DIS-Norge
 
  English Norsk  

Artikler, foredrag o.l.

Her legger vi ut artikler, foredrag og lignende av interesse for medlemmer og andre.

 

Innhold Tema
Johan Borgos presentasjon Viestarrahte, om  Iinnasuolu Iinnasuolu - et samisk kjerneområde - foredrag i Stormen oktober 2015
Johan Borgos sin presentasjon om urfolk og nasjonale minoriteter i Nordland Urfolk som foredrag på Slektsforskerdagen 2013
Legeblikk på lekfolk” medisinalberetninger fra Lurøy legedistrikt fra perioden 1855-1900 Bokmelding om medisinalberetninger fra Lurøy
Nyheter fra den gamle hjemmeisden Nyheter før 2011
Samarbeid med kirkevergen i Bodø om å lage en verneplan for gravminnene i Bodø kommune Værneplan for gravminner i Bodø, våren 2009
Presentasjon av dødsboskifter ved Magne Mæle Dødsboskifter på medlemsmøte
Diverse smånytt fra gammelsiden Enkelte nyheter fra 2009 og 2010
Orientering om de forskjellige kildene og prosjektene hos Arkivverket framover, ved Per-Olav Broback Rasch. Arkivverkets prosjekter på medlemsmøte januar 2009
Rigmor Skjervagen har samlet noen gamle matoppskrifter fra Nordland. Oppskriftene er en kulina`risk opplevelse. Gamle matoppskrifter fra Nordland
En artikkelserie over gamle navn i Salten klippet fra Nordlandsposten i 1961. Gamle navn i Salten
Torbjørn Seiring belyser teorier om stamfaren til den nord-norske slekten Ursin. Ursin-slekten fra Lofoten
En artikkel av Dag Pettersen om Kvænflåget i Saltenfjorden klippet fra Nordlandsposten 3.10.1981. Sagnet om Kvænflåget
En fortelling av Svenn Henrik Horn om navnet Schøning. Hvor kommer navnet Schøning fra?
En ny stammor for Schøning-slekten. Av Torbjørn Seiring. Artikkelen sto i "Salten Slekt" nr 3 – 2001. En ny stammor for Schøning-slekten?
Fra Lillestrøm via Cairo til Sulis. 100-års gruvehistorie - også en slektshistorie. Av Bjarne Sivertsen. Sulitjelma gamle kirkegård 1894 - 1921. Sulitjelma historielag. Artiklene sto i "Salten Slekt" nr 3 – 2001. 100-års gruvehistorie i Sulitjelma
Selskabeligheter på Løp Hovedgård i gamle dager. Av Gunnar Nordberg. Artikkelen sto i "Salten Slekt" nr 3 – 2001. Selskabeligheter på Løp Hovedgård i gamle dager
En familie og et gruvesamfunn - Familien Sivertsen fra Sulis Bokmelding om en familie fra Sulis