm er Nyholms skanse i Bodø
39 Bodøe 6 Walviig Ole Steffensen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
40 Bodøe 6 Walviig Steffen Olsen 21 Sønn     Walviig Frisk, men spedlemmet    
41 Bodøe 6 Walviig Peer Anderssen 51 Oppsitter     Wokøen Arbeidsfør    
42 Bodøe 6 Walviig Anders Peersen 17 Sønn            
43 Bodøe 6 Walviig Christen Zakariassen 40 Oppsitter     Rønviig Frisk og før    
44 Bodøe 6 Walviig Anders Christensen 7 Sønn            
45 Bodøe 7 Skouw Anders Enoksen 36 Oppsitter     Waagøen Liten, men frisk    
46 Bodøe 7 Skouw Peer Peersen 34 Oppsitter     Rønviig Frisk, men spedlemmet    
47 Bodøe 7 Skouw Rasmus Christensen 31 Oppsitter     Saltdahlen Frisk og dugelig Tjenestegjort på Nyholm 1812.13 E: Nyholm er Nyholms skanse i Bodø
48 Bodøe 7 Skouw Peer Anderssen 13 Stesønn            
49 Bodøe 7 Skouw Jesper Danielsen 40 Oppsitter     Klykstad Frisk og dugelig    
50 Bodøe 7 Skouw Torsten Monssen 18   Dreng          
51 Bodøe 7 Skouw Jesper Jespersen 24   Dreng   Skouv Arbeidsfør, ikke fri for brokk    
52 Bodøe 8 Klykstad Hans Sallamond   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
53 Bodøe 8 Klykstad Mons Iversen 29 Inderst og medbruker Postrøyert   Lofoden Frisk og dugelig Tjenestegjort på Nyholm 1812.13 Inderst, svigersønn og medbruker hos Hans Sallamons enke. "nu frie bruger 1/2 Jord med Svigermoderen". E: Nyholm er Nyholms skanse i Bodø
54 Bodøe 8 Klykstad Steffen Jenssen 58 Oppsitter     Kiærringøens Fiærd. Arbeidsfør    
55 Bodøe 8 Klykstad Johannes Jenssen 17   Dreng   Oosan eller Needre Fiældmoe Liten, men frisk    
56 Bodøe 8 Klykstad Jesper Jesperssen 63 Oppsitter     Wokøen Svak og avfeldig    
57 Bodøe 8 Klykstad Torsten Jespersen 13 Sønn            
58 Bodøe 8 Klykstad Johannes Hanssen 10 Fostersønn            
59 Bodøe 8 Klykstad Ejlert Jespersen 29 Sønn     Klykstad Frisk og dugelig    
60 Bodøe 8 Klykstad Hans Enoksen 38 Oppsitter     Waagøen Dugelig    
61 Bodøe 8 Klykstad Enok Hanssen 11 Sønn            
62 Bodøe 8 Klykstad Hans Hartviigsen 13 Fostersønn            
63 Bodøe 9 Skiælstad Peer Hanssen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
64 Bodøe 9 Skiælstad Jens Peersen 23   Dreng   Miaavadslie Liten, men frisk    
65 Bodøe 9 Skiælstad Johan Olsen 26   Dreng. "Postexpresse"   Helgeland, Luhrøens Dugelig    
66 Bodøe 9 Skiælstad Ejlert Peersen 10 Sønn            
67 Bodøe 9 Skiælstad Hans Peersen 3 Sønn            
68 Bodøe 9 Skiælstad Ole Danielsen 48 Oppsitter     Schouw Arbeidsdugelig   "Førhen Løb"
69 Bodøe 10 Mikkelbostad Christen Fridriksen 35 Oppsitter     Mikkelbostad Høy og før, men svakhelsig i 2 år.    
70 Bodøe 10 Mikkelbostad Ole Christensen 5 Sønn            
71 Bodøe 10 Mikkelbostad Hans Peersen 41 Oppsitter     Mikkelbostad Arbeidsfør    
72 Bodøe 10 Mikkelbostad Peer Anderssen 57   Dreng   Skiærstads Fiærd: Arbeidsfør    
73 Bodøe 10 Mikkelbostad Wellum Johnsen 21   Dreng   Lofoden Frisk    
74 Bodøe 10 Mikkelbostad Knudt Olsen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken. E: Vedr eiendom på Fiældmoe, se husstand 79557
75 Bodøe 10 Mikkelbostad John Knudtsen 22 Sønn     Løb Tjenestedugelig    
76 Bodøe 10 Mikkelbostad Hans Knudtsen 16 Sønn            
77 Bodøe 10 Mikkelbostad Ole Arntsen 34 Oppsitter     Mikkelbostad Frisk og før    
78 Bodøe 10 Mikkelbostad John Christensen 14 Fostersønn            
79 Bodøe 10 Mikkelbostad Anders Anderssen 30 Inderst Dreng Gift Walviig Frisk   E: Inderst og dreng hos Ole Arntsen
80 Bodøe 10 Mikkelbostad Niels Christiansen 30 Oppsitter     Helgeland, Ran Dugelig Tjenestegjort på Nyholm i 2 år E: Nyholm er Nyholms skanse i Bodø
81 Bodøe 10 Mikkelbostad Jens Andreassen 14 Fostersønn            
82 Bodøe 10 Mikkelbostad Anders Hansen 24 Inderst Dreng. "Postexpresse"   Rønviig Dugelig   Inderst hos Niels Christiansen
83 Bodøe 10 Mikkelbostad Amund Berle 33 Oppsitter     Berg!! Dugelig   E: Fødested skal være Bergen iht 1815- og 1817- listen
84 Bodøe 11 Løb Johan Ernst* Berg   Oppsitter Amtmann         "HøyWelbaahren Hr AmtMand Berg". E: Fornavn hentet fra Wikipedia
85 Bodøe 11 Løb Anders Anderssen 42   Dreng   Throning Frisk og før Tjenestegjort ved Thiem Roerflotelie 1809, 1810 og 1811  
86 Bodøe 11 Løb John Christiansen 22   Dreng   Fiældmoe Dugelig    
87 Bodøe 11 Løb Niels Johnsen 25   Dreng. Postrøyert som reserve   Helgeland Arbeidsfør, ubekvem    
88 Bodøe 11 Løb Helge Simondsen 25   Dreng   Østerdahl ved Thiem Liten, men frisk    
89 Bodøe 11 Løb John Johanssen Berg 10 Sønn*            
90 Bodøe 11 Løb Gerhard Johanssen Berg 6 Sønn*            
91 Bodøe 11 Løb Arnoldus Johanssen Berg 4 Sønn*            
92 Bodøe 11 Løb Jacob Johanssen Berg 2 Sønn*            
93 Bodøe 11 Løb L. F. Berg !! !! Fullmektig   !! !!   "Hr L. F. Berg"E: Rolle, alder og fødested ikke oppgitt. Oppført som egen husstand hos amtmann Berg
94 Bodøe 12 Hundholm Christian Jakelen !! Husfar Faktor   Danemark !!   "Hr Factor Christian Jakelen"
95 Bodøe 12 Hundholm !! Hamond !!   Krambodsvenn   Westeraahlen Spedlemmet   "Hr Hamond". Rolle ikke oppgitt. Sannsynligvis inderst hos Christian Jakelen
96 Bodøe 12 Hundholm Ole Jørgensen 12 Fostersønn            
97 Bodøe 12 Hundholm Olaus Jenssen 7 Fostersønn            
98 Bodøe 12 Hundholm Helge Hanssen 7 Fostersønn            
99 Bodøe 12 Hundholm Arien Veter 39 Husfar Pakkhussvenn   Holland Arbeidsfrisk    
100 Bodøe 12 Hundholm Hans Arktander 27 Husfar Handelsbetjent   Lofoden Liten, men frisk    
101 Bodøe 12 Hundholm Anders Evensen Seter 57 Husfar Snekkerarbeider   Throndhiem Arbeidsfør    
102 Bodøe 12 Hundholm John Prytz 31 Inderst Handelsbetjent   Røraas Frisk og før   Inderst hos Anders Evensen Seter
103 Bodøe 12 Hundholm Johan Christian Johnsen 2 Sønn            
104 Bodøe 12 Hundholm Ole Jonassen 85 Husfar Notmann   Throndhiem Avfeldig   "har været ved noodbrug"
105 Bodøe 12 Hundholm Frantz Wildmand 45 Inderst !! Enkemann Ørkedahl ved T hiem Arbeidsfør Har fritjent som dragon, har pass Inderst hos Ole Jonassen
106 Bodøe 12 Hundholm Arnt Arntsen Krane 66 Husfar Skipstømmermann   Throndhiem Svak og avfeldig    
107 Bodøe 12 Hundholm Anders Asbiørnsen 30 Husfar !!   Nummedahl Liten, men frisk Har tjenestegjort på Nyholm i 6 år E: Nyholm er Nyholms skanse i Bodø
108 Bodøe 12 Hundholm David Anderssen 35 Inderst     Tingvold, Nordmør, Romsdals Amt Frisk Fritjent som soldat Inderst hos Anders Asbiørnsen
109 Bodøe 12 Hundholm John Anders Davidsen 4 Sønn            
110 Bodøe 12 Hundholm Sivert Davidsen 1 Sønn            
111 Bodøe 12 Hundholm Ole Peter Aalsund 37 Husfar Skipsbåtsmann   Biørnør ved Thiem Dugelig    
112 Bodøe 12 Hundholm Johan Arnt Krane 31 Husfar Skipstømmermann   Throndhiem Frisk    
113 Bodøe 12 Hundholm Arnt Paulie Johansen 2 Sønn            
114 Bodøe 12 Hundholm Enok Thommessen !!   Selvholder   Throndhiem Frisk    
115 Bodøe 12 Hundholm Ingebrigt Jacobsen 68   Repslager   Throndhiem Arbeidsfør    
116 Bodøe 12 Hundholm Mortinius Ingebrigtsen 12 Sønn            
117 Bodøe 12 Hundholm Johan Jensen 52   Skipper og styrmann ved kysten   Helgeland Frisk og dugelig   "Hr Johan Jensen"
118 Bodøe 12 Hundholm Fridrik Jensen 5 Sønn            
119 Bodøe 12 Hundholm Jens Jensen 4 Sønn            
120 Bodøe 12 Hundholm Magnus Magnussen 14 Fostersønn            
121 Bodøe 12 Hundholm Sivert Johnsen Seter 32 Husfar Repslager   Throndhiem Dugelig    
122 Bodøe 12 Hundholm Johan Sivertsen 1/4 Sønn            
123 Bodøe 12 Hundholm Johannes Dønnes 67 Husfar Jekteskipper og styrmann   Throndhiem Arbeidsfør    
124 Bodøe 12 Hundholm Mens Olsen 31 Inderst !!   Westeraahlen Dugelig Tjenestegjort på Nyholm i 3 år fra 1811 Inderst hos Johannes Dønnes. E: Nyholm er Nyholms skanse i Bodø
125 Bodøe 12 Hundholm Thommes Christoffers. 23 Husfar     Helgeland Dugelig    
126 Bodøe 12 Hundholm Sven Johnsen 47 Husfar     Levanger ved Thiem Arbeidfør, vanfør i en fot    
127 Bodøe 12 Hundholm Andreas Johansen 31 Inderst     Nummedahl Frisk Tjenestegjort på Nyholm i 4 år Inderst hos Sven Johnsen. E: Nyholm er Nyholms skanse i Bodø
128 Bodøe 12 Hundholm Johan Andres Angell 1/2 Sønn            
129 Bodøe 12 Hundholm Niels Larssen 30 Inderst     Nummedahl Frisk Tjenestegjort på Nyholm i 6 år Inderst hos Sven Johnsen. E: Nyholm er Nyholms skanse i Bodø
130 Bodøe 12 Hundholm Anders Ejnersen 58 Inderst Skipsstuer Enkemann Throndhiem Arbeidsfør   Inderst hos Sven Johnsen
131 Bodøe 12 Hundholm Christian Iversen Rygg 60 Inderst "Tjære Gesell" Enkemann Bergen Sengeliggende i et halvt år   Inderst hos Sven Johnsen. E: Tjære Gesell har sannsynligvis noe å gjøre med preparering av tre- eller tauverk med tjære
132 Bodøe 12 Hundholm Ole Endre Bøe 59 Husfar Bøkkerarbeider   Bergen Dugelig og før   E: Bøkker er en tønnemaker
133 Bodøe 12 Hundholm Giorg Fridrik Krog 3 Fostersønn            
134 Bodøe 12 Hundholm Asslag Axelsen 35 Husfar Skipsbåtsmann   Bergen Dugelig    
135 Bodøe 12 Uhrtegaard Ole* Løkke   Husfar Skomaker Død       E: Fornavn hentet fra 1810- listen
136 Bodøe 12 Uhrtegaard Hans Peersen 11 Fostersønn            
137 Bodøe 12 Uhrtegaard Hans Olsen Øyen 57 Inderst Skipstømmermann   Meelhuus ved Thiem Dugelig   Inderst hos Ole Løkkes enke
138 Bodøe 12 Uhrtegaard Sivert Anderssen 12 Fostersønn            
139 Bodøe 12 Uhrtegaard Inger Hansdatter*   Datter*           "InderstePiige Inger med Søn Hans Olsen". E: Opplysning om datter hentet fra 1817- listen
140 Bodøe 12 Uhrtegaard Hans Olsen 2 Inger Hansdatters sønn            
141 Bodøe 12 Uhrtegaard Christoffer Clausen 42 Husfar     Størdahlen Frisk og før    
142 Bodøe 12 Uhrtegaard Peer Christoffersen 4 Sønn            
143 Bodøe 12 Uhrtegaard Ole Moritssen 26 Husfar     Gilleskaals Fiærd: Frisk og før    
144 Bodøe 12 Uhrtegaard Andreas Olsen 1 Sønn            
145 Bodøe 12 Uhrtegaard Hans Hanssen 56 Husfar   Enkemann Saltdahlen Avfeldig   Inderst hos Ole Moritssen. "Fraviget Jord". E: Ingen opplysning om hvor han har fraveket jord.
146 Bodøe 12 Myhrstuen Ole Gabrielsen 47 Husfar     Lofoden Arbeidsfør    
147 Bodøe 12 Myhrstuen Leenert Peersen 13 Stesønn            
148 Bodøe 12 Myhrstuen Christine Olsdatter*   Inderst           "Inderst Christine med Søn Ejlert Christiansen. "E: uklar føring, men det ser ut til at hun er inderst hos Ole Gabrielsen. Det kan også være hos Hans Hanssen, Uhrtegaard. Etternavn hentet fra kirkebok for Bodø 1796- 1817 s 313
149 Bodøe 12 Myhrstuen Ejlert Christiansen 2 Sønn            
150 Bodøe 12 Myhrstuen Anders Karlsen 47 Husfar     Folden Arbeidsfør    
151 Bodøe 12 Myhrstuen Ole Monssen 49 Inderst   Gift Helgeland Arbeidsfør   "Har Kone paa Helgeland". Inderst hos Anders Karlsen
152 Bodøe 13 Jensvold !! !!               "Factoritetet i Hundholmens Underbruug"
153 Bodøe 13 Jensvold Anders Ingebrigtsen 80 Inderst     Guldbrandsdahlen Svak og avfeldig   Inderst på underbruket til Hundholmens Factoritet
154 Bodøe 13 Jensvold Karl Anderssen 14 Sønn            
155 Bodøe 13 Jensvold Simon Anderssen 32 Inderst Post røyert og -expresse   Guldbrandsdahlen Frisk og dugelig   Inderst på underbruket til Hundholmens Factoritet. "Tehient ved Postvæsenet i 8 aaar som Røyert og expresse"
156 Bodøe 14 Hundstad Jacob Nielsen 42 Oppsitter     Rønviig Arbeidsfør    
157 Bodøe 14 Hundstad Ejlert Nielsen 19   Dreng   Rønviig Frisk, men spedlemmet    
158 Bodøe 14 Hundstad Ole Johnsen den ældre 54 Oppsitter     Løding Arbeidsfør    
159 Bodøe 14 Hundstad Peer Danielsen 16 Fostersønn            
160 Bodøe 14 Hundstad Ole Johnsen den yngre 32 Inderst Båtbygger   Saltdahlen Dugelig   Inderst hos Ole Johnsen den ældre
161 Bodøe 14 Hundstad Peer Olsen 37 Oppsitter     Walnæs Arbeidsfør    
162 Bodøe 14 Hundstad Peer Peersen 11 Sønn            
163 Bodøe 14 Hundstad Hans Dahl 48 Oppsitter     Throndhiem Dugelig "Frietient som gevorben i Thiem" E: Gevorben er det samme som vervet soldat
164 Bodøe 14 Hundstad Johan Hansen 9 Sønn            
165 Bodøe 14 Hundstad Jacob Jensen 16 Fostersønn            
166 Bodøe 14 Hundstad Peer Johannessen 29 Oppsitter     Skiærstads Fiærd: Dugelig    
167 Bodøe 14 Hundstad Andreas Peersen 3 Sønn            
168 Bodøe 14 Hundstad Jørgen Jensen 14 Fostersønn            
169 Bodøe 14 Hundstad Ole Peersen 21   Dreng   Troning Liten, men frisk   "Førhen Rønviig"
170 Bodøe 14 Hundstad Hans Jacobsen 28 Oppsitter     Hundstad Frisk og før    
171 Bodøe 14 Hundstad Hans Jacobsen 19   Dreng   Hernæs Liten og tufset   E: Tufset = puslete, svak
172 Bodøe 14 Hundstad Jacob Hanssen 73 Holdsmann     Skiærstads Fiærd: Svak og avfeldig   Holdsmann hos Hans Jacobsen
173 Bodøe 15 Oddan Hans Jacobsen 45 Oppsitter     Oddan Frisk og dugelig    
174 Bodøe 15 Oddan Jacob Hanssen 16 Sønn            
175 Bodøe 15 Oddan Peer Hanssen 14 Sønn            
176 Bodøe 15 Oddan Hans Hansen 12 Sønn            
177 Bodøe 15 Oddan Lars Olsen 59 Oppsitter     Oddan Arbeidsfør    
178 Bodøe 15 Oddan Christen Larssen 27 Sønn     Oddan Tjenestedugelig    
179 Bodøe 16 Ilstad Agustinius Jokumsen 58 Oppsitter     Helgeland Arbeidsfør    
180 Bodøe 16 Ilstad Hans Iversen 16 Stesønn            
181 Bodøe 16 Ilstad Jacob Jacobsen 35 Oppsitter     Ildstad Tjenestedugelig    
182 Bodøe 16 Ilstad Abel Karlsen 16 Fostersønn            
183 Bodøe 16 Ilstad Johannes Eriksen 39 Oppsitter Kystvern- underoffiser   Nystad Tjenestedugelig    
184 Bodøe 16 Ilstad Jens Johansen 9 Sønn            
185 Bodøe 16 Ilstad Christoffer Hanssen 16 Fostersønn            
186 Bodøe 16 Ilstad Christen Christensen 32   Dreng   Schiærstads fiærd: !! Tjenestegjort ved Roerflotelien i Thiem i 3 år  
187 Bodøe 16 Ilstad Torsten Nielsen 39 Oppsitter     Ildstad Frisk og før    
188 Bodøe 16 Ilstad Christen Olsen !!   Dreng   Schiærstads fiærd: Frisk og før    
189 Bodøe 16 Ilstad Johannes Nielsen 29 Oppsitter     Ildstad Frisk og før    
190 Bodøe 16 Ilstad Peer Hanssen 11 Fostersønn            
191 Bodøe 16 Ilstad Ole Nielsen 44 Husmann     Ildstad Arbeidsfør    
192 Bodøe 16 Ilstad Hans Olsen 13 Sønn            
193 Bodøe 16 Ertsviig Husmandsplads Hans Christensen 42 Husmann     Schiærstads fiærd: Arbeidsfør    
194 Bodøe 16 Ertsviig Husmandsplads Jacob Hanssen 9 Sønn            
195 Bodøe 17 Øvre Lødding Johannes Johnsen 39 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Frisk og før    
196 Bodøe 17 Øvre Lødding Daniel Olsen 38 Oppsitter Styrmann på kysten   Schiærstads fiærd: Frisk og før    
197 Bodøe 17 Øvre Lødding Jacob Danielsen 4 Sønn            
198 Bodøe 17 Øvre Lødding Johan Arnt Berg 31 Oppsitter Postrøyert   Throndhiem Dugelig   "været Post Røyert nogen Tiid"
199 Bodøe 17 Øvre Lødding Peter Johnsen 39 Oppsitter Tidligere skoleholder   Løding Dugelig   "været Skoleholder"
200 Bodøe 17 Øvre Lødding Nicolai Petersen 7 Sønn            
201 Bodøe 17 Øvre Lødding Christen Jacobsen 36 Oppsitter     Hundstad Frisk og før    
202 Bodøe 17 Øvre Lødding Hans Jeremiassen 24   Dreng   Løding Måtelig. "Svagmælet"   E: Svagmælet betyr at han hadde vanskelig for å snakke
203 Bodøe 17 Øvre Lødding Johannes Josepsen 27 Oppsitter     Løding Frisk og dugelig    
204 Bodøe 17 Øvre Lødding Iver Anderssen 44 Inderst     GulbrandsDahl Arbeidsfør   Inderst hos Johannes Josepsen. "førhen Feenæs"
205 Bodøe 18 Yttre Thuv Mats Peersen 26 Oppsitter     Thuw Frisk og dugelig    
206 Bodøe 18 Yttre Thuv Peer Ludolfsen 13 Fostersønn            
207 Bodøe 18 Yttre Thuv Anders Larssen 44 Oppsitter     Salttdahlen Frisk og dugelig   "Findmand"
208 Bodøe 18 Yttre Thuv Zakarias Anderssen 12 Stesønn            
209 Bodøe 18 Yttre Thuv Peer Hanssen 44 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Dugelig    
210 Bodøe 18 Yttre Thuv Johannes Olsen 16 Fostersønn            
211 Bodøe 18 Yttre Thuv Ole Benniamindsen 12 Fostersønn            
212 Bodøe 18 Yttre Thuv Jørgen Johnsen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
213 Bodøe 18 Yttre Thuv Hans Jørgensen 18 Sønn     Thuw Frisk    
214 Bodøe 19 Kødvaag Andreas Isaksen 27 Oppsitter     Skiærstads fiærd: Høy og frisk    
215 Bodøe 19 Kødvaag Enok Johansen 34 Oppsitter     Kødvaag Høy og frisk, anseelig    
216 Bodøe 19 Kødvaag Hans Enoksen 2 Sønn            
217 Bodøe 19 Kødvaag Johannes Olsen 16 Fostersønn            
218 Bodøe 19 Kødvaag Jens Olaussen 56 Oppsitter     Helgeland Arbeidsfør    
219 Bodøe 19 Kødvaag Peer Nielsen 16 Stesønn            
220 Bodøe 19 Kødvaag Daviid Jenssen 22 Inderst/ medbruker     Kødvaag Frisk og dugelig   Inderst hos Jens Olaussen. E: Bruker halve jorden sammen med faren, Jens Olaussen. Opplysning om farskap hentet fra 1810- listen
221 Bodøe 20 Marvold Hans Andreassen 28 Oppsitter Tjent som postrøyert i 3 år   Aaselie Frisk og dugelig    
222 Bodøe 20 Marvold Andreas Gunnarsen 27 Oppsitter     Aaselie Liten, men frisk    
223 Bodøe 20 Marvold Andreas Andreassen 5 Sønn            
224 Bodøe 20 Marvold Andreas Jacobsen 17   Dreng          
225 Bodøe 20 Marvold Wellum Helgesen 42 Oppsitter     Skiærstads Fiærd: Arbeidsfør    
226 Bodøe 20 Marvold Helge Wellumsen 16 Sønn            
227 Bodøe 20 Marvold Jens Jacobsen 24 Oppsitter     Marvold Frisk    
228 Bodøe 20 Marvold Christen Jenssen 6 Sønn            
229 Bodøe 21 Aaselie Christen Hanssen 36 Oppsitter Smedarbeider   Saltdahlen Arbeidsfør    
230 Bodøe 21 Aaselie Peer Nielssen !!   Dreng   Marvold Frisk Tjenestegjort ved Thiems Roerflotelje i 4 år  
231 Bodøe 21 Aaselie Helge Gunnersen 29 Oppsitter     Aaselie Frisk og dugelig    
232 Bodøe 21 Aaselie Johannes Jacobsen 13 Fostersønn            
233 Bodøe 21 Aaselie John Olsen 22 Stesønn     Aaselie Frisk og dugelig    
234 Bodøe 22 Fiæld Anders Johnsen 60 Oppsitter     Fjeld Arbeidsfør    
235 Bodøe 22 Fiæld Lars Anderssen 16 Sønn            
236 Bodøe 22 Fiæld Anders Anderssen 14 Sønn            
237 Bodøe 22 Fiæld Johannes Anderssen 17 Sønn            
238 Bodøe 22 Fiæld Jokum Jensen 28 Oppsitter     Fjeld Høy og frisk    
239 Bodøe 22 Fiæld Hans Jacobsen 20   Dreng   Evjen Frisk    
240 Bodøe 22 Fiæld Erik Nielsen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
241 Bodøe 22 Fiæld Ejlert Larssen 21 Stesønn     Evjen Tjenestedugelig    
242 Bodøe 22 Fiæld Karl Nielsen 39   Dreng   Børlie Liten og svakelig    
243 Bodøe 22 Fiæld Ole Eriksen 8 Fostersønn            
244 Bodøe 23 Skaanland Karl Hanssen 54 Oppsitter     Sejnæs Dugelig    
245 Bodøe 23 Skaanland Johannes Johnsen 12 Brorsønn            
246 Bodøe 23 Skaanland Hans Anderssen 14 Fostersønn            
247 Bodøe 23 Skaanland Niels Johnsen 17   Dreng   Sejnæs Liten, men frisk    
248 Bodøe 23 Skaanland John Olsen 39 Oppsitter     Bejeren Frisk og dugelig    
249 Bodøe 23 Skaanland Arnt Olsen 15 Stesønn            
250 Bodøe 23 Skaanland Jacob Olsen 13 Stesønn            
251 Bodøe 26 Feenæs Christen Johnsen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
252 Bodøe 26 Feenæs Christen Christensen 41 Sønn     Feenæs Arbeidsfør    
253 Bodøe 26 Feenæs Johannes Christensen 47 Inderst/ medbruker     Feenæs Dugelig   E: Inderst hos Christen Johnsens enke som er hans mor. "bruger 1/2 Jord med moderen".
254 Bodøe 26 Feenæs Johan Delahay 41 Inderst     Lofoden Frisk   Inderst hos Christen Johnsens enke som er hans svigermor.
255 Bodøe 26 Feenæs Johannes Holm 71 Oppsitter Klokker i sognet   Bergen Svak og avfeldig    
256 Bodøe 26 Feenæs John Hanssen 32 Inderst     Sandjord Frisk og dugelig   Inderst hos Johannes Holm
257 Bodøe 26 Feenæs Johannes Jenssen 51 Oppsitter     Skiærstads Fiærd: Frisk og dugelig    
258 Bodøe 26 Feenæs Jens Johannessen 7 Sønn            
259 Bodøe 26 Feenæs Jens Hanssen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
260 Bodøe 26 Feenæs Ole Jenssen 7 Sønn            
261 Bodøe 26 Feenæs Hans Jenssen 32 Sønn     Guldbrandsdahl Frisk og dugelig   "Driver moderens Jord"
262 Bodøe 27 Øvre Rønviig Abraham Olsen 59 Oppsitter     Rønviig Svak og avfeldig Har fripass  
263 Bodøe 27 Øvre Rønviig Johannes Christoffersen 19   Dreng   Rønviig Arbeidsfør    
264 Bodøe 27 Øvre Rønviig Ole Johnsen 69 Oppsitter     Helgeland Svak og avfeldig Har fripass  
265 Bodøe 27 Øvre Rønviig Thore Johannessen 17   Dreng          
266 Bodøe 27 Øvre Rønviig Niels Johnsen 30   Selvfosterdreng   Helgeland Frisk og dugelig Tjenestegjort på Nyholm i 3 år fra 1811. "forevist fripas" E: Nyholm er Nyholms skanse i Bodø
267 Bodøe 27 Øvre Rønviig Niels Salomondsen 55 Oppsitter Bygdekommisær   Walviig Arbeidsfør. Svak i hodet    
268 Bodøe 27 Øvre Rønviig Arnoldus Fridriksen 30 Inderst     Mikkelbostad Frisk og før   Inderst hos Niels Salomondsen. "Jakeln Hundholmens Jord". E: Merknaden om Jakelns jord og merknad andre år kan tyde på at bruker jord tilhørende Jakeln, men bor som inderst hos Niels Salomondsen
269 Bodøe 27 Øvre Rønviig Jacob Christensen 12 Stesønn            
270 Bodøe 27 Øvre Rønviig Jens Christoffersen 44 Oppsitter     Rønviig Frisk og før    
271 Bodøe 27 Øvre Rønviig Agustinius Larssen 19   Dreng   Rønviig Spedlemmet, men frisk    
272 Bodøe 27 Øvre Rønviig Peer Olsen 36 Oppsitter     Guldbrandsdahl Frisk og dugelig    
273 Bodøe 27 Øvre Rønviig Ole Peersen 12 Sønn            
274 Bodøe 27 Øvre Rønviig Christen Anders Peersen 2 Sønn            
275 Bodøe 27 Øvre Rønviig Lars Peersen 27 Oppsitter     Throning Frisk og dugelig Tjenestegjort ved Thiems Roerflotelje i 3 år  
276 Bodøe 27 Øvre Rønviig Jens Enoksen 34 Inderst     Tusvatnet Dugelig Tjenestegjort på Nyholmen i 6 år Inderst hos Lars Peersen. E: Nyholm er Nyholms skanse i Bodø
277 Bodøe 27 Øvre Rønviig Johan Johannessen 1 Stesønn            
278 Bodøe 28 Miælle Lars Christensen 59 Oppsitter     Miælle Arbeidsfør    
279 Bodøe 28 Miælle Christen Larssen 22 Sønn     Miælle Frisk    
280 Bodøe 28 Miælle Jens Samsonsen 19   Dreng   Bertnæs Liten og tufset   E: Tufset = puslete, svak
281 Bodøe 28 Miælle Karl Størkersen 33 Oppsitter     Miælle Arbeidsfør    
282 Bodøe 28 Miælle Enok Karlsen 3 Sønn            
283 Bodøe 28 Miælle Ole Anderssen 16 Fostersønn            
284 Bodøe 28 Miælle !! !!     Dreng   Bejeren !!   E: Det er ikke anført noe navn. Det kan være Ole Peersen fra Bejeren som er oppført som dreng i 1817- listen
285 Bodøe 29 Bertnæs med Lien !! Rist !! Oppsitter Sorenskriver   !! !!   "Hbr Sornskriver Rist"
286 Bodøe 29 Bertnæs med Lien David Svensen 17   Dreng          
287 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Mats Mortensen 14   Dreng          
288 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Lars Helgesen 22   Dreng   Skiærstads Fiærd: Dugelig    
289 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Andreas Anderssen 24   Dreng og postrøyert   Helgeland Dugelig   E: Originallisten er unøyaktig ført, men det kan se ut som om han er inderst hos sorenskriver Rist. Han er bare ført opp i listene for året 1816.
290 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Peer Koch !!   Fullmektig hos sorenskriveren   !! !!   "Fuldmægt Hr Peer Koch". E: Oppført med egen husholdning på bruket til sorenskriver Rist
291 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Marcus Berg !!   Kontorist hos sorenskriver Rist   !! !!   "Kontorist Hr Marcus Berg". E: Oppført med egen husholdning på bruket til sorenskriver Rist
292 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Sørn Walseth !!   Kontorist hos sorenskriver Rist   !! !!   "Hr Marcus Berg". E: Oppført med egen husholdning på bruket til sorenskriver Rist
293 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Agustinius Paaske 40   Kopist hos sorenskriver Rist   Throndhiem Frisk   E: Oppført med egen husholdning på bruket til sorenskriver Rist
294 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Ole Christoffersen 48 Husmann     Throndhiem Frisk og før Fritjent som soldat Husmann hos sorenskriver Rist
295 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Christian Fridrik Olsen 2 Sønn            
296 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Hans Hanssen 29 Husmann     Sandjord Frisk   Husmann hos sorenskriver Rist
297 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Peer Johnsen Sellelie 47 Oppsitter     Throndhiem Frisk og før    
298 Bodøe 29 Bertnæs med Lien John Peersen 11 Sønn            
299 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Peer Johnsen Harboe 39 Oppsitter     Rønviig Frisk og før    
300 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Johan Peersen 15 Sønn            
301 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Jens Peersen 13 Sønn            
302 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Mathias Peersen 11 Sønn            
303 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Jørgen Peersen 1 Sønn            
304 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Christian Johannessen 28 Oppsitter     Skiærstads Fiærd: Frisk og før    
305 Bodøe 29 Bertnæs med Lien Andreas Blix Peersen 5 Stesønn            
306 Bodøe 30 Mørkveed Ole Johansen 41 Oppsitter     Soløen Dugelig    
307 Bodøe 30 Mørkveed Jacob Rafaelsen 16 Fostersønn            
308 Bodøe 30 Mørkveed Isak Olsen 9 Fostersønn            
309 Bodøe 30 Mørkveed Jacob Anderssen 78 Holdsmann     Schiærstads fiærd: Svak og avfeldig   Holdsmann hos Ole Johansen
310 Bodøe 30 Mørkveed Arnt Arntsen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
311 Bodøe 30 Mørkveed Jacob Arntsen 20 Sønn     Mørkveed Liten, men frisk    
312 Bodøe 30 Mørkveed Simon Helgesen 50 Oppsitter     Guldbrandsdahl Frisk og anseelig    
313 Bodøe 30 Mørkveed Andreas Simondsen 13 Sønn            
314 Bodøe 30 Mørkveed Anders Hanssen 47 Oppsitter     Mørkveed Vanfør, dog arbeidsfør    
315 Bodøe 30 Mørkveed Jens Peersen 16 Fostersønn            
316 Bodøe 30 Mørkveed Lars Larssen 25   Dreng   Rønviig Liten, men frisk    
317 Bodøe 30 Mørkveed Christen Nielsen 67 Oppsitter Kallsvitne i sognet   Hiertøen Arbeidsfør   E: Kallsvitne er det samme som stevnevitne, dvs en som forkynner rettslige dokumenter. I 1813- listen blir Christen Nielsen benevnt som stevnevitne.
318 Bodøe 30 Mørkveed Jens Jacobsen 25 Inderst     Hundstad Frisk og dugelig   Inderst hos Christen Nielsen. "Fæstet jorden hos Svigerfaderen"
319 Bodøe 31 Yttre Lødding Ole Olsen 68 Oppsitter     Lødding Arbeidsfør, noe svak    
320 Bodøe 31 Yttre Lødding Christoffer Jacobsen 14 Fostersønn            
321 Bodøe 31 Yttre Lødding Isak Olsen 23 Sønn     Lødding Tjenestedugelig    
322 Bodøe 31 Yttre Lødding Peer Olsen 19 Sønn     Lødding Tjenestedugelig    
323 Bodøe 31 Yttre Lødding Størker Nielssen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
324 Bodøe 31 Yttre Lødding Sørn Samsonsen 14 Fostersønn            
325 Bodøe 31 Yttre Lødding Daniel Helgesen 40 Inderst     Watnet Arbeidsfør   Inderst hos Størker Nielsens enke. "Fraveget jord". Ingen opplysning om hvor han har fraveket jord.
326 Bodøe 31 Yttre Lødding Hans Danielsen 7 Sønn            
327 Bodøe 31 Yttre Lødding Paul Paulsen 63 Oppsitter     Bertnæslien Arbeidsfør    
328 Bodøe 31 Yttre Lødding Johan Peersen 18 Stesønn     Bodøe Liten og tufset   E: Tufset = puslete, svak
329 Bodøe 31 Yttre Lødding Hans Nielssen 47 Oppsitter Styrmann langs kysten   Ildstad Frisk og før    
330 Bodøe 31 Yttre Lødding Hans Petersen 14 Fostersønn            
331 Bodøe 31 Yttre Lødding Jacob Larssen 30 Oppsitter     Oddan Frisk og før    
332 Bodøe 31 Yttre Lødding Hans Danielsen 7 Stesønn            
333 Bodøe 31 Yttre Lødding John Johnsen 48 Oppsitter     Nummedahl Frisk og før    
334 Bodøe 31 Yttre Lødding Ole Johnsen 52 Inderst     Skiærstads Fiærd: Arbeidsfør   "Findmand". Inderst hos John Johnsen
335 Bodøe 31 Yttre Lødding Peer Olsen 15 Sønn*           E: Opplysning om sønn hentet fra 1815- listen
336 Bodøe 31 Yttre Lødding Anthon Johannessen 25 Oppsitter     Lødding Frisk Tjenestegjort ved Roerfloteljen i Thiem i 3 år  
337 Bodøe 32 Øvre Knaplund Ole Olsen 59 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Arbeidsfør    
338 Bodøe 32 Øvre Knaplund Lars Samsonsen 19   Dreng   Bertnæs Liten, men frisk    
339 Bodøe 32 Øvre Knaplund Morits Olsen 27 Inderst/ medbruker     Knaplund Frisk og før   Inderst hos faren Ole Olsen. "bruger 1/2 jord med Faderen"
340 Bodøe 32 Øvre Knaplund Lars Jacobsen 26 Oppsitter     Godøen Frisk    
341 Bodøe 32 Øvre Knaplund Hans Christensen 39 Oppsitter     Skiærstads Fiærd: Dugelig    
342 Bodøe 32 Øvre Knaplund Peter Hanssen   Tidligere oppsitter           "Peter Hanssens Øde bruges af ejeren Niels Olsen Walle". E: I 1814- listen står det at Niels Olsen Walle bruker bruket som underbruk. Med Niels Olsen Walle menes Niels Olsen som bor på Walle.Se husstand 79355, 79464 og 74928
343 Bodøe 32 Øvre Knaplund Niels Olsen   Bruker           Eier og bruker av jorden, men han bor ikke på bruket, se husstand 79354 og 74821
344 Bodøe 32 Øvre Knaplund Christian Danielsen 32 Inderst   Gift Godøen Frisk og dugelig   Inderst på Niels Olsens underbruk. Se husstand 79355
345 Bodøe 33 Steens-øen Jokum Nielssen 34 Oppsitter     Steensøen Frisk og før    
346 Bodøe 33 Steens-øen Ole Peersen 18   Dreng   Wæstviig Liten, men frisk    
347 Bodøe 33 Steens-øen Johannes Johnsen 41 Oppsitter     Frostmoe Arbeidsfør    
348 Bodøe 33 Steens-øen Johan Johannessen 16 Sønn            
349 Bodøe 33 Steens-øen Peer Johannessen 4 Sønn            
350 Bodøe 33 Steens-øen Ole Hanssen 43 Oppsitter     Steensøen Dugelig    
351 Bodøe 33 Steens-øen Johan Olsen 17 Sønn            
352 Bodøe 33 Steens-øen Hans Olsen 10 Sønn            
353 Bodøe 33 Steens-øen Ole Olsen 5 Sønn            
354 Bodøe 33 Steens-øen Peer Olsen 19 Sønn     Steensøen Liten, men frisk    
355 Bodøe 34 Gillesvaag Lars Anderssen 36 Oppsitter     Sejnæs Frisk og før    
356 Bodøe 34 Gillesvaag Hans Zakariassen 46 Holdsmann     Skiærstads Fiærd: Arbeidsfør   Holdsmann hos Lars Andersen. Han bruker halvparten av jorden.
357 Bodøe 34 Gillesvaag Hans Olaii Hanssen 15 Sønn            
358 Bodøe 34 Gillesvaag Enok Olsen 67 Oppsitter     Marvold Arbeidsfør    
359 Bodøe 34 Gillesvaag Peer Enoksen 20 Sønn     Gillesvaag Frisk    
360 Bodøe 34 Gillesvaag Lars Hanssen Knoph 40 Oppsitter     Falkflou Frisk og før    
361 Bodøe 34 Gillesvaag Christen Larssen 10 Sønn            
362 Bodøe 34 Gillesvaag Ole Larssen 8 Sønn            
363 Bodøe 34 Gillesvaag Jacob Larssen 4 Sønn            
364 Bodøe 34 Gillesvaag !! !!   Inderstenke           E: Inderstenke hos Lars Hansen Knop. Bare anført "InderstEnke Søster med Sønn Mats Hanssen". Iht 1814- listen er dette enken etter Hans Peersen, Schomagerviig. Hun er sannsynligvis søster til Lars Hanssen Knoph.
365 Bodøe 34 Gillesvaag Mats Hanssen 10 Sønn            
366 Bodøe 34 Gillesvaag Niels Danielsen 49 Oppsitter     Skiærstads Fiærd: Arbeidsfør    
367 Bodøe 34 Gillesvaag Peer Nielssen 8 Sønn            
368 Bodøe 34 Gillesvaag Peer Jenssen 22   Dreng   Yttre Thuw Frisk    
369 Bodøe 35 Evjen Christen Johnsen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
370 Bodøe 35 Evjen Johannes Christensen 22 Sønn     Evjen Liten, men frisk    
371 Bodøe 35 Evjen John Knudtsen 22   Dreng   Baksund Liten, men frisk    
372 Bodøe 35 Evjen John Hansen 44 Oppsitter     Evjen Arbeidsfør    
373 Bodøe 35 Evjen Hans Johnsen 4 Sønn            
374 Bodøe 35 Evjen Jacob Hanssen !! Oppsitter   Død       "Jacob Hanssens Bruug". Det står bare anført "Jacob Hanssens Brug". I 1813- listen er det anført "Jacobs Hanssens Børn" i rubrikk for oppsitter. Det står videre i samme liste at sønnen Peer Jacobsen "forestaar sit Fader dødsboe til nærmere med sine Brødre"
375 Bodøe 35 Evjen Peer Jacobsen 23 Sønn     Evjen Arbeidsfør, dog svake føtter    
376 Bodøe 35 Evjen Hans Jacobsen 12 Sønn            
377 Bodøe 35 Evjen Isak Monssen 26 Oppsitter     Skiærstads Fiærd: Frisk og dugelig    
378 Bodøe 35 Evjen Karen* Hansdatter*   Kårenke           E: Kårenke hos Isak Monssen. Enke etter tidl oppsitter Hans Gunnersen. Se husstand 74836. Navn på kårenken hentet fra Skifter i Salten, internt skiftenr 8860.
379 Bodøe 35 Evjen Hans Hanssen 8 Sønn            
380 Bodøe 35 Evjen Gunner Hanssen   Ødebruk   Død       "S: T: Hr Provst Schyttes ejendom". E: Gunner Hanssen dør i 1804 iht Skifter i Salten, internt skiftenr 15305
381 Bodøe 35 Evjen Ole Isaksen   Ødebruk           "Frants Olsen, Ertenvog i Bejeren sin ejendom". E: Det står anført Ole Isacksens Øde". Iht til tidl lister må bruket ha blitt øde før 1810. I 1815- listen er det anført at han er flyttet til Wochøen. Se husstand 74836. Ole Isaksen er oppført som oppsitter på Evjen i 1813- og 1814- listen.
382 Bodøe 35 Evjen Niels Olsen 49 Oppsitter     Walnæs Svak "Huusarm" E: En husarm person er en fattig som ikke mottar understøttelse
383 Bodøe 35 Evjen Ole Nielsen 15 Sønn            
384 Bodøe 35 Evjen John Olsen 37 Oppsitter     Walnæs Arbeidsfør    
385 Bodøe 35 Evjen Melker Johnsen 14 Sønn            
386 Bodøe 35 Evjen Ole Johnsen 8 Sønn            
387 Bodøe 35 Evjen Hans Olsen 57 Inderst   Enkemann Skolmoe Svake føtter   Inderst hos John Olsen
388 Bodøe 35 Evjen Johannes Anderssen 44 Oppsitter     Brønøen Frisk og dugelig    
389 Bodøe 35 Evjen Peer Peersen 10 Fostersønn            
390 Bodøe 35 Evjen Bertel Anderssen 18   Dreng   Fiældmoe Liten, men frisk    
391 Bodøe 36 Strøm med Wigen Jacob Lind !! Oppsitter     !! !!   "Hr Jacob Lind"
392 Bodøe 36 Strøm med Wigen Johannes Hanssen 14 Fostersønn            
393 Bodøe 36 Strøm med Wigen Christen Hansen 26   Dreng   Børelv Tjenestedugelig    
394 Bodøe 36 Strøm med Wigen Isak Johnsen 53   Dreng   Helgeland Arbeidsfør   "Skilt med Kone"
395 Bodøe 36 Strøm med Wigen Hans Størkersen 22   Dreng   Strøm Frisk og dugelig    
396 Bodøe 36 Strøm med Wigen Fridrik Hanssen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
397 Bodøe 36 Strøm med Wigen Fridrik Fridriksen 25 Sønn     Strøm Frisk og dugelig    
398 Bodøe 36 Strøm med Wigen Hertviig Fridriksen 32 Inderst og medbruker     Strøm Frisk og dugelig   Inderst hos Fridrik Fridriksens enke som er hans mor. "bruger 1/2 jord med moderen"
399 Bodøe 36 Strøm med Wigen Jens Drejer !! Oppsitter           "Hr Jens Drejer"
400 Bodøe 36 Strøm med Wigen Jokum Jokumsen 12 Fostersønn            
401 Bodøe 36 Strøm med Wigen Peer Anderssen 12 Fostersønn            
402 Bodøe 36 Strøm med Wigen Daniel Olsen 41   Dreng Gift Schiærstads fiærd: Frisk og før   "Lever Sepperat med sin Kone". E: Dette betyr at han bor sammen med sin kone hos Jens Drejer uten å føre egen husholdning
403 Bodøe 36 Strøm med Wigen John Olsen 22   Dreng   Helgeland Arbeidsfør    
404 Bodøe 36 Strøm med Wigen John Johnsen 51 Husmann     Fiæld Arbeidsfør    
405 Bodøe 36 Strøm med Wigen Hans Johnsen 17 Sønn            
406 Bodøe 36 Strøm med Wigen Morten Anderssen 41 Husmann     Lien Frisk og dugelig    
407 Bodøe 36 Strøm med Wigen Peter Mortensen 12 Sønn            
408 Bodøe 36 Strøm med Wigen Christoffer Mortensen 7 Sønn            
409 Bodøe 36 Kipperberg Jens Christian Lerke 31 Husmann Kredderarbeider   Bergen Frisk og dugelig    
410 Bodøe 36 Kipperberg Casper Karlsen 23 Stesønn     Kipperberg Frisk og dugelig    
411 Bodøe 37 Sejvaag Niels Bangsund 50 Oppsitter Bygdekommisær   Nummedahl Frisk og dugelig "Frietient som Postexpress"  
412 Bodøe 37 Sejvaag Karl Karlsen 21 Stesønn     Sejvaag Frisk og dugelig    
413 Bodøe 37 Sejvaag Anders Hanssen 30   Dreng   Børelv Frisk og dugelig Thjenestegjort på Nyholm i 3 år E: Nyholm er Nyholms skanse i Bodø
414 Bodøe 37 Sejvaag Fridrik Jenssen 22   Dreng   Lofoden Måtelig.    
415 Bodøe 37 Sejvaag Jacob Johnsen 37 Husmann     Throndhiem Arbeidsfør   Husmann hos Niels Bangsund
416 Bodøe 37 Sejvaag Hans Hermandsen 42 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Frisk og dugelig    
417 Bodøe 37 Sejvaag John Samsonsen 41   Dreng   Gillesvaag Arbeidsfør    
418 Bodøe 37 Sejvaag Peer Hanssen 6 Sønn            
419 Bodøe 37 Sejvaag Christen Anderssen 50 Oppsitter     Brønøen Arbeidsfør. Dugelig    
420 Bodøe 37 Sejvaag Beniamin Peersen 16 Fostersønn            
421 Bodøe 37 Sejvaag Peer Johannessen 64 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Skranten. Døv    
422 Bodøe 37 Sejvaag Helge Anderssen 13 Fostersønn            
423 Bodøe 37 Sejvaag Daniel Jacobsen 71 Oppsitter     Sejvaag Arbeidsfør    
424 Bodøe 37 Sejvaag Hans Danielsen 28 Sønn     Sejvaag Tjenestedugelig    
425 Bodøe 37 Sejvaag Jeremies Danielsen 21 Sønn     Sejvaag Tjenestedugelig    
426 Bodøe 38 Godøenæs Peer Petersen 66 Oppsitter Bygdekommisær   Godøenæs Arbeidsfør. Dugelig    
427 Bodøe 38 Godøenæs Peer Olsen 14 Stesønn            
428 Bodøe 38 Godøenæs Fridrik Anderssen 17   Dreng          
429 Bodøe 38 Godøenæs Anders Olsen 29 Inderst     Godøenæs Dugelig og før Fritjent som Postrøyert Inderst hos Peer Petersen. Ut fra opplysninger i andre lister er tjenesten som postrøyert avsluttet
430 Bodøe 38 Godøenæs Ole Johanssen 54 Oppsitter     Godøenæs Dugelig og før    
431 Bodøe 38 Godøenæs David Davidsen 45   Dreng   Godøenæs Arbeidsfør    
432 Bodøe 38 Godøenæs John Christensen 32 Oppsitter     Godøenæs Frisk og dugelig    
433 Bodøe 38 Godøenæs Hans Johnsen 6 Sønn            
434 Bodøe 38 Godøenæs Ole Anderssen 19   Dreng   Schiærstads fiærd: Frisk    
435 Bodøe 38 Godøenæs Jokum Gabrielsen 49 Oppsitter     Godøen!! Arbeidsfør   E: Andre lister har Godøenæ som fødested
436 Bodøe 38 Godøenæs Peter Jokumsen 6 Sønn            
437 Bodøe 38 Godøenæs Christen Jokumsen 21 Sønn     Godøen!! Frisk   E: Andre lister har Godøenæ som fødested
438 Bodøe 38 Godøenæs Peer Jokumsen 18 Sønn     Godøen!! Frisk   E: Andre lister har Godøenæ som fødested
439 Bodøe 38 Godøenæs Christoffer Nielssen 38 Oppsitter     Godøen!! Frisk og dugelig. Svakmælet   E: Svakmælet betyr at han hadde vanskelig for å snakke. Andre lister har Godøenæ som fødested
440 Bodøe 38 Godøenæs Andreas Christoffersen 8 Sønn            
441 Bodøe 38 Godøenæs Peer Arntsen 6 Fostersønn            
442 Bodøe 38 Godøenæs Peer Peersen 19   Dreng   Lødding Måtelig    
443 Bodøe 38 Godøenæs Peer Nielssen 26   Dreng   Skiærstads Fiærd: Frisk    
444 Bodøe 38 Godøenæs Jens Peersen 45 Oppsitter     Saltdahlen Frisk    
445 Bodøe 38 Godøenæs Christen Jenssen 18 Sønn            
446 Bodøe 39 Ramsviig Anders Peersen 46 Oppsitter     Ramsviig Frisk og før    
447 Bodøe 39 Ramsviig Andreas Anderssen 13 Sønn            
448 Bodøe 39 Ramsviig Johannes Anderssen 11 Sønn            
449 Bodøe 39 Ramsviig Nicolaii Anderssen 7 Sønn            
450 Bodøe 39 Ramsviig Jacob Anderssen 19 Sønn/ medbruker     Ramsviig Frisk   Bygsler halve jorden sammen med faren
451 Bodøe 40 Nedre Rønviig Hans Svensen 32 Oppsitter     Hernæs Frisk    
452 Bodøe 40 Nedre Rønviig Johan Hanssen 3 Sønn            
453 Bodøe 40 Nedre Rønviig Johan Anderssen Nordmand 39 Oppsitter     Mikkelbostad Frisk og dugelig    
454 Bodøe 40 Nedre Rønviig Johan Christensen 20   Dreng   Rønviig Frisk, men spedlemmet    
455 Bodøe 40 Nedre Rønviig John Olsen   Ødebruk/ underbruk   Død       "Øde og underbrug til Hundholmens Factoritet. Tidl oppsitter er tydeligvis fraflyttet
456 Bodøe 40 Nedre Rønviig Ole Johnsen 11 Sønn            
457 Bodøe 40 Nedre Rønviig Christen Anderssen   Ødebruk/ underbruk           "Øde og underbrug til Hundholmens Factoritet. Tidl oppsitter er tydeligvis fraflyttet
458 Bodøe 40 Nedre Rønviig Christoffer Johnsen   Ødebruk/ underbruk           "Øde og underbrug til Hundholmens Factoritet. Tidl oppsitter er tydeligvis fraflyttet
459 Bodøe 40 Nedre Rønviig Jacob Larssen   Ødebruk/ underbruk           "Øde og underbrug til Hundholmens Factoritet. Tidl oppsitter er tydeligvis fraflyttet
460 Bodøe 40 Nedre Rønviig Christen Christensen   Ødebruk/ underbruk           «Øde og underbrug til Hundholmen Factoritet. Tidl oppsitter er tydeligvis fraflyttet
461 Bodøe 40 Nedre Rønviig Ole Olsen   Ødebruk/ underbruk           "Øde og underbrug til Hundholmens Factoritet. Tidl oppsitter er tydeligvis fraflyttet
462 Bodøe 40 Nedre Rønviig Christian Skiælderup 36 Inderst     Christiansund Frisk og dugelig   Inderst på ett av brukene til Hundholmens Factoritet. «Staaet ved Toldvæsnt sammestæds»
463 Bodøe 40 Nedre Rønviig Johan Fridrik Andersen 7 Fostersønn            
464 Bodøe 40 Nedre Rønviig Jacob Johnsen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
465 Bodøe 40 Nedre Rønviig Christoffer Hendriksen 32   Dreng   Lødings Frisk og dugelig   E: I 1817- listen er fødested oppgitt til Lødings Sogn. Dvs Lødingen sogn i Ofoten
466 Bodøe 40 Nedre Rønviig Daniel Johnsen 28 Oppsitter     Bergen Frisk og dugelig    
467 Bodøe 40 Nedre Rønviig Johan Danielsen 1 Sønn            
468 Bodøe 40 Nedre Rønviig Hans Peersen   Husmann   Død       Enken fortsetter husmannsholdet
469 Bodøe 40 Nedre Rønviig Arnt Peersen 35   Selvholderdreng   Rønviig Arbeidsfør. Svak i hodet    
470 Bodøe 41 Yttre Hernes Thommes Nielssen 69 Oppsitter Styrmann på kysten   Hiertøen Arbeidsfør    
471 Bodøe 41 Yttre Hernes Niels Jacobsen 19   Dreng   Hernes Arbeidsfør    
472 Bodøe 41 Yttre Hernes Lars Jacobsen Lindahl 25 Inderst     Ertsviig Frisk og dugelig   Inderst hos Thommes Nielssen
473 Bodøe 41 Yttre Hernes Nicolaii Anderssen 12 Stesønn            
474 Bodøe 41 Yttre Hernes John Olsen 48 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Frisk og dugelig    
475 Bodøe 41 Yttre Hernes Hans Johnsen 12 Sønn            
476 Bodøe 41 Yttre Hernes Andreas Peersen 28   Dreng   Gilleskaals Fiærd: Frisk    
477 Bodøe 41 Yttre Hernes Ubebodd     Underbrug           "Jørgen Lunds ejendom og bruges af ham Selv som underbrug". Ingen opplysninger om hvor Jørgen Lund bor. Det kan være Jørgen Lund som bor på Sør Hernes. Se husstand 79186
478 Bodøe 42 Feenæs Landegoe Lars Hanssen 75 Oppsitter     Feenæs Landegoe Svak og avfeldig    
479 Bodøe 42 Feenæs Landegoe Anders Eriksen 49   Dreng   Feenæs Landegoe Arbeidsfør    
480 Bodøe 42 Feenæs Landegoe Anders Hanssen 28 Inderst     Saltdahlen Frisk og før   Inderst hos Lars Hanssen
481 Bodøe 42 Feenæs Landegoe Hans Eriksen 32 Oppsitter     Wærdahlsøren Frisk og dugelig    
482 Bodøe 42 Feenæs Landegoe Peter Arntsen Kran 29 Inderst     Throndhiem Arbeidsfør. Svak i et hofteledd   Inderst hos Hans Eriksen
483 Bodøe 42 Feenæs Landegoe Hartviig Hanssen 32 Oppsitter     Sandviigen Frisk og dugelig    
484 Bodøe 42 Feenæs Landegoe Arnt Hartvigsen 5 Sønn            
485 Bodøe 42 Feenæs Landegoe Ubebodd     Underbrug           "Erik Olsens og Peer Ejnersens". "bruges af Henrik Skatland 1/2 som ejendom og 1/2 som Leje". E: Sammenholdt med merknadene i 1815- listen tolkes situasjonen slik at Erik Olsen og Peer Ejnersen har brukt eiendommen i fellesskap. Begge var oppført som oppsittere i ft 1801. Henrik Skatland på Kvig har siden kjøpt halve eiendommen og leier den andre halvparten. Han driver hele eiendommen som underbruk. Se husstand 79451
486 Bodøe 43 Hopen Hans Johnsen 39 Oppsitter     Løding Frisk og dugelig    
487 Bodøe 43 Hopen John Hanssen 6 Sønn            
488 Bodøe 43 Hopen Wellum Wellumsen 12 Stesønn            
489 Bodøe 43 Hopen Ole Hanssen 58 Oppsitter     Saltdahlen Arbeidsfør    
490 Bodøe 43 Hopen Hans Petersen 15 Fostersønn            
491 Bodøe 43 Hopen Hans Olsen 21 Sønn     Hopen Liten, men frisk    
492 Bodøe 43 Hopen Peer Hanssen 44 Oppsitter     Løding Før og dugelig    
493 Bodøe 43 Hopen Hans Peersen 12 Sønn            
494 Bodøe 43 Hopen Johan Peersen 8 Sønn            
495 Bodøe 43 Hopen Ole Johannessen 15 Stesønn            
496 Bodøe 43 Hopen Jens Wellumsen 51 Oppsitter     Skiærstads Fiærd: Før og dugelig    
497 Bodøe 43 Hopen Peer Anderssen   Underbrug   Død       E: Bruket drives som underbruk av skipper Hans Christensen, Houlandsviig. Se husstand nr 79305. Enken etter Peer Anderssen har kår.
498 Bodøe 43 Hopen Hans Olsen Senior 57   Dreng   Schiærstads fiærd: Før og dugelig   "Skilt med Kone". E: Det er uklart hvem han er dreng hos. Han kan være dreng hos kårkona eller han kan være dreng hos Hans Christensen som driver bruket som underbruk. I og med at han fører egen husholdning er det siste kanskje det mest sannsynlige. Det er vanskelig å tolke merknaden "Skilt med Kone". I 1814- listen står det "Gift, men skilt fra Konen". Sannsynligvis betyr det at han og kona bor adskilt. Ingen opplysninger om hvor kona bor. Se husstand 79423.
499 Bodøe 44 Godøen Peer Jokumsen   Underbrug   Død       "Bruges af Hr Erik Blix Kapstøe som ejendom". E: Merknaden tolkes som at Peer Jokumsen har vært oppsitter og at etter hans død brukes eies og brukes eiendommen som underbruk av Erik Blix fra Kapstøe. Se husstand 79526
500 Bodøe 44 Godøen Peer Jacobsen 31 Oppsitter     Godøen Frisk og dugelig    
501 Bodøe 44 Godøen Peer Sørensen 18   Dreng          
502 Bodøe 44 Godøen Fridrik Fridriksen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
503 Bodøe 44 Godøen Andreas Fridriksen 8 Sønn            
504 Bodøe 44 Godøen Peer Christensen 39 Oppsitter     Godøen Før og dugelig    
505 Bodøe 44 Godøen Jens Hanssen 22   Dreng   Lødding Frisk    
506 Bodøe 44 Godøen Christoffer Matssen 56 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Dugelig og frisk    
507 Bodøe 44 Godøen Mats Christoffersen 8 Sønn            
508 Bodøe 44 Godøen Jens Christoffersen 22 Sønn     Godøen Frisk    
509 Bodøe 46 Beskøen Hans Johnsen 50 Oppsitter Bygdekommisær   Besk-øen Arbeidsfør    
510 Bodøe 46 Beskøen Karl Hanssen 9 Sønn            
511 Bodøe 46 Beskøen Mikal Hanssen 2 Sønn           E: Se husstand 79431 ang underbruk
512 Bodøe 46 Beskøen Ole Hanssen Ripnæs 16 Fostersønn           E: Etternavnet antyder at han kommer fra Ripnæs
513 Bodøe 46 Beskøen Ole Nielssen   Ødebruk/ underbruk           "Ole Nielssens øde". "bruges af Hans Johnsen, Beskøen" se husstand 79430
514 Bodøe 47 Sørvæhr Hans Hanssen 44 Oppsitter     Sørvæhr Frisk og før    
515 Bodøe 47 Sørvæhr Johan Alstrøm 19   Dreng   Folden Liten og frisk    
516 Bodøe 47 Sørvæhr Ole Nielsen 39 Oppsitter     Brønøen Før og dugelig    
517 Bodøe 47 Sørvæhr Thron Jenssen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
518 Bodøe 47 Sørvæhr Jacob Thronsen 21 Sønn     Sørvæhr Liten, men frisk    
519 Bodøe 47 Sørvæhr Mons Peersen 26 Oppsitter     Wokøen Dugelig    
520 Bodøe 47 Sørvæhr Hans Mikael Monssen 1 Sønn            
521 Bodøe 47 Sørvæhr Ejlert Karlsen 19   Dreng   Sejvaag Liten, men frisk    
522 Bodøe 47 Sørvæhr Mikkel Anderssen 40 Oppsitter     Waagøen Frisk og dugelig    
523 Bodøe 47 Sørvæhr Christen Christensen 30 Oppsitter     Sørvæhr Frisk, dugelig og før    
524 Bodøe 47 Sørvæhr Andreas Christensen 12 Sønn            
525 Bodøe 47 Sørvæhr Zakarias Christensen 8 Sønn            
526 Bodøe 47 Sørvæhr Johannes Christensen 2 Sønn            
527 Bodøe 47 Sørvæhr Mons Amundsen 42 Oppsitter     Folden Arbeidsfør    
528 Bodøe 48 Wokøen Jesper Hanssen 26 Oppsitter     Brønøen Frisk og dugelig    
529 Bodøe 48 Wokøen Anders Olsen 16   Dreng          
530 Bodøe 48 Wokøen Hendrik Jespersen 68 Oppsitter     Klykstad Svak og avfeldig    
531 Bodøe 48 Wokøen Ole Sivertsen 7 Sønnesønn           E: Ingen opplysninger om faren
532 Bodøe 48 Wokøen Christoffer Hendriksen 20 Sønn     Wokøen Liten, men frisk    
533 Bodøe 48 Wokøen Andreas Anderssen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
534 Bodøe 48 Wokøen Andreas Andreassen 9 Sønn            
535 Bodøe 48 Wokøen Hans Thronsen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
536 Bodøe 48 Wokøen Jens Hanssen 4 Sønn            
537 Bodøe 48 Wokøen Hans Hanssen 2 Sønn            
538 Bodøe 48 Wokøen Anthon Andreassen 9 Fostersønn            
539 Bodøe 48 Wokøen Sivert Hendriksen 32   Dreng Enkemann Wokøen Frisk, dog måtelig   E: Med måtelig henspeiles det på høyde
540 Bodøe 48 Wokøen Johannes Hanssen 24 Inderst     Wokøen Arbeidsdugelig, ikke bra i hodet   Inderst hos Hans Thronsens enke
541 Bodøe 48 Wokøen Hans Peersen Flyvenvæhr 6 Stesønn            
542 Bodøe 48 Wokøen Peer Peersen 34 Oppsitter     Wokøen Frisk og dugelig    
543 Bodøe 48 Wokøen Jacob Peersen 28 Bror Dreng   Wokøen Arbeidsfør, svak i hodet    
544 Bodøe 48 Wokøen Ole Isaksen !! Inderst     Marvold Frisk   Inderst hos Peer Peersen. Tidligere bodd på Evjen
545 Bodøe 48 Wokøen Johannes Peersen Falk 44 Oppsitter     Lødding Svake føtter. Sengeliggende nesten ett år.    
546 Bodøe 48 Wokøen Peer Johannessen 9 Sønn            
547 Bodøe 48 Wokøen Hans Mejer Johannessen 5 Sønn            
548 Bodøe 48 Wokøen Wellats Peersen 31 Inderst     Sørvæhr Frisk og dugelig Tjenestegjort ved Thiems Roerflotelje i 3 år Inderst hos Johannes Peersen Falk
549 Bodøe 49 Brønøen Jens Hanssen 41 Oppsitter Kystvern- underoffiser   Brønøen Dugelig    
550 Bodøe 49 Brønøen Niels Jenssen 12 Fostersønn            
551 Bodøe 49 Brønøen Andreas Hanssen 14 Fostersønn           Tidliger bodd på Sørvær
552 Bodøe 49 Brønøen Ole Johansen 23   Dreng   Gilleskaals Fiærd: Frisk    
553 Bodøe 49 Brønøen Hans Wellatssen 45 Oppsitter     Sørvæhr Før og dugelig    
554 Bodøe 49 Brønøen Hans Sørnsen 10 Stesønn            
555 Bodøe 49 Brønøen Lars Sørnsen 5 Stesønn            
556 Bodøe 49 Brønøen Niels Monssen 61   Dreng   Stavanger ved Bergen Svak og avfeldig    
557 Bodøe 49 Brønøen Johan Jenssen 24 Inderst     Lyngvæhr Frisk   Inderst hos Hans Wellatssen. Tidliger bodd på Lyngvæhr
558 Bodøe 49 Brønøen Jens Johansen 1 Sønn            
559 Bodøe 49 Brønøen Casper Olsen 8 Stesønn           Tidligere bodd på Hernæs
560 Bodøe 50 Qvie Hendrik Skatland 51 Oppsitter Kystvern- underoffiser   Throndhiem Frisk og før   E: Vedr underbruk på Feenæs, Landegoe se husstand 79418
561 Bodøe 50 Qvie Ole Johansen 10 Fostersønn            
562 Bodøe 51 Kataas Hans Hanssen 38 Oppsitter     Hundstad Frisk og dugelig    
563 Bodøe 51 Kataas Ole Hanssen 6 Sønn            
564 Bodøe 51 Kataas Johannes Peersen 24   Dreng   Aasen Frisk og dugelig    
565 Bodøe 52 Underaas Lars Hanssen 31 Oppsitter     Lødding Frisk og dugelig    
566 Bodøe 52 Underaas Hans Olaii Larssen 13 Sønn            
567 Bodøe 52 Underaas Hans Enoksen 12 Fostersønn            
568 Bodøe 53 Soløen Abel Johansen 42 Oppsitter Smedarbeider   Soløen Frisk og dugelig    
569 Bodøe 53 Soløen Hans Mejer Abelsen 13 Sønn            
570 Bodøe 53 Soløen Hans Anderssen 20   Dreng   Bertnæslien Liten, men frisk    
571 Bodøe 53 Soløen Jacob Johansen 38 Oppsitter     Soløen Frisk og før    
572 Bodøe 53 Soløen Iver Jacobsen 8 Sønn            
573 Bodøe 53 Soløen Peer Jacobsen 4 Sønn            
574 Bodøe 53 Soløen Jens Johnsen 38 Oppsitter     Mostie Dugelig    
575 Bodøe 53 Soløen Hans Olaii Jenssen 12 Sønn            
576 Bodøe 53 Soløen Johan Jenssen 13 Sønn            
577 Bodøe 53 Soløen Niels Jenssen 5 Sønn            
578 Bodøe 54 Walle Ole Hansen Mejer 22 Oppsitter     Lødding Frisk    
579 Bodøe 54 Walle Hans Jenssen 10 Stesønn            
580 Bodøe 54 Walle Colbent Olsen 46 Holdsmann Snekkerarbeider   Bergen Arbeidsfør. Svake føtter   Holdsmann hos Ole Hansen Mejer
581 Bodøe 54 Walle Jacob Christoffersen 41 Oppsitter     Lien Arbeidsfør. Frisk    
582 Bodøe 54 Walle Abel Christensen 16 Stesønn            
583 Bodøe 54 Walle Christoffer Olsen 61 Holdsmann     Lien Svak og avfeldig   Holdsmann hos Jacob Christoffersen som er hans sønn.
584 Bodøe 54 Walle Niels Hanssen 64 Husmann Forlikskommisær   Houglandsviig Svak og avfeldig   Husmann hos Jacob Christoffersen
585 Bodøe 54 Walle Bent Olsen 33 Oppsitter     Saltdahlen Frisk og før    
586 Bodøe 54 Walle Hans Bentsen 5 Sønn            
587 Bodøe 54 Walle Jesper Olsen 21   Dreng   Saltdahlen Frisk    
588 Bodøe 54 Walle Johannes Peersen 63 Holdsmann     Schiærstads fiærd: Arbeidsfør   Holdsmann hos Bent Olsen
589 Bodøe 54 Walle Niels Olsen 49 Oppsitter Styrmann til Bergen   Walle Frisk og dugelig   E: Vedr underbruk på Øvre Knaplund se husstand 79354
590 Bodøe 54 Walle Johan Didrik Rist 3 Sønn            
591 Bodøe 54 Walle Peer Andreas Olsen 12 Fostersønn            
592 Bodøe 54 Walle Johan Johannessen 21   Dreng   Lødding Tjenestedugelig    
593 Bodøe 54 Walle Jacob Larssen 34   Dreng hos Niels Olsen   Krokan Arbeidsfør   "Lever Sepperat med Kone". E: Merknaden må bety at selv om han er dreng fører han egen husholdning og bor nærmest som inderst hos Niels Olsen
594 Bodøe 54 Walle Andreas Jonassen 51 Inderst     Skiærstads Fiærd: Arbeidsfør   Inderst hos Niels Olsen
595 Bodøe 55 Sandviig Elling Enoksen 47 Oppsitter     Saltdahlen Arbeidsfør. Dugelig    
596 Bodøe 55 Sandviig Enok Eriksen 8 Fostersønn            
597 Bodøe 55 Sandviig Mons Hanssen 18 Stesønn     Sandviigen Liten, men frisk    
598 Bodøe 56 Klæviig Hans Arntsen 39 Oppsitter     Klæviig Frisk og dugelig    
599 Bodøe 56 Klæviig Didrik Hanssen 11 Sønn            
600 Bodøe 56 Klæviig Andreas Hanssen 9 Sønn            
601 Bodøe 56 Klæviig Morten Johannessen 21   Dreng   Feenæs Liten og tufset   E: Tufset = puslete, svak
602 Bodøe 57 Waagøen Peer Danielsen 47 Oppsitter     Skouv Frisk og dugelig    
603 Bodøe 57 Waagøen Fridrik Peersen 7 Sønn            
604 Bodøe 57 Waagøen Andreas Peersen 4 Sønn            
605 Bodøe 57 Waagøen Mathias Peersen 24   Dreng   Waagøen Frisk    
606 Bodøe 57 Waagøen Anders Anderssen 29 Oppsitter     Rangseth Dugelig Tjenestegjort ved Thiems Roerflotelie i 3 år  
607 Bodøe 57 Waagøen Lars Petersen 14 Fostersønn            
608 Bodøe 57 Waagøen Joseph Hanssen 22   Dreng   Lødding Frisk, men spedlemmet    
609 Bodøe 57 Waagøen Hans Christiansen 36 Oppsitter     Waagøen Høy og frisk    
610 Bodøe 57 Waagøen Hans Hanssen 13 Fostersønn            
611 Bodøe 58 Løbsmark Elies Jenssen 67 Oppsitter Stevnevitne   Løbsmark Svakelig   E: Stevnevitne er en person som forkynner rettslige dokumenter
612 Bodøe 58 Løbsmark Andreas Peersen 11 Fostersønn            
613 Bodøe 58 Løbsmark Jens Eliessen 25 Sønn     Løbsmark Tjenestedugelig    
614 Bodøe 58 Løbsmark Daniel Eliessen 21 Sønn     Løbsmark Tjenestedugelig    
615 Bodøe 58 Løbsmark Peer Arntsen 26 Oppsitter     Mikkelbostad Dugelig og frisk    
616 Bodøe 58 Løbsmark Johan Arnt Peersen 5 Sønn            
617 Bodøe 58 Løbsmark Lars Jacob Peersen 2 Sønn            
618 Bodøe 58 Løbsmark Hendrik Arntsen 21   Dreng   Mikkelbostad Frisk    
619 Bodøe 59 Hiertøen Andreas Johansen 28 Oppsitter     Saltdahlen Dugelig    
620 Bodøe 59 Hiertøen Peer Mathias Olsen 5 Fostersønn            
621 Bodøe 59 Hiertøen Daniel Jenssen 23   Dreng   Hiertøen Frisk    
622 Bodøe 59 Hiertøen John Anderssen 40 Oppsitter     Brønøen Dugelig. Noe svak i mellom    
623 Bodøe 59 Hiertøen Jacob Johannessen 15   Dreng          
624 Bodøe 59 Hiertøen Christen Jenssen 56   Dreng   Schiærstads fiærd: Arbeidsfør   "førhen Brixvæhr". Lever Sepparat me Kone". E: Merknaden tolkes som om at ekteparet bor for seg selv, nærmest som inderster.
625 Bodøe 60 Watnet Peer Johnsen 52 Oppsitter     Watnet Arbeidsfør   "Bruger samlet jord 4de parter". E: I 1814 er det oppført 4 oppsittere."Bruger samlet jord 4de parter". E: I 1814 er det oppført 4 oppsittere."Bruger samlet jord 4de parter". E: I 1814 er det oppført 4 oppsittere."Bruger samlet jord 4de parter". E: I 1814 er det oppført 4 oppsittere."Bruger samlet jord 4de parter". E: I 1814 er det oppført 4 oppsittere."Bruger samlet jord 4de parter". E: I 1814 er det oppført 4 oppsittere."Bruger samlet jord 4de parter". E: I 1814 er det oppført 4 oppsittere."Bruger samlet jord 4de parter". E: I 1814 er det oppført 4 oppsittere."Bruger samlet jord 4de parter". E: I 1814 er det oppført 4 oppsittere.
626 Bodøe 60 Watnet Hans Peersen 21 Sønn     Watnet Tjenestedugelig    
627 Bodøe 61 Støver Johannes Christensen 32 Oppsitter     Rønviig Frisk og dugelig    
628 Bodøe 61 Støver Mats Johannessen 6 Sønn            
629 Bodøe 61 Støver Andreas Hejde 40 Oppsitter     Feenæs Frisk og dugelig    
630 Bodøe 61 Støver Christen Andreassen 10 Sønn            
631 Bodøe 61 Støver Hans Olaii Andreassen 7 Sønn            
632 Bodøe 61 Støver Torber Andreassen 5 Sønn            
633 Bodøe 61 Støver Mikkel Larssen 30   Dreng   Løddings Sogn Tjenestedugelig   "været Postrøyert som Lejet"
634 Bodøe 62 Indre Thuv Johannes Johannessen 38 Oppsitter     Thuw Arbeidsfør. Svak i hodet    
635 Bodøe 62 Indre Thuv Johannes Johannessen 14 Sønn            
636 Bodøe 62 Indre Thuv Andreas Johannessen 15 Sønn            
637 Bodøe 62 Indre Thuv Jokum Johannes 19 Sønn     Thuw Arbeidsfør    
638 Bodøe 62 Indre Thuv Peer Christoffersen 44 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Frisk og før    
639 Bodøe 62 Indre Thuv Hans Peersen 10 Sønn            
640 Bodøe 62 Indre Thuv Mons Olsen 38 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Arbeidsfør    
641 Bodøe 62 Indre Thuv Karl Monssen 13 Sønn            
642 Bodøe 62 Indre Thuv Ole Monssen 11 Sønn            
643 Bodøe 62 Indre Thuv Peer Monssen 5 Sønn            
644 Bodøe 62 Indre Thuv Hans Anderssen 62 Inderst     Børelv Svak og avfeldig   Inderst hos Mons Olsen. "fraveget jord"". E: Ingen opplysninger om hvor han har fraveket jord. Han var oppsitter på Børelv eller Elven i 1810- listen
645 Bodøe 65 FestWaag Hans Haagensen 47 Oppsitter     Festvaag Arbeidsfør    
646 Bodøe 65 FestWaag Jacob Johnsen 20   Dreng   Festvaag Frisk    
647 Bodøe 65 FestWaag Inger OlsDatter   Inderst           Inderst hos Hans Haagensen
648 Bodøe 65 FestWaag Ole Petersen 20 Sønn     Folden Arbeidsfør    
649 Bodøe 65 FestWaag Gunner Gunnersen 51 Oppsitter     Folden Arbeidsfør og før    
650 Bodøe 65 FestWaag Ole Hanssen 26 Inderst/ medbruker   Gift Møsten i Kiærringøens fiærd: Frisk   "Gift paae 1/2 jord med Svigerfaderen". E: Inderst hos Gunner Gunnersen
651 Bodøe 66 Giæhlen Jacob Johnsen 27 Oppsitter     Sejnæs Frisk og før    
652 Bodøe 66 Giæhlen Morits Peersen 12 Fostersønn            
653 Bodøe 66 Giæhlen Grejes Peersen 61 Oppsitter     Rangseth Svak og avfeldig    
654 Bodøe 66 Giæhlen Ejlert Grejessen 22 Sønn     Giæhlen Frisk og dugelig    
655 Bodøe 66 Giæhlen Andreas Grejessen 20 Sønn     Giæhlen Liten, men frisk    
656 Bodøe 67 Rangseth med Skiviig Jokum Anderssen 47 Oppsitter     Rangseth Dugelig    
657 Bodøe 67 Rangseth med Skiviig Steener Hanssen 14 Fostersønn            
658 Bodøe 67 Rangseth med Skiviig Peer Olsen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
659 Bodøe 67 Rangseth med Skiviig Jens Arntsen 41 Inderst/ medbruker     Skiviig Arbeidsfør   E: Inderst hos Peer Olsens enke. "bruger jorden med Enken"
660 Bodøe 67 Rangseth med Skiviig Arnt Jenssen 17 Sønn            
661 Bodøe 67 Rangseth med Skiviig Johan Jenssen 14 Sønn            
662 Bodøe 67 Rangseth med Skiviig Jens Hanssen 41 Oppsitter     Skiviig Arbeidsfør og før    
663 Bodøe 67 Rangseth med Skiviig Hans Hanssen 14 Fostersønn            
664 Bodøe 68 Hella Mats Ejlertsen 41 Oppsitter     Hella Frisk og dugelig    
665 Bodøe 68 Hella Ejlert Matssen 7 Sønn            
666 Bodøe 68 Hella Enok Matssen 4 Sønn            
667 Bodøe 68 Hella Karl Matssen 4 Sønn            
668 Bodøe 68 Hella Mons Peersen 19   Dreng   Skieviig Liten og frisk    
669 Bodøe 69 Sandejdet Amund Johnsen 46 Oppsitter     Kaalhuus Frisk og dugelig    
670 Bodøe 69 Sandejdet Fridrik Amundsen 5 Sønn            
671 Bodøe 69 Sandejdet Daniel Peersen 25 Oppsitter     Skoumoe Frisk og dugelig    
672 Bodøe 69 Sandejdet Peer Johannessen 8 Fostersønn            
673 Bodøe 70 Brixvæhr Jacob Anderssen 24 Oppsitter     Brixvæhr Frisk og dugelig    
674 Bodøe 70 Brixvæhr Daniel Olsen 24 Oppsitter     Brixvæhr Frisk og dugelig    
675 Bodøe 70 Brixvæhr Ole Olsen !!   Dreng   Sejnæs Liten og frisk    
676 Bodøe 70 Brixvæhr Ole Larssen 65 Holdsmann     Brixvæhr Svak og avfeldig   Holdsmann hos sønnen Daniel Olsen. Anført at han er død. Anførselen ser ut til å være gjort etter at listen er opptatt
677 Bodøe 70 Brixvæhr Anders Johnsen 34 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Frisk og før    
678 Bodøe 70 Brixvæhr Daniel Anderssen 5 Sønn            
679 Bodøe 70 Brixvæhr Hans Mortensen 9 Fostersønn            
680 Bodøe 70 Brixvæhr Daniel Wellumsen 70 Holdsmann     Lien Svak og avfeldig   Holdsmann hos Anders Johnsen
681 Bodøe 70 Brixvæhr Ole Olsen From 48 Oppsitter     Brixvæhr Dugelig    
682 Bodøe 70 Brixvæhr Ulrik Rask Olsen 11 Sønn            
683 Bodøe 70 Brixvæhr Hiert Olsen 17 Sønn            
684 Bodøe 70 Brixvæhr Elling Christensen 40 Oppsitter     Feenæs Frisk og før    
685 Bodøe 70 Brixvæhr Ole Fridriksen 17 Stesønn            
686 Bodøe 71 Weterøen Østen Drejer !! Oppsitter     !! !!   "Hr Østen Drejer"
687 Bodøe 71 Weterøen Jens Hanssen 22   Dreng   Waagøen Tjenestedugelig    
688 Bodøe 71 Weterøen Fridrik Agustinius 20   Dreng   Throndhiem Liten, men frisk    
689 Bodøe 72 Sælnæs Hans Jenssen 34 Oppsitter     Qvie Høy og frisk    
690 Bodøe 72 Sælnæs Jens Hanssen 11 Sønn            
691 Bodøe 72 Sælnæs Morten Arntsen   Inderst   Død       Enken fortsetter å bo som inderst hos Hans Jenssen
692 Bodøe 72 Sælnæs Casper Mortensen 9 Sønn            
693 Bodøe 72 Sælnæs Christen Hanssen 45 Oppsitter     Selnæs Høy, frisk og før    
694 Bodøe 72 Sælnæs Sivert Mortensen 14 Fostersønn            
695 Bodøe 73 Lyngvæhr Johannes Agustiniussen   Ødebruk   Død       "Thommes Thomessen Sandvig i Gilleskaals Sogn sin ejendom". E: Se husstand 72950. Gildeskål 1814
696 Bodøe 73 Lyngvæhr Jens Jacobsen 59 Oppsitter     Indreviig Frisk    
697 Bodøe 73 Lyngvæhr Ole Jenssen 17 Sønn            
698 Bodøe 74 Sejnæs John Jeremiessen 40 Oppsitter     Sejnæs Frisk    
699 Bodøe 74 Sejnæs Ole Hendriksen 40   Dreng   Helgeland Svak. "Aaben Foed af Kolfyhr"    
700 Bodøe 74 Sejnæs Ole Gabrielsen 42 Oppsitter Smedarbeider   Skiærstads Fiærd: Frisk og før    
701 Bodøe 74 Sejnæs Ole Peersen 12 Fostersønn            
702 Bodøe 74 Sejnæs Niels Johansen 40 Oppsitter     Sejnæs Arbeidsfør    
703 Bodøe 74 Sejnæs Ole Jenssen Skieviig 12 Fostersønn           E: Skieviig henspeiler nok mer på at kom fra Skieviig enn at han brukte det som etternavn.
704 Bodøe 74 Sejnæs Peer Fridriksen 19   Dreng   Skaanland Arbeidsfør    
705 Bodøe 74 Sejnæs Ole Jenssen !! Oppsitter     Sejnæs Frisk og dugelig    
706 Bodøe 74 Sejnæs Peer Steffensen 41 Oppsitter     Bejeren Frisk og dugelig    
707 Bodøe 74 Sejnæs Ole Peersen 4 Sønn            
708 Bodøe 74 Sejnæs John Hanssen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
709 Bodøe 74 Sejnæs Ingebrigt Johnsen 21 Sønn     Sejnæs Liten, men frisk    
710 Bodøe 74 Sejnæs Hertvig Johnsen 19 Sønn     Sejnæs Liten, men frisk    
711 Bodøe 74 Sejnæs Peer Larssen 6 Fostersønn            
712 Bodøe 74 Sejnæs Hans Isaksen 34 Inderst     Sejvaag Frisk og før Tjenestegjort på Nyholm i 3 år Inderst hos John Hanssens enke. E: Nyholm er Nyholms skanse i Bodø
713 Bodøe 74 Sejnæs Ole Johansen   Ødebruk   Død       " Ole Johansens Øde". E: Oppført som oppsitter til og med 1811. I 1813- listen står det at han er død.Bruket brukes av Ole Jenssen, husstand 79515 og Ole Gabrielsen, husstand 79513 med en halvpart hver
714 Bodøe 75 Indre Hernæs Johannes Sivertsen 59 Oppsitter     Helgeland Arbeidsfør    
715 Bodøe 75 Indre Hernæs Sivert Johannessen 10 Sønn            
716 Bodøe 75 Indre Hernæs Karl Asbiørnsen 28 Inderst Dreng   Løddings sogn Frisk og før Tjenestegjort ved Roerfloteljen i T:hiem i 3 år Inderst og dreng hos Johannes Sivertsen
717 Bodøe 75 Indre Hernæs Fridrik Fridriksen 32 Oppsitter     Mikkelbostad Frisk og før    
718 Bodøe 75 Indre Hernæs Johannes Anderssen 24   Dreng   Rønviig Arbeidsfør    
719 Bodøe 75 Indre Hernæs Ole Løkke 53 Oppsitter     Throndhiem Frisk    
720 Bodøe 75 Indre Hernæs Fridrik Olsen 6 Sønn            
721 Bodøe 75 Indre Hernæs Oluf Sophnias Olsen 2 Sønn            
722 Bodøe 75 Indre Hernæs Christian Ricter Winding Olsen 1 Sønn            
723 Bodøe 75 Indre Hernæs Johannes Ellingsen 26   Dreng   Lødding Frisk    
724 Bodøe 75 Indre Hernæs Johannes Jenssen 49 Holdsmann     Løbsmark Arbeidsfør, dog noget svag   Holdsmann hos Ole Løkke
725 Bodøe 75 Indre Hernæs Hans Johannessen 14 Sønn            
726 Bodøe 75 Indre Hernæs Daniel Didriksen 56 Husmann     Waagøen Arbeidsfør    
727 Bodøe 75 Indre Hernæs Johan Monssen 9 Fostersønn            
728 Bodøe 76 Nedre Knaplund Erik Blix !! Oppsitter     !!! !!   «Hbr Erik Blix» Vedrørende underbruk på Godøen se husstand 79424
729 Bodøe 76 Nedre Knaplund Helge Larssen 36   Dreng   Godøen Frisk og dugelig    
730 Bodøe 76 Nedre Knaplund Andreas Ellingsen 15 Fostersønn            
731 Bodøe 76 Nedre Knaplund Hans Olsen 23   Dreng   Fiæld Frisk og dugelig Tjenestegjort ved Hammerfest i 1813  
732 Bodøe 76 Nedre Knaplund Peer Hanssen 29   Dreng   Schiærstads fiærd: Arbeidsfør    
733 Bodøe 76 Nedre Knaplund Erik Erisen Blix junior !! Sønn     !! !!   E: Ført opp blant de som fører egen husholdning. Ingen opplysning om han er inderst
734 Bodøe 76 Nedre Knaplund Hans Olsen   Husmann   Død       Husmann hos Erik Blix
735 Bodøe 76 Nedre Knaplund Jens Hanssen 6 Sønn            
736 Bodøe 76 Nedre Knaplund Erik Skanke 49 Oppsitter     Knaplund Dugelig. Frisk    
737 Bodøe 76 Nedre Knaplund Ole Hermandsen 13 Fostersønn            
738 Bodøe 76 Nedre Knaplund Ole Olsen 24   Dreng   Knaplund Liten, men frisk   "Bestemt til arving"
739 Bodøe 76 Nedre Knaplund Johannes Olsen 52 Inderst Styrmann langs kysten   Aaselie Frisk og før   Inderst hos Erik Skanke
740 Bodøe 76 Nedre Knaplund Ole Andreas Johannessen 18 Sønn            
741 Bodøe 76 Nedre Knaplund Daniel Olsen   Husmann   Død       Husmann hos Erik Skanke
742 Bodøe 76 Nedre Knaplund Jens Danielsen 18 Sønn            
743 Bodøe 77 Indreviig Lars Nielssen 32 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Frisk og dugelig    
744 Bodøe 77 Indreviig Jacob Andreas Larssen 1 Sønn            
745 Bodøe 77 Indreviig Arnt Peersen 20   Dreng   Aasen Frisk    
746 Bodøe 78 Walnæs Johannes Johannessen 26 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Høy og friak    
747 Bodøe 78 Walnæs Hertvig Colbentsen 11 Stesønn            
748 Bodøe 78 Walnæs Helge Colbentsen 9 Stesønn            
749 Bodøe 78 Walnæs Ole Peersen 18 Fostersønn            
750 Bodøe 78 Walnæs Hans Johnsen 19   Dreng   Sejnæs Liten og frisk    
751 Bodøe 78 Walnæs John Olsen 25 Husmann     Schiærstads fiærd: Frisk    
752 Bodøe 78 Walnæs Anders Olsen 15 Bror           E: Det står anført "Moder med Søn Anders Olsen 15". Ingen opplysning om moren er inderst eller hun er en del av det felles hushold. Moren er enke etter husmann Ole Anderssen. Ut fra opplysninger i 1815- listen er John Olsen og Anders Olsen sønner til Ole Anderssen som var oppført som død husmann i 1815- listen.
753 Bodøe 79 Skolbøenæs Jacob Biørnsen 32 Oppsitter Tidligere skoleholder   Støver Frisk og før    
754 Bodøe 79 Skolbøenæs Hans Benonie Jacobsen 5 Sønn            
755 Bodøe 79 Skolbøenæs Jens Olsen 42   Dreng   Walle Arbeidsfør Tjenestegjort i Hammerfæst i 1813  
756 Bodøe 79 Skolbøenæs Andreas Nielssen 25   Dreng   Koboos Arbeidsfør og frisk    
757 Bodøe 79 Skolbøenæs Johann Bentsen 35 Holdsmann     Saltdahlen Frisk   E: Holdsmann hos Jacob Biørnsen. Navnet er hentet fra 1815- listen
758 Bodøe 79 Skolbøenæs Johannes Peersen 31 Oppsitter     Skolbøenæs Frisk og dugelig    
759 Bodøe 79 Skolbøenæs Peer Larssen 41 Oppsitter     Skolbøenæs Frisk og dugelig    
760 Bodøe 79 Skolbøenæs Jørgen Peersen 7 Sønn            
761 Bodøe 79 Skolbøenæs Johan Peersen 2 Sønn            
762 Bodøe 79 Skolbøenæs Johannes Olsen 13 Fostersønn            
763 Bodøe 79 Skolbøenæs Jacob Anderssen 25   Dreng   Fiæld Arbeidsfør. Krank i en arm    
764 Bodøe 80 Steensvæhr Ubebodd     Øde           "Bruges som ægvæhr af Enkefrue Salig Professorinde Schytte"
765 Bodøe 81 Alstad Niels Sivertsen Moe 32 Oppsitter Snekkerarbeider   Levanger ved Thiem Liten, men frisk    
766 Bodøe 81 Alstad Christian Nielssen 3 Sønn            
767 Bodøe 81 Alstad Mikkel Dahl 50 Inderst Skredderarbeider   Throndhiem Frisk og før   Inderst hos Niels Sivertsen Moe
768 Bodøe 81 Alstad Joseph Johannessen 41 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Frisk, før og dugelig    
769 Bodøe 81 Alstad Ole Christiansen Maas 19   Dreng   Alstad Liten og frisk    
770 Bodøe 81 Alstad Mats Matssen 22   Dreng   Schiærstads fiærd: Liten og frisk    
771 Bodøe 81 Alstad Thommes Holm   !!   Død       E: Ikke oppgitt noen rolle. Enken bor på bruket til Joseph Johannessen
772 Bodøe 81 Alstad Johannes Thommesen 5 Sønn            
773 Bodøe 81 Alstad Johannes Christoffersen 41 Husmann     Thronigdahl Svakelig i lang tid, dog noe bedre    
774 Bodøe 81 Alstad Hans Johannessen 16 Sønn            
775 Bodøe 81 Alstad Johannes Johannessen 9 Sønn            
776 Bodøe 82 Qvalvaag med Nyestad Morten Paulsen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
777 Bodøe 82 Qvalvaag med Nyestad Karl Mortensen 14 Sønn            
778 Bodøe 82 Qvalvaag med Nyestad Peer Mortensen 5 Sønn            
779 Bodøe 82 Qvalvaag med Nyestad Morten Jenssen 20   Dreng   Schiærstads fiærd: Liten, men frisk    
780 Bodøe 82 Qvalvaag med Nyestad Ole Peersen 42 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Frisk og dugelig    
781 Bodøe 82 Qvalvaag med Nyestad Andreas Jacobsen 30 Oppsitter     Hundstad Frisk og dugelig    
782 Bodøe 82 Qvalvaag med Nyestad Jacob Andreassen 2 Sønn            
783 Bodøe 82 Qvalvaag med Nyestad Christian Kielsen 59 Holdsmann     Bejeren Arbeidsfør   Holdsmann hos Andreas Jacobsen
784 Bodøe 82 Qvalvaag med Nyestad Wellum Peersen 60 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Før    
785 Bodøe 82 Qvalvaag med Nyestad Lars Wellumsen !! Sønn           E: 11 år i 1815- listen
786 Bodøe 83 Bodøe Præstegaard Arnoldus* Schytte   Oppsitter Prost         "S: T: Hbr Provst Skytte". E: Etternavn hentet fra Wikipedia. S:T: = Salvo Titulo = utelatelse av tittel
787 Bodøe 83 Bodøe Præstegaard Lars Larssen 26   Dreng Gift Fenæs Frisk og dugelig    
788 Bodøe 83 Bodøe Præstegaard Lars Larsen 1 Sønn til drengen Lars Larsen            
789 Bodøe 83 Bodøe Præstegaard Hans Hanssen 23   Dreng Gift Schiærstads fiærd: Frisk og dugelig   "gift paa Løv ??"
790 Bodøe 83 Bodøe Præstegaard Peer Jenssen 24   Dreng Gift Hernæs Frisk    
791 Bodøe 83 Bodøe Præstegaard Arnoldus Klæboe 12 Prostens fostersønn            
792 Bodøe 83 Bodøe Præstegaard Johannes Johnsen 22   Dreng   Rønviig Liten, men frisk    
793 Bodøe 83 Bodøe Præstegaard Christen Jokumsen 21   Dreng   Skardahl Liten, men frisk    
794 Bodøe 83 Bodøe Præstegaard Ørgen !!     Dreng og postrøyert   Helgeland Arbeidsfør    
795 Bodøe 83 Bodøe Præstegaard Ole Christoffersen 58 !! Husfogd   Lien Svakhelsig   "Provstens Huusfoged". E= husfogd er en som fører oppsyn med en større husholdning. Det kan også i denne sammenheng være at han bestyrer prostens gård.
796 Bodøe 84 Døllevold Sven Hendriksen 30 Oppsitter     Løddings sogn Frisk    
797 Bodøe 84 Døllevold Ole Anderssen 38 Oppsitter     Throning Frisk og før    
798 Bodøe 84 Døllevold Andreas Olsen 15 Sønn            
799 Bodøe 84 Døllevold Melker Olsen 11 Sønn            
800 Bodøe 84 Døllevold Eliseus Olsen 19 Sønn     Døllevold Frisk    
801 Bodøe 85 Løkeng Jens Johnsen 56 Oppsitter     Saltdahlen Arbeidsfør. Dugelig    
802 Bodøe 85 Løkeng Ole Størkersen 38   Dreng   Evjen Arbeidsfør. Dugelig    
803 Bodøe 85 Løkeng Jens* Jeremies*   Inderst   Død       Inderst hos Jens Johnsen. "J: J: Skomagerviigs Enke med Søn Jacob Jenssen". E: Navn er hentet fra 1815- listen. Skomakerviig var nok ikke en del av etternavnet, men navn på bygden han bodde i før han flyttet til Løkeng
804 Bodøe 85 Løkeng Jacob Jenssen 12 Sønn            
805 Bodøe 85 Løkeng Anders Johnsen 31 Inderst     Evjen Frisk og dugelig Tjenestegjort ved Roerfloteljen i Thiem i 4 år. Inderst hos Jens Johnsen
806 Bodøe 85 Løkeng John Anderssen 8 Sønn            
807 Bodøe 86 Fiældmoe Ubebodd     Øde   Død       "Knudt Olsen Løbs Enkes Eiendom". E: Se husstand 79216
808 Bodøe 86 Fiældmoe Ubebodd     Øde           "Stattens ejendom"
809 Bodøe 87 Sandjord Ole Iversen 36 Oppsitter     Guldbrandsdahlen Frisk og dugelig    
810 Bodøe 87 Sandjord Hans Olaii Olsen 8 Sønn            
811 Bodøe 87 Sandjord Casper Andreas Rist Olsen 1 Sønn            
812 Bodøe 87 Sandjord Hans Peersen 11 Fostersønn            
813 Bodøe 87 Sandjord Sven Hanssen 44   Dreng   Mostie Frisk og dugelig   E: Dreng hos Ole Iversen. "Lever Seperat med Kone". Dette betyr nok at han bor nærmest som inderst hos Ole Iversen og arbeider som dreng hos han.
814 Bodøe 88 Westre Børlie John Ejdjesen 59 Oppsitter     Børlie Arbeidsfør   "Findmand"
815 Bodøe 88 Westre Børlie Aanet Monssen 27   Dreng   Børlie Liten, men frisk   "Findmand"
816 Bodøe 88 Westre Børlie Peter Anderssen 34 Oppsitter     Børlie Liten, men frisk   "Findmand"
817 Bodøe 88 Westre Børlie Thommes Anderssen 11 Stesønn            
818 Bodøe 88 Westre Børlie Ole Anderssen 8 Stesønn            
819 Bodøe 88 Westre Børlie Johannes Nielssen 44 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Arbeidsfør    
820 Bodøe 89 Steenmoe Ubebodd     Øde           "Stattens ejendom"
821 Bodøe 90 Miaavadslie Peer Christensen 58 Oppsitter     Oddan Arbeidsfør    
822 Bodøe 90 Miaavadslie Erik Peersen 19 Sønn     Miaavadslie Liten, men frisk    
823 Bodøe 91 Svartnæs Hans Olsen 32 Oppsitter     Rønviig Frisk og dugelig    
824 Bodøe 91 Svartnæs Hans Hanssen 4 Sønn            
825 Bodøe 91 Svartnæs Anders Hanssen 1 Sønn            
826 Bodøe 91 Svartnæs Sven Hanssen   Inderst   Død       Enken fortsetter å bo som inderst hos Hans Olsen
827 Bodøe 91 Svartnæs Karl Svensen 11 Sønn            
828 Bodøe 92 Øvre Hongdahl Ubebodd     Øde           "Bruges af Børelvens opsidere"
829 Bodøe 93 Nedre Hongdahl Anders Mortensen 49 Oppsitter     Walnæs Arbeidsfør. Dugelig   "Findmand"
830 Bodøe 93 Nedre Hongdahl Hans Iversen 16 Fostersønn            
831 Bodøe 93 Nedre Hongdahl Morten Anderssen 20 Sønn     Hongdahl Liten, men frisk   "Findmand"
832 Bodøe 93 Nedre Hongdahl Hendrik Anderssen   Ødebruk           "bruges af bemælte Anders Mortensen". E: Se husstand 79569
833 Bodøe 94 Nordviig Amund Anderssen 48 Oppsitter     Walnæs Arbeidsfør    
834 Bodøe 94 Nordviig Jacob Amundsen 7 Sønn            
835 Bodøe 94 Nordviig Peter Amundsen 4 Sønn            
836 Bodøe 95 Frostmoe Ole Anderssen 24 Oppsitter     Næverelv Frisk og dugelig    
837 Bodøe 95 Frostmoe Ejlert Jacobsen 7 Stesønn            
838 Bodøe 95 Frostmoe Anders Anessen!! 33 Oppsitter     Sørviig Frisk og dugelig   E: I andre lister blir han kalt Anders Anderssen
839 Bodøe 95 Frostmoe Ole Peersen 9 Fostersønn            
840 Bodøe 95 Frostmoe Johannes Anderssen 47 Inderst     Sørviig Frisk og dugelig   Inderst hos Anders Anessen. "førhen Skiellet Walle"
841 Bodøe 95 Frostmoe Hans Johannessen 4 Sønn            
842 Bodøe 96 Jisviig Ubebodd     Øde           Tilhører Jacob Lind. Se husstand 79377
843 Bodøe 97 Sørviig Ubebodd     Øde           Statens eiendom
844 Bodøe 98 Uhrskar Ubebodd     Øde           Statens eiendom
845 Bodøe 99 Nedre falkfloug Ubebodd     Øde           Statens eiendom
846 Bodøe 100 Øvre Falkfloug Ubebodd     Øde           Tilhører Jacob Lind. Se husstand 79377
847 Bodøe 101 Bierkelie Ubebodd     Øde           Statens eiendom
848 Bodøe 102 Skolmoe Ole Jacobsen 36 Oppsitter     Skolmoe Frisk og før    
849 Bodøe 102 Skolmoe Karl Olsen 12 Sønn            
850 Bodøe 102 Skolmoe Johan Olsen 9 Sønn            
851 Bodøe 102 Skolmoe Jacob Olsen 3 Sønn            
852 Bodøe 103 Hynstalie Niels Baggesen 37 Oppsitter     Hynstalie Frisk og før   "Findmand"
853 Bodøe 103 Hynstalie Peer Nielssen 11 Sønn            
854 Bodøe 103 Hynstalie Christoffer Nielssen 5 Sønn            
855 Bodøe 103 Hynstalie Claves Nielsen 63 Inderst     Feenæs Landegoe Svak og avfeldig   Inderst hos Niels Baggesen
856 Bodøe 104 Storviig Johannes Olsen 34 Oppsitter     Klykstad Frisk og dugelig    
857 Bodøe 104 Storviig Daniel Olsen 16 Fostersønn            
858 Bodøe 104 Storviig Jens Olsen 21   Dreng   Schiærstads fiærd: Frisk    
859 Bodøe 105 Stordahl Anders Olsen 44 Oppsitter     Stordahl Arbeidsfør    
860 Bodøe 105 Stordahl Sivert Anderssen 13 Sønn            
861 Bodøe 106 Stejtind Ubebodd     Øde           Statens eiendom
862 Bodøe 25* Houglandsviig Johannes Nielsen 47 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Arbeidsfør    
863 Bodøe 25* Houglandsviig Christen Johannessen 17 Sønn     Houglandsviig Frisk    
864 Bodøe 25* Houglandsviig Mons Peersen 33 Oppsitter     Skolbøenæs Frisk og før    
865 Bodøe 25* Houglandsviig Peer Monssen 4 Sønn            
866 Bodøe 25* Houglandsviig Hans Olsen 32   Dreng   Marvold Frisk   "Lever Sepparat med Kone. Fraveget Jord". E: Han er ført opp med egen husholdning selv om han er dreng hos Mons Peersen. Ut fra merknaden ser det ut som han tidligere har hatt eget bruk, men har sagt bygselen fra seg og bor som inderst og dreng hos Mons Peersen. Det er ikke oppgitt hvor han fraveket jord, men ut fra andre lister ser det ikke ut til å være på Houglandsviig.
867 Bodøe 34!! Hegmoe Daniel Isaksen 47 Oppsitter     Schiærstads fiærd: Frisk og dugelig    
868 Bodøe 34!! Hegmoe Hans Iversen 11 Fostersønn           E: Gårdsnummer skal være 24 iht andre lister
869 Bodøe 35!! Houglandsviig Hans Christensen 47 Oppsitter Skipper og styrmann   Feenæs Frisk og dugelig   "ejer Jægt". E: Gårdsnummer skal være 25 iht andre lister. Se husstand 79423 ang underbruk i Hopen.
870 Bodøe 35!! Houglandsviig Andreas Hansen 7 Fostersønn            
871 Bodøe 35!! Houglandsviig Helge Olsen !!   Dreng   Saltdahlen Frisk og dugelig, ikke anseelig   "Skal flytte til Wokøen og giftes med Enken Lisabeth Andersdat". E: Han er fremdeles på Houglandsviig i 1817 iht liste fra samme år.
872 Bodøe 35!! Houglandsviig John Peersen 22   Dreng   Skolbønæs Tjenestedugelig    
873 Bodøe 35!! Houglandsviig Mons Olsen 19   Dreng   Saltdahlen Liten, men frisk    
874 Bodøe 55!! Erts-Viig Jens Jokumsen 43 Oppsitter     Erts-Viig Frisk og før   E: Det korrekte gårdsnummer skal være 45
875 Bodøe 55!! Erts-Viig Hans Jenssen 12 Sønn            
876 Bodøe 55!! Erts-Viig Jokum Jenssen 8 Sønn            
877 Bodøe 55!! Erts-Viig Jens Landmark Jenssen 2 Sønn            
878 Bodøe 63 og 64 Børelv med Tverland Ole Gabrielsen   Ødebruk           "Ole Gabrielsens Øde". "flyttet til Handelstædet Hundholmen". E: Se husstand 8348 i 1817- listen
879 Bodøe 63 og 64 Børelv med Tverland Isak Christensen   Ødebruk           "Isak Christens Øde". "Flyttet til Skiærstads Waagen" E: Dette er Vågan i Skjerstad fjerding. Se husstand 14593
880 Bodøe 63 og 64 Børelv med Tverland Ole Holm Tambuur 34 Oppsitter     Throndhiem Frisk og dugelig Fritjent som Tambuur i T.h.  
881 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 1 Baksund med Holmen Peer Hanssen 54 Husmann eller strandsitter     Skiærstads Fiærd: Arbeidsfør    
882 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 1 Baksund med Holmen Hans Christoffersen 14 Fostersønn            
883 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 1 Baksund med Holmen Ole Jokumsen 41 Husmann eller strandsitter     Godøen Frisk og før    
884 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 1 Baksund med Holmen Hans Peersen 15 Fostersønn            
885 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 1 Baksund med Holmen Niels Peersen 35 Husmann eller strandsitter     Løkeng Frisk og dugelig    
886 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 1 Baksund med Holmen Sven Dahl 67 Husmann eller strandsitter Skarpretter   GuldbrandsDal Svak og avfeldig   "Skarpretter over Nordlands Amt"
887 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 10 Bugten Thommes Nielssen 44 Husmann eller strandsitter     Skiærstads fiærd: Arbeidsfør. Dugelig   "Buefind"
888 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 10 Bugten John Thommessen 7 Sønn            
889 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 11 Rørviig Peer Larssen 42 Husmann eller strandsitter     Bejeren Frisk og dugelig   E: Plassen har tidligere vært rydningsplass
890 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 11 Rørviig Lars Peersen 16 Sønn            
891 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 12 Skardahl Jokum Christensen 41 Husmann eller strandsitter     Bodøe Arbeidsfør    
892 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 12 Skardahl Karl Jokumsen 16 Sønn            
893 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 13 Throningdahl Christoffer Anderssen 47 Husmann eller strandsitter     Nummedahl Frisk og før    
894 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 13 Throningdahl Anders Christoffersen 22 Sønn     Nummedahl Frisk    
895 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 13 Throningdahl Lars Olsen 31 Husmann eller strandsitter     Hiertøen Frisk og før    
896 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 14 Throneng Ubebodd     Øde           "Bruges af Provst Schytte til Høeavling"
897 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 15 Waagøe Ubebodd     Underbruk           brukes av Provst Schytte til underbruk
898 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 16 Waagøenæssett Jacob Larssen 61 Husmann eller strandsitter     Helgeland Frisk og før    
899 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 16 Waagøenæssett Jørgen Jacobsen 16 Fostersønn            
900 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 16 Waagøenæssett Karl Jacobsen 15 Fostersønn            
901 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 16 Waagøenæssett John Hanssen 32 Inderst     Schiærstads fiærd: Høy og frisk Fritjent som postexpresse Inderst hos Jacob Larssen
902 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 17 Thusvatnet Peer Enoksen 47 Husmann eller strandsitter     Thusvatnet Frisk og dugelig    
903 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 17 Thusvatnet Enok Peersen 18 Sønn     Thusvatnet Liten, men frisk    
904 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 17 Thusvatnet Andreas Jenssen 22   Selvholderdreng   Feenæs Tjenestedugelig Tjenestegjort ved T:hiem Roerflotelje i 3 år  
905 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 18 Snekviig Ubebodd     Øde           Tidligere handelssted og gjestgiveri
906 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 19 Hegmoemark eller Øver Alminding Aanet Monssen   Husmann eller strandsitter   Død        
907 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 19 Hegmoemark eller Øver Alminding Kirsti !!   Hustru            
908 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 19 Hegmoemark eller Øver Alminding Anders Aaanetsen 18 Sønn     Kaasmoevatnet i Folden Frisk   "Lap"
909 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 19 Hegmoemark eller Øver Alminding Anders Amundsen   Husmann eller strandsitter   Gift       "altiid i Bevægelse med Deres ReehsDyhr. Snart et Stæd, snart et andet Stæd. For Tiiden paa bemælte Stæd og Deels paa gaarden Watnet"
910 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 19 Hegmoemark eller Øver Alminding Ole Andersen   Husmann eller strandsitter   Gift        
911 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 19 Hegmoemark eller Øver Alminding Niels Peersen !! !!   Ungkar        
912 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 2 Krokan Hans Jokumsen   Husmann eller strandsitter   Død       Enken fortsetter å bo på plassen
913 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 2 Krokan Johannes Hanssen 25 Sønn     Krokan Frisk. Skjeløyet    
914 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 2 Krokan Jacob Olsen 70 Husmann eller strandsitter     Schiærstads fiærd: Svak og avfeldig    
915 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 3 Indre Riipnæs Lars Monssen 70 Husmann eller strandsitter     Riipnæs Svak og avfeldig   "Staaelig?? Kapitalist"
916 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 3 Indre Riipnæs Peer Knudtsen 15 Fostersønn            
917 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 3 Indre Riipnæs Ole Hanssen 28   Dreng   Riipnæs Tjenestedugelig Tjenestegjort på Nyholms Detaskements i 3 år fra 1810  
918 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 3 Indre Riipnæs Ole Larssen 31 Husmann eller strandsitter     Oddan Frisk   "førhen Wæstviig"
919 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 3 Indre Riipnæs Christian Olsen 7 Sønn            
920 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 3 Indre Riipnæs Christen Anderssen 43 Husmann eller strandsitter     Wæstviig Arbeidsfør   "førhen Wæstviig"
921 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 3 Indre Riipnæs Mats Christensen 17 Sønn     Wæstviig Liten, men frisk    
922 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 3 Indre Riipnæs Jokum Johannessen 29 Husmann eller strandsitter     Riipnæs Frisk og dugelig    
923 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 3 Indre Riipnæs Ole Olsen 15 Fostersønn            
924 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 3 Indre Riipnæs Gunder Hansen !! Fostersønn           E: Ingen opplysning om alder. I 1817- listen er han ført opp som fostersønn og er 17 år
925 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 3 Indre Riipnæs Christen Olsen 50   Selvfosterdreng   Marvold Svakt bryst. Tjenesteudugelig    
926 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 3 Indre Riipnæs Johannes Johannessen   Husmann eller strandsitter   Død       E: Enken fortsetter å bo på Indre Riipnæs
927 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 3 Indre Riipnæs Peer Johannessen 17 Sønn     Riibnæs Liten og spedlemmet    
928 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 3 Indre Riipnæs Christen Peersen 28 Husmann eller strandsitter     Baksund Arbeidsfør   "førhen Baksundholm"
929 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 3 Indre Riipnæs Hans Peersen Kiæk 38 Husmann eller strandsitter Snekkerarbeider   Sverrig Dugelig    
930 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 3 Indre Riipnæs Jacob Fridriksen Friis 22 Stesønn Tjent som postrøyert ved Bodøe Station   Baksund Frisk. Måtelig    
931 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 4 Yttre Riipnæs Hans Holm 40 Husmann eller strandsitter Skomakermester   Throndhiem Frisk    
932 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 4 Yttre Riipnæs Peer Jacobsen 40 Husmann eller strandsitter     Skiærstads fiærd: Arbeidsfør    
933 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 4 Yttre Riipnæs Wellum Anderssen 36 Husmann eller strandsitter     Lien Arbeidsfør    
934 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 4 Yttre Riipnæs Jørgen Dynæssen 21 Stesønn     Riipnæs Liten og frisk    
935 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 5 Wæstviig Ubebodd     Øde            
936 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 7 Bueberget Aanet Johnsen 50 Husmann eller strandsitter     Skiærstads fiærd: Arbeidsfør. Dugelig   "Buefind"
937 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 7 Bueberget Enok Olaiisen 14 Fostersønn            
938 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 7 Bueberget Ole Baltazarsen 47   Dreng   Skiærstads fiærd: Arbeidsfør    
939 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 8 Skomagerviig Ubebodd     Øde           E: Tidl bruker død
940 Bodøe Husmanns- eller strandsitterplass nr 9 Smeviig Ubebodd     Øde           E: Tidl bruker død
941 Bodøe Kastellet Nyholm   Carl Johan Geers   !! Kjøpmann. Faktor   Engeland     "Hbr Carl Johan Geers"
942 Bodøe Kastellet Nyholm   !! !!     Handelsbetjent   Engeland Frisk   E: I navnerubrikken står det "Alle" uten at det finnes noen nærmere forklaring. I 1815- listen er det oppført en "Fuldmægtig i HandelsAfaires" som heter J: Blankmejer og er oppgitt å være engelsk
943 Bodøe Rydningsplads Næverelv   Ubebodd     Øde           "Statens gods"
944 Bodøe Rydningsplads Skillet   Ubebodd     Øde           "Bodøe Kirkens Gods"
945 Foldens 1 Missen Hans Olsen 38 Oppsitter     Bodøe fierding !!    
946 Foldens 1 Missen Ole Hanssen 23 Sønn     Missen Ser vel ut Godt forhold  
947 Foldens 1 Missen Sivert Hanssen 21 Sønn     Missen Dugelig Godt forhold  
948 Foldens 1 Missen Ole Caresen!! 61 !!     !! !!   E: Rolle, fødested og fysisk tilstand ikke oppgitt. Ført opp blant holdsmenn og inderster. Sannsynligvis inderst hos Hans Olsen. Etternavn skal være Carelsen iht til andre lister.
949 Foldens 2 Nævelen Michel Olsen 29 Oppsitter     Nævelen !! Godt forhold  
950 Foldens 2 Nævelen Jacob Jacobsen 41   Dreng Gift Fierlien Ser vel ut    
951 Foldens 2 Nævelen Ole Johansen 19   Dreng   Grovasboth !!    
952 Foldens 10 Misterøen Ubebodd     Øde            
953 Foldens 11 Strømsnes Ole Abrahamsen 28 Oppsitter     Gierelvmoe !!    
954 Foldens 11 Strømsnes Abraham Danielsen !! !!     !! !!   E: Rolle ikke oppgitt. Ført opp blant Holdsmenn, husmenn og inderster. Far til Ole Abrahamsen, husstand 99903 iht folketelling 1801, Folden, Gjerdelvmoen. Sannsynligvis inderst. Alder rundt 60 år
955 Foldens 16 Kierringøen Christen* Sverdrup 35 Oppsitter Gjestgiver   Logfogdn !!   "Sr Sverdrup". E: Fornavn hentet fra 1809- listen. Logfogdn = Lofoten
956 Foldens 16 Kierringøen Anders Olsen 49   Dreng   Bodø fierding Tjenestedugelig   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
957 Foldens 16 Kierringøen Gunder Gundersen Berg 21   Dreng   Thronhiem Godt utseende   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
958 Foldens 16 Kierringøen Ole Andersen 26   Dreng   Bodoe fierding !!   "Lap". E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
959 Foldens 16 Kierringøen Nils Larssen 55   Dreng   !! !!   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
960 Foldens 16 Kierringøen Ole Petter !! 36   Dreng   Tronhiem !!   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
961 Foldens 16 Kierringøen Hans Pedersen 25   Dreng   Bodøe fierding Godt utseende   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
962 Foldens 16 Kierringøen Lars Carelsen 23   Dreng   Fierre Dugelig   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
963 Foldens 16 Kierringøen Ole Torstensen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
964 Foldens 16 Kierringøen Ole Jensen 31   !!   Kierringøen !!   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
965 Foldens 16 Kierringøen Nils Jensen 26   !!   Kierringøen !!   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
966 Foldens 16 Kierringøen Thommes Das 56 Oppsitter Skysskaffer   Helgeland !!    
967 Foldens 16 Kierringøen Knud Abrahamsen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
968 Foldens 16 Kierringøen Ole Michelsen 20   !!   Kierringøen Liten   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
969 Foldens 16 Kierringøen Michal Pederssen 11   !!         E: Ingen rolle eller yrke anført. Oppført som dreng i 1815- listen
970 Foldens 16 Kierringøen Christofer Pedersen 11   !!         E: Ingen rolle eller yrke anført. Oppført som dreng i 1815- listen
971 Foldens 17 Alsoos Peder Christofersen 38 Oppsitter     Torrenvig Ser vel ut    
972 Foldens 17 Alsoos Ole Stephensen 37 Oppsitter     Kierringøen !!    
973 Foldens 17 Alsoos Ole Larssen 37 Oppsitter     Bodøe fierding !!    
974 Foldens 17 Alsoos Isach Olsen !! Sønn*     FierLien Dugelig   E: Opplysning om sønn hentet fra 1815- listen
975 Foldens 24 Eide Johannes Kilsen 41 Oppsitter     Ejde Stivfot Velhavende  
976 Foldens 24 Eide Lars Johansen 15   !!         E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
977 Foldens 24 Eide Ole Nilssen 33   !! Gift Hamerøe Menighed !!   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
978 Foldens 24 Eide Brede Olsen 27   !! Gift Lillegaard !!   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
979 Foldens 24 Eide Johannes Olsen 53 !!     !! !!   E: Rolle, fødested og fysisk tilstand ikke oppgitt. Ført opp blant holdsmenn og inderster. Sannsynligvis inderst hos Johannes Kilsen
980 Foldens 51 Oos Christen Hendrichsen 63 Oppsitter     Alsoos !!    
981 Foldens 51 Oos Rasmus Persen 39   !! Gift Engel fierding !!   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
982 Foldens 51 Oos Johan Wilsen 43 Oppsitter     Ledings fierding !!   E: Han blir kalt Willumsen til etternavn i andre lister
983 Foldens 51 Oos Willum Johansen 14 Sønn*           E: Opplysning om sønn hentet fra 1815- listen
984 Foldens 51 Oos Hedrich Hansen 18 Stesønn*     Oos !!   E: Opplysning om stesønn hentet fra 1815- listen
985 Foldens 51 Oos Anders Olsen 51 Oppsitter     !! !!    
986 Foldens 51 Oos Bonne Andersen 18   !!   Oos Liten   E: Ingen rolle eller yrke anført.
987 Foldens 51 Oos Lars Stephensen 59 Oppsitter     Helgelandene !!    
988 Foldens 51 Oos Peder Rasmussen 44 Oppsitter     Størkesnes !!    
989 Foldens 55 Carelsøe Knud Hagrup 51 Oppsitter     Carelsøen !!    
990 Foldens 55 Carelsøe Johannes Hansn 13             E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
991 Foldens 55 Carelsøe Andreas Sivertsen 29   !!   Kierringøen Dugelig   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
992 Foldens 56 Torenvig Ingebric Kilsen 46 Oppsitter     Eide !!    
993 Foldens 56 Torenvig Nils Røst 16   !!   Torenvig Ser vel ut   E: Rolle eller yrke ikke anført. Sannynligvis dreng
994 Foldens 56 Torenvig Ole Pedersen 45       Missen !!   E: Rolle eller yrke ikke anført. Sannynligvis dreng
995 Foldens 56 Torenvig Endvol Gundersen 37 Oppsitter     Bergen !!    
996 Foldens 56 Torenvig Jacob Endevolsen 24 Sønn*     Torenvig !!   E: Opplysning om sønn hentet fra 1814- listen
997 Foldens 57 Strandaa Hans Nilssen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
998 Foldens 57 Strandaa Edis Larssen 27   !!   Hopen Godt utseende   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
999 Foldens 57 Strandaa Willim Olsen 36   !!   Fier !!   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
1000 Foldens 57 Strandaa Johan: P: Berenhop 58 Oppsitter     Kierringøen !!    
1001 Foldens 57 Strandaa Johan Berenhop 29 Sønn*     Strandaa Godt utseende   E: Opplysning om sønn hentet fra 1814- listen
1002 Foldens 57 Strandaa Nils Berenhop 15 Sønn*     Strandaa !!   E: Opplysning om sønn hentet fra 1814- listen
1003 Foldens 57 Strandaa Per Persen 63 Oppsitter     Bodø fierding !!    
1004 Foldens 57 Strandaa Willim Persen 30 Sønn*     Stranaa Godt utseende   E: Opplysning om sønn hentet fra 1813- listen
1005 Foldens 57 Strandaa Ole Nilssen 41 Oppsitter     Fier !!    
1006 Foldens 57 Strandaa Nils Nilssen !!   !!   Fier Godt utseende   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
1007 Foldens 62 Fiere Jens Nilssen 33 Oppsitter     Fierre !!    
1008 Foldens 62 Fiere Christopher Pedersen 18   !!   Kierringøen !!   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
1009 Foldens 62 Fiere Nils Olsen 71 !!     !! !!   E: Rolle, fødested og fysisk tilstand ikke oppgitt. Ført opp blant holdsmenn og inderster. Tidligere oppsitter. Sannsynligvis holdsmann hos Jens Nilssen som er hans sønn iht 1814- listen
1010 Foldens 62 Fiere Mons Sivertsen 36 Oppsitter     Fiær !!    
1011 Foldens 62 Fiere Peder Olsen 12   !!         E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
1012 Foldens 62 Fiere Hans Olsen 34 Oppsitter     Røsvigen !!    
1013 Foldens 62 Fiere Torsten Hanssen 17   !!   Fier !!   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
1014 Foldens 62 Fiere Hans Edesen 32   !! Enkemann Elleniord !!   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
1015 Foldens 62 Fiere Christen Christian 30 Oppsitter     Logfogden      
1016 Foldens 62 Fiere Hans Olsen 14   !!         E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
1017 Foldens 62 Fiere Hans Iverssen 49 Oppsitter     Fier !!    
1018 Foldens 62 Fiere Carel Hanssen 20   !!   Fier !!   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
1019 Foldens 62 Fiere Jacob Larssen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
1020 Foldens 62 Fiere Gunder Jacobsen 40   !!   !! Ser vel ut   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
1021 Foldens 62 Fiere Johannes Hansen 34 Oppsitter     Bodøe fierding !!    
1022 Foldens 62 Fiere Peder Hansen 14   !!         E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
1023 Foldens 62 Fiere Lars Olsen 58 Oppsitter     Fier !!    
1024 Foldens 62 Fiere M: Berenhoph !! Oppsitter     !! !!    
1025 Foldens 71 Rye Anders Johansen 28 Oppsitter     Tverbach !!    
1026 Foldens 71 Rye Ole Andersen 61 !!           E: Rolle ikke oppgitt. Ført opp blant holdsmenn og inderster. Bor på bruket til Anders Johansen, husstand 99907. Ole Andersen er tidligere oppsitter og har vært lensmann iht 1812- listen. Bruker også etternavnet Kalstad. Anders Johansen i husstand 99907 har tidligere vært både dreng og medbruker på gården iht tidl lister. Ole Andersen Kal er sannsynligvis holdsmann.
1027 Foldens 71 Rye Johannes Nilssen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
1028 Foldens 75 Fierlien Zacharias Jenssen 41 Oppsitter     Burskvig !!    
1029 Foldens 75 Fierlien Carel Nilssen 15   !!         E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
1030 Foldens 75 Fierlien Hans Rienhalsen !!   !!   Fierlien !!   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng. Etternavnet er Reinholtsen iht ft 1801
1031 Foldens 75 Fierlien Nils Hansen 65 Oppsitter     Fierlien !!    
1032 Foldens 75 Fierlien Stephen Olsen 37   !! Gift Segelsten !!   E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
1033 Foldens 111 Tverbachen Ole Larssen 53 Oppsitter     Røsvigen !!    
1034 Foldens 111 Tverbachen Hans Hansen 14   !!         E: Rolle eller yrke ikke anført. Sannynligvis dreng eller fostergutt
1035 Foldens 111 Tverbachen Hans Nilssen 56   !!   !! !!   E: Rolle eller yrke ikke anført. Sannynligvis dreng
1036 Foldens 111 Tverbachen Johannes Edissen 60 Oppsitter     Tverbak !!    
1037 Foldens 111 Tverbachen Edis Johanssen 32 Sønn*     Tverbak !!   E: Opplysning om sønn hentet fra folketelling 1801
1038 Foldens 116 Nordfior Anders Pedersen 55 Oppsitter     Kierringøen !!    
1039 Foldens 116 Nordfior Jacob Andersen 23 Sønn*     Kierringøen !!   E: Opplysning om sønn hentet fra 1814- listen
1040 Foldens 116 Nordfior Iver Maas 41 Oppsitter     Helgeland !!    
1041 Foldens 116 Nordfior Anders Jacobsen 19   !!   Nordfiord     E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
1042 Foldens 116 Nordfior Ellias Jacobsen 18   !!   Nordfiord     E: Ingen rolle eller yrke anført. Sannsynligvis dreng
1043 Foldens 117 Brivig Hans Jenssen !! Oppsitter     Bodø fierding !!    
1044 Foldens 117 Brivig Andrias Hansen 25 Sønn*     Bodø fierding !!   E: Sønn iht 1814- listen
1045 Foldens 117 Brivig Aren Hansen 23 Sønn*     Bodø fierding !!   E: Sønn iht 1819- listen for Misterøen i Folden
1046 Foldens 117 Brivig Johan Andersen 25 Oppsitter     Bodø fierding !!    
1047 Foldens 118 Oos Jorgen Olsen 32 Oppsitter     Oos !!    
1048 Foldens 119 FinnSchar Ubebodd     Øde            
1049 Foldens !! Storlien Sivert Edissen 58 !!     Tverbachen !!    
1050 Foldens !! Storlien Bonne Sivertsen 31 !!     Strømsnes !!   E: Rolle ikke anført. Sannsynligvis sønn
1051 Schierstad 23 Fiældnæs Peder Pedersen 47 Oppsitter     Fiældnæs Brukbar    
1052 Schierstad 23 Fiældnæs Hans Pedersen 6 Sønn            
1053 Schierstad 23 Fiældnæs Peder Pedersen 17 Sønn   Ukonfirmert Fiældnæs      
1054 Schierstad 24 Nedre Breviig Maren Bølgen 48 Oppsitter   Enke       "Gaardbrugende Enke"
1055 Schierstad 24 Nedre Breviig Benjamin Bølgen 12 Sønn            
1056 Schierstad 24 Nedre Breviig Ole Bølgen 10 Sønn            
1057 Schierstad 24 Nedre Breviig Anders Bentsen 18   Dreng   Helgeland Dugelig    
1058 Schierstad 24 Nedre Breviig Jacob Jochumsen 38 Oppsitter     Skierstad Brukbar    
1059 Schierstad 24 Nedre Breviig Johannes Andersen 42   Dreng   Vatnet Mistet ett øye    
1060 Schierstad 24 Nedre Breviig Peder Hansen 25   Dreng   Karbøhl Dugelig    
1061 Schierstad 24 Nedre Breviig Karl Venberg 34 Oppsitter     Sverrig Brukbar    
1062 Schierstad 24 Nedre Breviig Erik Karlsen 3/4 Sønn            
1063 Schierstad 24 Nedre Breviig Jens Eberhartsen 15 Fostersønn     Breviig Liten av vekst    
1064 Schierstad 24 Nedre Breviig Anders Augustinussen 45 Oppsitter     Breviig Svak    
1065 Schierstad 26 Klette Johannes Johanness: 31 Oppsitter     Qvarv Brukbar    
1066 Schierstad 26 Klette Hans Johannessen 1 Sønn            
1067 Schierstad 26 Klette Ole Olsen 55 Oppsitter     Klette Svak    
1068 Schierstad 26 Klette John Olsen 23 Sønn     Klette Dugelig    
1069 Schierstad 26 Klette Jacob Olsen 16 Fostersønn     Klette Liten av vekst    
1070 Schierstad 26 Klette Kristopher Johnsen 34 Oppsitter     Høgseth Tunghørt    
1071 Schierstad 26 Klette Hans Arntetsen!! 46 Oppsitter     Helgeland Brukbar   E: Dette er nok samme person som er husmann på Tapstad i 1814- listen. Etternavnet skal være Arntsen. Se husstand 74105
1072 Schierstad 26 Klette Ananias Hansen 38 Oppsitter     Støbseth Brukbar    
1073 Schierstad 26 Klette Johannes Ananiassen 5 Sønn            
1074 Schierstad 26 Klette Hans Knudsen 70 Husmann     Klette Blind    
1075 Schierstad 27 Nørstad Peder Stephensen 27 Oppsitter   Gift Kosmoe Dugelig    
1076 Schierstad 27 Nørstad Ole Jonsen 60 Inderst     !! Avfeldig   Inderst hos Peder Stephensen
1077 Schierstad 27 Nørstad Peder Hansen 58 Oppsitter     Nørstad Avfeldig    
1078 Schierstad 27 Nørstad Hans Pedersen 25 Sønn     Nørstad Svak    
1079 Schierstad 27 Nørstad Hans Pedersen 26 Sønn     Nørstad Dugelig    
1080 Schierstad 27 Nørstad Jens Jacobsen 17 Fostersønn     Evenseth Liten av vekst    
1081 Schierstad 27 Nørstad Ole Pedersen 26 Oppsitter     Bodøe Brukbar    
1082 Schierstad 27 Nørstad Jens Ellingsen 7 Fostersønn            
1083 Schierstad 27 Nørstad Jens Jensen 45 Oppsitter     Waagen Brukbar    
1084 Schierstad 27 Nørstad Jens Jensen 12 Sønn            
1085 Schierstad 27 Nørstad Jon Jensen 9 Sønn            
1086 Schierstad 27 Nørstad Johannes Hansen 64 Oppsitter     !! !!    
1087 Schierstad 27 Nørstad Elias Kristensen 59 Oppsitter     Breviig Svak    
1088 Schierstad 27 Nørstad Jon Larsen 9 Stesønn            
1089 Schierstad 27 Nørstad Ubebodd     Underbruk           Brukes av Peder Petersen, Godøenæs i Bodøe Sogn
1090 Schierstad 27 Nørstad Ubebodd     Underbruk           Brukes av Ole Johannesen, Godøenæs i Bodøe Sogn
1091 Schierstad 42 Øvre Misvæhr Anders Steenersen 38 Oppsitter     Misvæhr Brukbar    
1092 Schierstad 42 Øvre Misvæhr Johannes Andersen 13 Sønn            
1093 Schierstad 42 Øvre Misvæhr Hans Andersen 11 Sønn            
1094 Schierstad 42 Øvre Misvæhr Jacob Andersen 9 Sønn            
1095 Schierstad 42 Øvre Misvæhr Kristian Andersen 6 Sønn            
1096 Schierstad 42 Øvre Misvæhr John Andersen 1 Sønn            
1097 Schierstad 42 Øvre Misvæhr Peder Johnsen 42 Oppsitter     Misvæhr Brukbar    
1098 Schierstad 42 Øvre Misvæhr Ole Pedersen 9 Sønn            
1099 Schierstad 42 Øvre Misvæhr John Pedersen 8 Sønn            
1100 Schierstad 42 Øvre Misvæhr Jacob Olsen 27   Dreng   Karbøhl Dugelig    
1101 Schierstad 42 Øvre Misvæhr Baltser Johannessen 34 Oppsitter   Ungkar Misvæhr Brukbar    
1102 Schierstad 42 Øvre Misvæhr Hans Pedersen 14   Dreng          
1103 Schierstad 42 Øvre Misvæhr Knud Jørgensen 68 Kårmann     !! Avfeldig   Kårmann hos Baltser Johannessen
1104 Schierstad 42 Øvre Misvæhr Helge Nielsen 58 Oppsitter Forlikelseskommisær   Misvæhr Svak    
1105 Schierstad 42 Øvre Misvæhr Ole Helgesen 24 Sønn     Misvæhr Dugelig    
1106 Schierstad 42 Øvre Misvæhr Niels Helgesen 19 Sønn     Misvæhr Dugelig    
1107 Schierstad 43 Miønæs Hans Johannessen 47 Oppsitter     Hagenæs Brukbar    
1108 Schierstad 43 Miønæs Peder Jacobsen 14 Stesønn            
1109 Schierstad 43 Miønæs Isak Jacobsen 22 Stesønn     Miønæs Dugelig    
1110 Schierstad 43 Miønæs Villum Tronsen 56 Oppsitter Jekteskipper   !! !!    
1111 Schierstad 43 Miønæs Peder Pedersen 60   Dreng   Beyeren Avfeldig    
1112 Schierstad 43 Miønæs Mathias Skonberg 21   Dreng   Kristiansund Dugelig    
1113 Schierstad 43 Miønæs Anders Poulsen 60   Dreng   Saltdahlen Udugelig    
1114 Schierstad 43 Miønæs Ole Pedersen 17   Dreng   Sverrig Dugelig    
1115 Schierstad 43 Miønæs Isak Ellingsen 15   Dreng Ukonfirmert Nørstad !!    
1116 Schierstad 43 Gamøren under Miønæs Kristen Kristensen 46 Husmann     Saltdahlen Brukbar    
1117 Schierstad 43 Gamøren under Miønæs Jacob Kristensen 8 Sønn            
1118 Schierstad 43 Gamøren under Miønæs Daniel Kristensen 6 Sønn            
1119 Schierstad 43 Gamøren under Miønæs Jacob Johnsen 40 Husmann Skoleholder   Bodøe Sogn !!    
1120 Schierstad 43 Gamøren under Miønæs Hans Kristensen 22   Dreng   Bodøe Sogn Dugelig    
1121 Schierstad 44 Schar John Kristensen 38 Oppsitter     Karbøhl Brukbar    
1122 Schierstad 44 Schar Kristen Johnsen 7 Sønn            
1123 Schierstad 44 Schar Peder Kristophersen 17 Stesønn   Ukonfirmert Skar !!    
1124 Schierstad 44 Schar Ole Olsen 46   Dreng   Skar Brukbar    
1125 Schierstad 44 Schar Ubebodd     Øde            
1126 Schierstad 44 Schar Ole Kristophersen 36 Oppsitter     Bue Brukbar    
1127 Schierstad 44 Schar Kristian Kristophersen 24   Dreng   Støbseth Dugelig    
1128 Schierstad 44 Schar Hans Olsen 9 Sønn            
1129 Schierstad 44 Schar Ole Jahnsen 79 !!     !! Avfeldig   E: Ingen rolle anført. Oppført som oppsitter i ft 1801.
1130 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Isak Danielsen 59 Oppsitter     Misvæhr Svak    
1131 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Johan Johannessen 13 Fostersønn            
1132 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Anders Isaksen 27 Sønn   Gift Misvæhr Dugelig    
1133 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Gabriel Kristensen 44 Oppsitter     Misvæhr Dugelig. Tunghørt    
1134 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Kristian Gabrielsen 8 Sønn            
1135 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Johannes Gabrielsen 21 Sønn     Misvæhr Dugelig    
1136 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Hans Steenersen 52 Oppsitter     Misvæhr Sykelig    
1137 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Peder Hansen 8 Sønn            
1138 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Anders Hansen 6 Sønn            
1139 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Hans Hansen 2 Sønn            
1140 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Johan Hansen 1/2 Sønn            
1141 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Ole Hansen 16 Sønn     Misvæhr Liten av vekst    
1142 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Stener Baltsersen 97 Kårmann     Misvæhr Sengeliggende   Kårmann hos Hans Steenersen
1143 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Jacob Johnsen 45 Oppsitter     Misvæhr Svak    
1144 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Jacob Jacobsen 1/2 Sønn            
1145 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Ole Olsen 55 Oppsitter     Misvæhr Brukbar    
1146 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Hans Olsen 11 Sønn            
1147 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Jacob Olsen 2 Sønn            
1148 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Ole Tarraldsen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
1149 Schierstad 45 Nedre Misvæhr John Olsen 12 Sønn            
1150 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Lars Monsen 26   Dreng   Moehuus Dugelig    
1151 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Peder Pedersen 29 Oppsitter     !! Dugelig    
1152 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Hans Pedersen 1 Sønn            
1153 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Rasmus Jeremiass: 15   Dreng   Klette Liten av vekst    
1154 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Daniel Kristensen 36 Oppsitter     !! Brukbar    
1155 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Ole Kristensen 25   Dreng   Misvæhr Dugelig    
1156 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Ole Lucassen 32 Oppsitter     Breviig Brukbar    
1157 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Jacob Pedersen 9 Fostersønn            
1158 Schierstad 45 Nedre Misvæhr John Hansen 23 Stesønn     Misvæhr Dugelig    
1159 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Anders Hansen 15 Stesønn   Ukonfirmert Misvæhr !!    
1160 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Anders Monsen 15   Dreng   Sverrig !!    
1161 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Ubebodd     Øde            
1162 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Kristen Gabrielsen 41 Oppsitter     Misvæhr Brukbar    
1163 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Hans Kristensen 6 Sønn            
1164 Schierstad 45 Nedre Misvæhr Jacob Kristensen 1/4 Sønn            
1165 Schierstad 48 Qvarv Johannes Hansen 41 Oppsitter     Vestvatnet Brukbar    
1166 Schierstad 48 Qvarv Hans Johannessen 10 Sønn            
1167 Schierstad 48 Qvarv Ole Johannessen 7 Sønn            
1168 Schierstad 48 Qvarv Johan Johannessen 1 Sønn            
1169 Schierstad 48 Qvarv Niels Olsen 46 Oppsitter     Misvæhr Brukbar    
1170 Schierstad 48 Qvarv Ole Nielssen 14 Sønn            
1171 Schierstad 48 Qvarv Hans Nielssen 9 Sønn            
1172 Schierstad 48 Qvarv Helge Nielssen 6 Sønn            
1173 Schierstad 48 Qvarv Villum Nielssen 1/2 Sønn            
1174 Schierstad 49 Karbøhl Ole Kristensen 45 Oppsitter     Karbøhl Brukbar    
1175 Schierstad 49 Karbøhl Anders Larsen 30   Dreng   Olderejde Udugelig    
1176 Schierstad 49 Karbøhl Peder Olsen 45 Oppsitter     Karbøhl Brukbar    
1177 Schierstad 49 Karbøhl Ole Pedersen 8 Sønn            
1178 Schierstad 49 Karbøhl Villum Pedersen 6 Sønn            
1179 Schierstad 49 Karbøhl Daniel Olsen 38 Oppsitter     Karbøhl Brukbar    
1180 Schierstad 49 Karbøhl Hans Danielsen 8 Sønn            
1181 Schierstad 49 Karbøhl Johannes Danielsen 2 Sønn            
1182 Schierstad 49 Karbøhl Anders Olsen 34 Oppsitter     Hoeseth Brukbar    
1183 Schierstad 49 Karbøhl Ole Andersen 4 Sønn            
1184 Schierstad 49 Karbøhl Ubebodd     Øde            
1185 Schierstad 49 Karbøhl Anders Kristensen 34 Oppsitter     Karbøhl Dugelig    
1186 Schierstad 49 Karbøhl Peder Kristensen 28   Dreng   Karbøhl Dugelig    
1187 Schierstad 49 Karbøhl Kristen Andersen 80 Kårmann     Karbøhl Avfeldig   Kårmann hos Anders Kristensen
1188 Schierstad 50 Mit Ødegaard Westvatnet Peder Jacobsen 26 Oppsitter     Westvatnet Dugelig    
1189 Schierstad 50 Mit Ødegaard Westvatnet Hans Pedersen 3 Sønn            
1190 Schierstad 50 Mit Ødegaard Westvatnet Jacob Rasmussen 65 Kårmann     Westvatnet Avfeldig   Kårmann hos Peder Jacobsen
1191 Schierstad 50 Mit Ødegaard Westvatnet Anders Johannessen 35 Oppsitter     Westvatnet Brukbar    
1192 Schierstad 50 Mit Ødegaard Westvatnet Jens Hansen 8 Fostersønn            
1193 Schierstad 51 Liønæs Jacob Kristophersen 67 Oppsitter     Liønæs Blind    
1194 Schierstad 51 Liønæs Ole Jacobsen 32 Sønn     Liønæs Dugelig    
1195 Schierstad 51 Liønæs Ole Olsen 17   Dreng   Skar Dugelig    
1196 Schierstad 51 Liønæs Lars Kristensen 48 Oppsitter     !! Avfeldig    
1197 Schierstad 51 Liønæs Hans Fridriksen 53 Oppsitter     Strøm Svak    
1198 Schierstad 51 Liønæs Helge Sørensen 13 Fostersønn            
1199 Schierstad 51 Liønæs Johannes Philip !! 27   Dreng   Nummedalen!! Dugelig   E: Han er bare kalt Johannes Philip i 1815, 1816 og 1818- listene. Philip kan være etternavn, men det finnes ingen registreringer i Nordland i ft 1801 på noen som heter Johannes og med etternavn som begynner på Philip eller andre måter å skrive det på. I 1815- listen oppgis fødested til Tydskfiorden og i 1818- listen til Ofoden
1200 Schierstad 51 Liønæs Peder Andersen 18   Dreng   Bodøe Sogn      
1201 Schierstad 51 Liønæs Helge Johnsen 32 Oppsitter     Liønæs Brukbar    
1202 Schierstad 51 Liønæs Jacob Villumsen 9 Stesønn            
1203 Schierstad 51 Liønæs Anders Villumsen 8 Stesønn            
1204 Schierstad 51 Liønæs Villum Helgesen 1 Sønn            
1205 Schierstad 51 Liønæs Ole Olsen 38 Oppsitter     Liønæs Brukbar    
1206 Schierstad 51 Liønæs Peder Olsen 12 Sønn            
1207 Schierstad 51 Liønæs Andreas Olsen 5 Sønn            
1208 Schierstad 51 Liønæs Hans Johnsen 37 Oppsitter     Udviig !!    
1209 Schierstad 51 Liønæs John Hansen 11 Sønn            
1210 Schierstad 51 Liønæs Jacob Hansen 9 Sønn            
1211 Schierstad 51 Liønæs Søren Hansen 5 Sønn            
1212 Schierstad 51 Liønæs Lars Olsen 62 Oppsitter     Qvalnæs Brukbar    
1213 Schierstad 51 Liønæs Peder Ellingsen 33   Dreng   Liønæs Brukbar    
1214 Schierstad 51 Liønæs Ole Larsen 16 Sønn   Ukonfirmert Liønæs !!    
1215 Schierstad 51 Liønæs Hans Nielsen 54 Oppsitter     Misvæhr Brukbar    
1216 Schierstad 51 Liønæs Kristian Hansen 13 Sønn            
1217 Schierstad 51 Liønæs Jacob Hansen 10 Sønn            
1218 Schierstad 51 Liønæs Hans Hansen 21 Sønn     Klette Dugelig    
1219 Schierstad 53 Moehuus Ole Johannessen 40 Oppsitter     Moehuus Svak    
1220 Schierstad 53 Moehuus Jacob Olsen 5 Sønn            
1221 Schierstad 53 Moehuus Johannes Olsen 3 Sønn            
1222 Schierstad 53 Moehuus Andreas Olsen 1 Sønn            
1223 Schierstad 53 Moehuus Hendrik Hendriksen 28   Dreng   Bergen Svak    
1224 Schierstad 53 Moehuus Mons Hansen 58 Oppsitter     !! Svakelig    
1225 Schierstad 53 Moehuus Hans Monsen 32 Oppsitter     Moehuus Svak    
1226 Schierstad 53 Moehuus Jacob Hansen 10 Sønn            
1227 Schierstad 53 Moehuus John Hansen 5 Sønn            
1228 Schierstad 53 Moehuus Peder Monsen 27   Dreng   Moehuus Dugelig    
1229 Schierstad 53 Moehuus Ole Pedersen 20   Dreng   Misvæhr Liten av vekst    
1230 Schierstad 55 Qvalnæs Peder Jensen 49 Oppsitter     Liønæs Brukbar    
1231 Schierstad 55 Qvalnæs Peder Pedersen 9 Sønn            
1232 Schierstad 55 Qvalnæs Jørgen Pedersen 18 Sønn     Qvalnæs Dugelig    
1233 Schierstad 55 Qvalnæs Mads Pedersen 15 Sønn   Ukonfirmert Qvalnæs !!    
1234 Schierstad 55 Qvalnæs Ole Olsen 69 Oppsitter     Qvalnæs Avfeldig    
1235 Schierstad 55 Qvalnæs Samson Olsen 27 Sønn     Qvalnæs Haremyntet    
1236 Schierstad 55 Qvalnæs Jens Olsen 23 Sønn     Qvalnæs Dugelig    
1237 Schierstad 55 Qvalnæs Hans Olsen 58 Oppsitter     Liønæs Brukbar    
1238 Schierstad 55 Qvalnæs Olay Hansen 12 Sønn            
1239 Schierstad 55 Qvalnæs Hans Hansen 24 Sønn     Liønæs Dugelig    
1240 Schierstad 62 Olderejde Hans Villumsen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
1241 Schierstad 62 Olderejde Karl Matsen 35 Sønn     Olderejde Krokete fingre   E: Uklart hvorfor han bruker Matsen som etternavn. Han er ført opp med samme etternavn i øvrige mannskapslister og ft 1801. I skiftet etter faren i 1808 er det brukt Hansen som etternavn
1242 Schierstad 62 Olderejde John Olsen 23   Dreng   Olderejde Dugelig    
1243 Schierstad 62 Olderejde Isak Jacobsen 20   Dreng   Nørstad Dugelig    
1244 Schierstad 62 Olderejde Jens Hansen 18   Dreng   Karbøhl Dugelig    
1245 Schierstad 62 Olderejde Jens Hansen 42 Oppsitter Jekteskipper   Olderejde !!    
1246 Schierstad 62 Olderejde Jacob Jensen 1 Sønn            
1247 Schierstad 62 Olderejde Daniel Pedersen 34   Dreng og styrmann   Enge !!    
1248 Schierstad 62 Olderejde Kristian Hansen 22   Dreng   Karbøhl Dugelig    
1249 Schierstad 62 Olderejde Elias Nielsen 47   Dreng   !! Udugelig   "Find"
1250 Schierstad 62 Olderejde Hans Hansen 46 Oppsitter     Olderejde Svak    
1251 Schierstad 62 Olderejde Isak Hansen 3 Sønn            
1252 Schierstad 62 Olderejde Ole Baltsersen 52   Dreng   !! Udugelig   E: Fødested er oppgitt til Olderejde i 1815- listen
1253 Schierstad 62 Oldertejdemark Inger Olsdt 60 Husmannsenke   Enke        
1254 Schierstad 62 Oldertejdemark Elias Larsen 21 Sønn     Olderejdemark Dugelig    
1255 Schierstad 62 Oldertejdemark John Larsen 17 Sønn   Ukonfirmert Olderejdemark !!    
1256 Schierstad 63 Qvigstad Hans Olsen 44 Oppsitter     Alvenæs Brukbar    
1257 Schierstad 63 Qvigstad Ole Hansen 12 Sønn            
1258 Schierstad 63 Qvigstad Hans Hansen 6 Sønn            
1259 Schierstad 63 Qvigstad Ole Helgesen 53 Oppsitter     Moestie Brukbar    
1260 Schierstad 63 Qvigstad Andreas Kristensen 26 Oppsitter     Aasbak !!    
1261 Schierstad 63 Qvigstad Fridrik Andreassen 1 Sønn            
1262 Schierstad 68 Waagen Jacob Johannessen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
1263 Schierstad 68 Waagen Isak Jacobsen 16 Sønn     Waagen Liten av vekst    
1264 Schierstad 68 Waagen Hans Østensen 60 Oppsitter     !! Avfeldig    
1265 Schierstad 68 Waagen Østen Hansen 23 Sønn     !! Tjenestedugelig    
1266 Schierstad 68 Waagen Peder Jacobsen 33 Oppsitter     !! Brukbar    
1267 Schierstad 68 Waagen Jacob Pedersen 59 Kårmann     !! Avfeldig   Kårmann hos Peder Jacobsen
1268 Schierstad 68 Waagen Isak Kristensen 25 Oppsitter     Bodøe Dugelig    
1269 Schierstad 68 Waagen Ole Isaksen 12   Dreng          
1270 Schierstad 68 Waagen Ole Isaksen 6 Sønn            
1271 Schierstad 68 Waagen Brit Pedersdtr 43 Kårenke   Enke       Kårenke hos Isak Kristensen. Enke etter tidligere oppsitter Jens Poulsen. Opplysning hentet fra ft 1801
1272 Schierstad 71 Hoeland Enok Jensen 47 Oppsitter     Hoeland Brukbar    
1273 Schierstad 71 Hoeland Ole Kristensen 7 Fostersønn            
1274 Schierstad 71 Hoeland Jacob Jacobsen 18   Dreng   Hoeland Svak    
1275 Schierstad 71 Hoeland Hans Kristophersen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
1276 Schierstad 71 Hoeland Isak Hansen 9 Sønn            
1277 Schierstad 71 Hoeland Elling Hansen 8 Sønn            
1278 Schierstad 71 Hoeland Jon Hansen 18 Sønn   Ukonfirmert Hoeland !!    
1279 Schierstad 71 Hoeland Jens Larsen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
1280 Schierstad 71 Hoeland Daniel Jensen 12 Sønn            
1281 Schierstad 71 Hoeland Hans Jensen 28   Dreng   Olderejde Dugelig    
1282 Schierstad 82 Stolpe Niels Andersen 27 Oppsitter   Gift Strømmen Dugelig    
1283 Schierstad 82 Stolpe Kristen Dankertsen* 9 Stesønn           E: Etternavn hentet fra 1814- listen
1284 Schierstad 82 Stolpe Kristian Dankertsen* 5 Stesønn           E: Etternavn hentet fra 1814- listen
1285 Schierstad 82 Stolpe Gabriel Kristensen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
1286 Schierstad 82 Stolpe Jens Gabrielsen 37 Sønn   Gift Stolpe Dugelig    
1287 Schierstad 83 Udviig Ole Evienth 33 Oppsitter Lensmann   Trondhiem !!    
1288 Schierstad 83 Udviig Ole Evienth 14 Sønn            
1289 Schierstad 83 Udviig Karl Evienth 10 Sønn            
1290 Schierstad 83 Udviig Niels Evienth 7 Sønn            
1291 Schierstad 83 Udviig Kristen Evienth 2 Sønn            
1292 Schierstad 83 Udviig Johan Fredrik Evienth 5 uker Sønn            
1293 Schierstad 83 Udviig Isak Jensen 22   Dreng   Tveraae Tjenestedugelig    
1294 Schierstad 83 Udviig Hans Pedersen 20   Dreng   Espenæs Udugelig    
1295 Schierstad 83 Udviig Peder Hansen 28 Oppsitter     Liønæs Brukbar    
1296 Schierstad 83 Udviig Jens Pedersen 2 Sønn            
1297 Schierstad 83 Udviig Ole Nielssen 42   Dreng   Udviig Svak    
1298 Schierstad 83 Udviig Peder Jonsen 26 Oppsitter   Gift Udviig Dugelig    
1299 Schierstad 83 Udviig Ole Larsen 12 Fostersønn            
1300 Schierstad 83 Udviig Johan Pedersen 1/4 Sønn            
1301 Schierstad 83 Brecke Hans Mikkelsen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
1302 Schierstad 83 Brecke Jacob Hansen 10 Sønn            
1303 Schierstad 83 Brecke Helge Mikkelsen 26   Dreng   Brekke Vondt i øynene    
1304 Schierstad 83 Brecke Mikkel Helgesen 82 Kårmann     Brekke Avfeldig   Kårmann hos Hans Mikkelsen
1305 Schierstad 83 Brecke Lars Olsen 27 Oppsitter     Hoeseth Brukbar    
1306 Schierstad 83 Brecke John Olsen 25   Dreng   Enge Dugelig    
1307 Schierstad 83 Brecke Hans Hansen 46 Oppsitter     !! Brukbar    
1308 Schierstad 83 Brecke John Hansen 13 Sønn            
1309 Schierstad 83 Brecke Hans Hansen 11 Sønn            
1310 Schierstad 83 Brecke Andreas Hansen 6 Sønn            
1311 Schierstad 83 Brecke Peder Olsen 44 Oppsitter     !! Svak    
1312 Schierstad 83 Brecke Ole Pedersen 11 Sønn            
1313 Schierstad 83 Brecke Kristen Pedersen 5 Sønn            
1314 Schierstad 83 Brecke Johannes Olsen 38   Dreng   Brekke Syk    
1315 Schierstad 84 Tapstad Niels Hansen 30 Oppsitter     Klette Svak    
1316 Schierstad 84 Tapstad Fridrik Nielssen 4 Sønn            
1317 Schierstad 84 Tapstad Hans Jacobsen 54 Inderst     Saltdahlen Avfeldig   Inderst hos Niels Hansen
1318 Schierstad 85 Enge Isak Pedersen 25 Oppsitter     Enge Dugelig    
1319 Schierstad 85 Enge Peder Isaksen 1/2 Sønn            
1320 Schierstad 85 Enge Kristen Johnsen 25 Oppsitter     Enge Dugelig    
1321 Schierstad 85 Enge Ole Danielsen 56 Oppsitter     Enge Brukbar    
1322 Schierstad 85 Enge Kristen Olsen 17 Sønn     Enge Dugelig    
1323 Schierstad 85 Enge Peder Jochumsen 31 Oppsitter     Skierstad Brukbar    
1324 Schierstad 85 Enge Jochum Pedersen 1/2 Sønn            
1325 Schierstad 88 Kleteng Jacob Kristophersen 74 Oppsitter     Kleteng Avfeldig    
1326 Schierstad 88 Kleteng Ole Jacobsen 26 Sønn     Kleteng Dugelig    
1327 Schierstad 88 Kleteng Kristopher Jacobsen 20 Sønn     Kleteng Dugelig    
1328 Schierstad 90 Schierstad Boje Loves Junghans 47 Oppsitter Sogneprest   Trondhiem !!    
1329 Schierstad 90 Schierstad Melker Fridrik Junghans 11 Sønn            
1330 Schierstad 90 Schierstad Villum Jensen 22   Dreng   Waagen Tjenestedugelig    
1331 Schierstad 90 Schierstad Johan Eberhartsen 28   Dreng   Breviig Tjenestedugelig    
1332 Schierstad 90 Schierstad Kristen Hansen 42   Dreng   Breviig Svak    
1333 Schierstad 90 Schierstad Ole Larsen 17   Dreng   Grønaas Tjenestedugelig    
1334 Schierstad 90 Schierstad Jacob Kieldsen 50 Oppsitter     Udviig Brukbar    
1335 Schierstad 90 Schierstad Erik Danielsen 12 Fostersønn            
1336 Schierstad 90 Schierstad Jørgen Fridriksen 13 Fostersønn            
1337 Schierstad 90 Schierstad Johan Kristophersen 19   Dreng   Skierstad Dugelig    
1338 Schierstad 90 Schierstad Ole Kristensen 36 Oppsitter     Aasbak Brukbar    
1339 Schierstad 90 Schierstad Kristen Olsen 7 Sønn            
1340 Schierstad 90 Schierstad John Johnsen 32   Dreng   Misvæhr Svak    
1341 Schierstad 90 Schierstad Rasmus Klinge 42 Husmann     Orkedahlen Brukbar    
1342 Schierstad 97 Øvre Breviig Jens Rasmussen 36 Oppsitter     Breviig Brukbar    
1343 Schierstad 97 Øvre Breviig Hartviig Jensen 15 Sønn   Ukonfirmert Breviig !!    
1344 Schierstad 97 Øvre Breviig Hans Olsen 50 Oppsitter     Breviig Svak    
1345 Schierstad 97 Øvre Breviig Ole Hansen 11 Sønn            
1346 Schierstad 97 Øvre Breviig Anders Olsen 42   Dreng   Breviig Brukbar    
1347 Schierstad 97 Øvre Breviig Lukas Kristophersen 61 Oppsitter     Breviig Avfeldig    
1348 Schierstad 97 Øvre Breviig Hans Pedersen 16 Fostersønn     Misvæhr Liten av vekst    
1349 Schierstad 97 Øvre Breviig Kristopher Lucassen 31 Inderst Jekteskipper   Breviig !!   Inderst hos Lukas Kristophersen
1350 Schierstad 97 Øvre Breviig Hans Hansen 37 Oppsitter   Ungkar Breviig Brukbar    
1351 Schierstad 97 Øvre Breviig Johannes Larsen 19   Dreng   Breviig Dugelig    
1352 Schierstad 97 Øvre Breviig Hans Kristensen 50 Oppsitter     Breviig Brukbar    
1353 Schierstad 97 Øvre Breviig Jens Hansen 3 Sønn            
1354 Schierstad 97 Øvre Breviig Johan Pedersen 60 Oppsitter     Breviig Svak    
1355 Schierstad 97 Øvre Breviig Andreas Jahnsen 20   Dreng   Breviig Dugelig    
1356 Schierstad 97 Øvre Breviig Johan Lucassen 25 Oppsitter   Gift Breviig Dugelig    
1357 Schierstad 99 Espenæs Steener Olsen 52 Oppsitter     Espenæs Svak    
1358 Schierstad 99 Espenæs Hans Steenersen 10 Sønn            
1359 Schierstad 99 Espenæs Peder Steenersen 17 Sønn   Ukonfirmert Espenæs !!    
1360 Schierstad 99 Espenæs Kristopher Hansen 31 Oppsitter     Klette Brukbar    
1361 Schierstad 99 Espenæs Johannes Pedersen 13 Fostersønn            
1362 Schierstad 99 Espenæs Anders Poulsen 65 Oppsitter     Espenæs Avfeldig    
1363 Schierstad 99 Espenæs Jacob Andersen 28 Sønn     Espenæs Dugelig    
1364 Schierstad 99 Espenæs Poul Kristensen 45 Oppsitter     Strømmen Brukbar    
1365 Schierstad 99 Espenæs Kristen Poulsen 14 Sønn            
1366 Schierstad 99 Espenæs Hans Poulsen 10 Sønn            
1367 Schierstad 99 Espenæs Ole Poulsen 7 Sønn            
1368 Schierstad 100 Høgseth Rasmus Olsen 68 Oppsitter     Høgseth Avfeldig    
1369 Schierstad 100 Høgseth Ole Rasmussen 30 Sønn     Høgseth "fra forstanden"    
1370 Schierstad 100 Høgseth John Steenersen 25   Dreng   Espenæs Dugelig    
1371 Schierstad 100 Høgseth Ole Johnsen 28 Oppsitter     Høgseth Dugelig    
1372 Schierstad 100 Høgseth Erik Olsen 9 Fostersønn            
1373 Schierstad 100 Høgseth Niels Nielsen 45 Oppsitter     Høgseth Brukbar    
1374 Schierstad 100 Høgseth Hans Nielssen 13 Sønn            
1375 Schierstad 100 Høgseth Jacob Jacobsen 22   Dreng   Vestvatnet Dugelig    
1376 Schierstad 100 Høgseth Peder Jacobsen 48 Oppsitter     Høgseth Brukbar    
1377 Schierstad 100 Høgseth Johannes Pedersen 8 Sønn            
1378 Schierstad 100 Høgseth Kristen Pedersen 6 uker Sønn            
1379 Schierstad 100 Høgseth Jacob Pedersen 21 Sønn     Høgseth Tjenestedugelig    
1380 Schierstad 101 Hoeseth Hans Andersen 69 Oppsitter     !! Avfeldig    
1381 Schierstad 101 Hoeseth Ole Hansen 8 Fostersønn            
1382 Schierstad 101 Hoeseth Andreas Hansen 19 Sønn     Hoeseth Dugelig    
1383 Schierstad 101 Hoeseth Hartviig Danielsen 22   Dreng   Hoeseth Dugelig    
1384 Schierstad 101 Hoeseth Ole Andersen 69 Oppsitter     Hoeseth Avfeldig    
1385 Schierstad 101 Hoeseth Hans Olsen 25 Sønn     Hoeseth Dugelig    
1386 Schierstad 101 Hoeseth Jacob Olsen 37 Oppsitter     Bue Brukbar    
1387 Schierstad 101 Hoeseth Johannes Olsen 10 Fostersønn            
1388 Schierstad 101 Hoeseth Ole Johnsen 23   Dreng   Liønæs Dugelig    
1389 Schierstad 101 Hoeseth Ole Hansen 54 Oppsitter     !! Avfeldig    
1390 Schierstad 101 Hoeseth Hans Jensen 12   Dreng          
1391 Schierstad 101 Hoeseth Hans Olsen 21 Sønn     Hoeseth Dugelig    
1392 Schierstad 101 Hoeseth John Johnsen 18   Dreng   Liønæs Liten og svak    
1393 Schierstad 101 Hoeseth Anders Olsen 54 Oppsitter     Karbøhl Brukbar    
1394 Schierstad 101 Hoeseth Peder Danielsen 19   Dreng   !! Dugelig   E: Fødested oppgitt til Qvarv i 1815- listen
1395 Schierstad 102 Sand Anders Danielsen 39 Oppsitter     Sand Brukbar    
1396 Schierstad 102 Sand Kristen Andersen 11 Sønn            
1397 Schierstad 102 Sand Johannes Andersen 8 Sønn            
1398 Schierstad 102 Sand Johannes Pedersen 53   Dreng   Støbseth Svak    
1399 Schierstad 102 Sand Kristen Hansen 22   Dreng   Hoeseth Vondt i en fot    
1400 Schierstad 102 Sand Johannes Jacobsen 60 Oppsitter     Høgseth Svak    
1401 Schierstad 102 Sand Hans Jensen 10 Stesønn            
1402 Schierstad 102 Sand Erik Jensen 7 Stesønn            
1403 Schierstad 102 Sand Jens Johannessen 4 Sønn            
1404 Schierstad 102 Sand Ole Hansen 34   Dreng   Støbseth Dugelig    
1405 Schierstad 102 Sand Hans Danielsen 19   Dreng   Enge Sykelig    
1406 Schierstad 103 Evenseth Urbanus Pedersen 44 Oppsitter     Venseth Svak    
1407 Schierstad 103 Evenseth Peder Urbanussen 11 Sønn            
1408 Schierstad 103 Evenseth Hans Urbanussen 9 Sønn            
1409 Schierstad 103 Evenseth Jacob Hansen 53 Oppsitter     !! Svak    
1410 Schierstad 103 Evenseth Kristen Jacobsen 10 Sønn            
1411 Schierstad 103 Evenseth Hans Jacobsen 15 Sønn   Ukonfirmert Evenseth !!    
1412 Schierstad 103 Evenseth Jonas Nordlund 30 Inderst Garver   Sverrig Svak   Inderst hos Jacob Hansen
1413 Schierstad 112 Bue Anders Andersen 53 Oppsitter     Bue Brukbar    
1414 Schierstad 112 Bue Anders Andersen 12 Sønn            
1415 Schierstad 112 Bue Villum Andersen 11 Sønn            
1416 Schierstad 112 Bue Jochum Andersen 20 Sønn     Bue Dugelig    
1417 Schierstad 112 Bue Jacob Andersen 17 Sønn   Ukonfirmert Bue !!    
1418 Schierstad 112 Bue Jacob Olsen 44 Oppsitter     Karbøhl Brukbar    
1419 Schierstad 112 Bue Ole Jacobsen 1/2 Sønn            
1420 Schierstad 127 Kosmoelie Ole Olsen 41 Oppsitter     Kosmoelie Brukbar    
1421 Schierstad 127 Kosmoelie Andreas Olsen 14 Sønn            
1422 Schierstad 127 Kosmoelie Daniel Olsen 9 Sønn            
1423 Schierstad 127 Kosmoelie Peder Olsen 7 Sønn            
1424 Schierstad 127 Kosmoelie Ejlert Olsen 3 mnd Sønn            
1425 Schierstad 127 Kosmoelie Ole Olsen 15 Sønn     Kosmoelie Liten av vekst    
1426 Schierstad 128 Kosmoe Morten Bentsen 46 Oppsitter     Kosmoe Brukbar    
1427 Schierstad 128 Kosmoe Anders Poulsen 20   Dreng   !! Liten av vekst    
1428 Schierstad 128 Kosmoe Anders Olsen 30 Oppsitter     Sverrig Sykelig    
1429 Schierstad 128 Kosmoe Anders Andersen 6 Sønn            
1430 Schierstad 128 Kosmoe Ole Pedersen 70   Dreng   Sverrig Svak og avfeldig    
1431 Schierstad 129 Biørnlie Eskild Monsen 28 Oppsitter     Sverrig Dugelig    
1432 Schierstad 130 øvre Westerlie Jacob Pedersen 45 Oppsitter     Sverrig Brukbar    
1433 Schierstad 130 øvre Westerlie Hans Andersen 6 Fostersønn            
1434 Schierstad 131 Nedre Westerlie Anders Isaksen 67 Oppsitter     Stokland Frisk    
1435 Schierstad 131 Nedre Westerlie Aanet Poulsen 17   Dreng   Saltdahlen Liten av vekst    
1436 Schierstad 131 Nedre Westerlie Ole Jacobsen 26   Dreng Gift Gilleskall Dugelig    
1437 Schierstad 131 Nedre Westerlie Jacob Olsen   Oppsitter   Død       Bruket drives videre av enken
1438 Schierstad 131 Nedre Westerlie Aanet Monsen 26   Dreng   Olderejde Dugelig    
1439 Schierstad 131 Nedre Westerlie Ubebodd     Øde            
1440 Schierstad 110 og 113 Øvre Westvatnet Hans Hansen 44 Oppsitter     Bodøe Brukbar    
1441 Schierstad 110 og 113 Øvre Westvatnet Ole Danielsen 4 Fostersønn            
1442 Schierstad 110 og 113 Øvre Westvatnet Ole Steenersen 20   Dreng   Espenæs Dugelig    
1443 Schierstad 110 og 113 Øvre Westvatnet Johannes Pedersen 65 Oppsitter     Enge Avfeldig    
1444 Schierstad 110 og 113 Øvre Westvatnet Ole Johannessen 22 Sønn     Westvatnet Dugelig    
1445 Schierstad 19 og 21 Qvandahl Ole Eliassen 78 Oppsitter     !! Avfeldig    
1446 Schierstad 19 og 21 Qvandahl Andreas Olsen 35 Sønn     Qvandahl Svak    
1447 Schierstad 19 og 21 Qvandahl Augustinus Olsen 31 Sønn     Qvandahl Svak    
1448 Schierstad 19 og 21 Qvandahl Niels Jørgensen 34 Oppsitter     Angstad Brukbar    
1449 Schierstad 19 og 21 Qvandahl Elling Pedersen 21   Dreng   Fiældnæs Dugelig    
1450 Schierstad 54 og 58 Støbseth Kristen Lambrict 36 Oppsitter Skinnnbereder   Bergen !!    
1451 Schierstad 54 og 58 Støbseth Kristian Lambrict 8 Sønn            
1452 Schierstad 54 og 58 Støbseth Peter Lambrict 6 Sønn            
1453 Schierstad 54 og 58 Støbseth Anders Jacobsen 35 Oppsitter     Kleteng Brukbar    
1454 Schierstad 54 og 58 Støbseth Andreas Hansen 13 Fostersønn            
1455 Schierstad 54 og 58 Støbseth Anders Olsen 60 Inderst     Støbseth Avfeldig   Inderst hos Anders Jacobsen
1456 Schierstad 54 og 58 Støbseth Johannes Hansen 40 Oppsitter     Støbseth Brukbar    
1457 Schierstad 54 og 58 Støbseth Johannes Johannessen 5 Sønn            
1458 Schierstad 54 og 58 Støbseth Kristian Johannessen 1/2 Sønn            
1459 Schierstad 54 og 58 Støbseth Lars Olsen 49 Oppsitter     Støbseth Svak    
1460 Schierstad 54 og 58 Støbseth Ole Larsen 17 Sønn     Støbseth Svak    
1461 Schierstad 54 og 58 Støbseth Kristopher Olsen 51 Oppsitter     Støbseth Udugelig    
1462 Schierstad 54 og 58 Støbseth Ole Kristophersen 22 Sønn     Støbseth Vanfør    
1463 Schierstad 54 og 58 Støbseth Andreas Hansen 33 Oppsitter     Støbseth Brukbar    
1464 Schierstad 54 og 58 Støbseth Peder Andreassen 4 Sønn