DIS-Norge
 
  English Norsk  

aarboker08

 

Omtaler av årbøker 2008
 
 

Meløy - Den stille fjerding - Årbok nr 24

 
Årboka fra Meløy er et solid produkt. I forordet skriver redaktøren at det ikke er manko på stoff. Det motsatte synspunktet er mer vanlig i slike forord.  Meløy historielag lager ei delikat bok, meget flott oppsett av bilder og illustrasjoner, samt en kort biografi over hver skribent. Dette er for billedlig arbeid. Boka er omfattende, hele 144 sider, hvorav kun 14 sider kan kalles sam tids stoff og åtte sider er nye bilder fra Halsa i Sørbygda. Med andre ord ei solid tilbake skue nde årbok.
Hovedartikkelen omhandler populærmusikken i Meløy fra 1945-2008.  Øystein Birkeland har laget et musikkleksikon på 44 sider, og dette må være meget interessant for de som opplevde deler av denne tidsepoken. Godt illustrert, det kunne gjerne vært flere fotos, men da måtte det bli ei egen bok om emnet.
I tillegg til noen personportrettet er det flere gode barndoms erindringer. Ikke nødvendigvis fra Meløy, kommunen er entilflytterkommune pga industriutbygginga i Glomfjord (Norsk Hydro). Variasjonen er stor fra en énsider om eldhuset, til en interessant gjennomgang av en gammel skoleprotokoll. Historielaget opplyser forresten at de kan tilby arkivlokaler for deponering av arkiver, for de som ønsker det.
Brann i Emil Eriksens bakeri 1956 skildres i datterens samtidsrapport, og samme mann er også nevnt i en annen artikkel. Sykdom og tuberkulose, skeiseløpere som går gjennom isen og blir reddet, og en fiskarbondes dagbok viser noe av bredden i stoffet. Vi teller 33 store og små bidrag.
Ei interessant slektshistorie om tre foreldreløse jenter er laget av DIS-medlem Liv Eggen. Gjennom godt arkivarbeid og fine illustrasjoner får vi historien om tre små som likevel klarte seg godt i livet, takket være slektas innsats.
Krigen er omtalt over tolv sider, herunder noen korte biografier over de falne, hentet fra Våre falne. Et uttrekk et annet DIS-medlem har gjort - Trond Aakvik
Meløybok nr 24 er ei ypperlig årbok, også for oss som ikke kommer fra dette området.
Meløy - Den stille fjerding - Årbok nr 24
144 sider, innbundet 26 * 20 cm
Utgiver: Meløy  Historielag 2008
Pris: Kr. 220,-.

Omtalt av Viggo Eide

 
 
 
 

Lofotboka- 09 Årbok for Lofoten

 

Redaktør Dag Sørli i Lofotboka forlag har gitt ut sin 31. årbok. Dette er et solid produkt med hele Lofoten som nedslagsfelt og målgruppe. Ja, målgruppa er nok større enn som så, her er noe for enhver.
Sørli er tidligere lærer, det vises. I denne boka har jeg ikke funnet skrivefeil eller dårlig korrektur. Det er et fin praktbok, med mange flotte fargebilder. Jeg anslår bildestoffet til ca 50 % av sideflatene. Det er med andre ord ei lettlest bok.
Lofotboka har 12 artikler, og alle de seks kommunene i regionen har en eller flere artikler fra sitt område:
Røst og Værøy.
Flakstad og Skjellfjord i Flakstad kommune.
Kabelvåg, Digermulen og Gimsøya i Vågan.
Sørvågen og Reine i Moskenes kommune.
Leknes, Nord-Borge og 
Knutstad i Vestvågøy.
Tidsspennet i årboka går fra ca år 900, Runesteinen på Gimsøya, til i dag bl.a. havne utbygg inga på Værøy. Jeg synes alle artiklene har sin plass i boka, også nåtidsstoffet. Noen artikler har mer reportasjepreg, slik det kommer fram i "Under vingene til tsarens ørn" - om Flakstad kirke.  De dypdykkende artiklene finner du ikke her. Her er lite slektsforskning, arkivgraving eller gårdshistorie. Samisk stoff fant jeg heller ikke i denne boka. Moderne folkeminnestoff er det flere av; barneår i okkupasjonstida, skoletannlegen og den første kalven på garden er fine miljøskildringer.
Keiser Wilhelm II er en av de mange turistene som besøket Lofoten med cruiseskip "Da Digermulen var Lofoten". En spesiell artikkel jeg vil framheve er Ole Johansens fortelling om"Snøraset i Skjelfjord" - 1955 og 1998. En god øyenvitneskildring av en spesiell og dramatisk opplevelse.
Den lengste artikkelen er på tolv sider, men pga billedbruken er kun halvparten tekst. Som minnebok er dette ei fin årbok, den dekker vidt og bredt og har interessante tema med store praktbilder. I forhold til andre årbøker er dette ei lett tilgjengelig bok, som mange vil ha nytte og glede av.
Lofotboka -09
110 sider, innbundet 25 * 20 cm
Utgiver: Lofotboka 2008
Pris: Kr 175,- (+ porto)
www.lofotboka.no
Omtalt av Viggo Eide 
 

Lófotr 2008 - Vestvågøyboka

Vestvågøy i Lofoten er ei stor landbruks- og fiskerikommune. Årbokkomiteen etterlyser mer stoff om landbruket, og det er jeg enig i. I denne boka er det mye fisk og fangst, forlis og redningsdåder. Saltvannet er tilstede i mange i de 26 artiklene, de fleste av det korte slaget.
Ser vi bort fra en elleve siders reportasje om kulturprisen, er den lengste artikkelen bare ti sider. Den er heldigvis meget god. Anne Pedersdatter Basse, født 1716, fikk i 1738 et barn med sin svoger. Person- og miljøskildringene er meget fine, og gjennom solid kildebruk følger vi den dramatiske historien med reise til Bergen, forhør og innstevning på tinget. Hun får den strengeste straff, men blir benådet. Likevel giftes hun inn i fin familie og får stor etterslekt i Finnmarken hvor hun ble deportert. All ære til Per Magne Bernhardsen for godt språk og lekre illustrasjoner.
En annen jeg vil framheve er 17 år gamle Stian Grundstad som skriver meget godt og varmt om Ho bestemor på Grundstad. Jeg håper han kan skrive like bra seinere om andre tema.
Vestvågøy er arkeologikommunen i Lofoten, med mange interessante funn. Tidsspennet går fra jernalderen til vår tid. Hulveger er omtalt i to artikler, kvernkall i en og krigen i minst en artikkel.
En artikkel av uvant kaliber er befolkningsutviklinga i kommunen etter 1950. Det ser interessant ut i begynnelsen, ja det er interessant, men fort faller jeg av. Sjøl om jeg er statistiker av legning blir dette uleselig. Poengene drukner i formuleringene, og når norsk grammatikk er feil - forfatteren er nok ikke født norsk - blir det galt. Ofte savner jeg en korrekturleser, her savner jeg i tillegg en journalist som kunne popularisert stoffet.
Layouten er fin i Lófotr. Det positive er gode bilder og illustrasjoner. Flott oppsett på en gjennomført måte. Men dessverre har årboka en fonttype som er ubehagelig for mine øyne. Her synes jeg de bør skifte til annen skrift. Små skrivefeil finner vi også.
Hovedinntrykket er at dette er ei bra bok, men det er mulig å gjøre forbedringer neste år.
Lófotr 2008- Vestvågøyboka
111 sider, innbundet 26 * 20 cm
Utgiver: Vestvågøy Historielag 2008
Pris: Kr. 180,-.
http://www.vhl-historielag.com/
Omtalt av Viggo Eide

 
 
 

Gildeskål 2008

 

Årboka tar opp både lokalhistoriske tema og stoff og bilder fra året 2008. Innholdet er variert, god trykk og boka har mange fargebilder. Boka har ca 30 artikler og notiser. Kongeparets besøk i kommunen 19. juli 2008 er viet ti sider, og annet samtidsstoff opptar omtrent like mye plass. Årets bok er god, men jeg synes den var bedre i fjor. Det irriterer meg litt at en ved korrektur ikke klarer å få på plass normal punktsetting: alltid komma foran men, mellomrom skal stå etter komma, ikke foran. Ikke mellomrom foran punktum. Noen artikler er dessuten litt vanskelig å komme inn i - for folk som er utenbygds fra: Navn på personen står under bildet, men vedkommende finner jeg ikke omtalt i teksten. Hvem er de da? Mann eller bror? Tante eller bestemor?
Dette til tross er det mye bra i årboka. Det slår meg at kvinneperspektivet er særs bra. En lang rekke artikler omhandler stolte, staute kvinner. Barndomsminner fra Djupedalen, Portrett av mamma, Ho Alberta jordmor, Gammeltante på Nordarnøy, er fire artikler med gode kvinneskildringer. Det må også legges til at "da strømmen kom til Gildeskål" ble ikke minst kvinnenes arbeidsliv strekt forbedret.
Gildeskålboka åpner med Et slags Amerikabrev, der ulikt bakgrunnsmateriale er gjort om til ei slektshistorie om ei familiegrein som utvandret til Amerika i 1912. En fin vinkling og godt presentert saga.
Gildeskål kirkested er kjent for de to kirkene som ligger ved siden av hverandre. Ei middelalderkirke av stein og ei nyere trekirke. Årboka viser tegninger av to utbygginger som heldigvis aldri ble realisert. Begge med ei delvis riving av steinkirka og innebygging i ei større trekirke. Dette ville ødelagt kirka fra 1130 totalt. Historie som ikke ble realisert er også fascinerende.
Samiske stedsnavn i Gildeskål er behandlet i artikkelen omSteffodalen.
De to artiklene med kanskje størst interesse for folk utenfor bygda er historien om en fantastisk redningsaksjon i Nordishavet 18. juni 1952.  Kvalfangeren M/K Kjelling var på fangstfeltet sør-vest for Novaja Semlja, fire døgns kjøring fra Norge. Under skyting med harpun får kvalfanger Ragnvald Willumsen foten i lina og blir dradd over bord. Mannskapet får ham tilbake på båten og konstaterer at "foten hang i tynne leggskinnet". Dette er starten på den til da lengste redningsoperasjonen i fredstid i Norge. Uten muligheter til direkte radiokontakt med hjemlandet klarer de å få formidlet behovet for assistanse. De er for langt unna til å kunne rekke fram på egen kjøl. Et Catalinafly fra Tromsø med lege går opp, etter fem og en halv time finner de båten i et hav større enn vi kan forestille oss, og mens bølgene øker i styrke går de både ned på sjøen og opp igjen. En redningsbragd av dimensjoner. Hovedartikkelen er opprinnelig utgitt i boka Kan flyet kommeog er skrevet av Oddmund Ljone. Alle med interesse for fangst, fly og fryktløshet bør få med seg denne fortellingen.
Gildeskålboka nummereres fortløpende, og denne er altså nr 28. Lokalhistorisk er dette ei fin årbok, som alle med røtter i Gildeskål har stor nytte av.
Gildeskålboka 28
117 sider, innbundet 26 * 20 cm
Utgiver: Årbokkomiteen 2008

Omtalt av Viggo Eide 
 
 

Leddiken 2008

Enkelt utseende og heftet med mjuke permer. Leddiken fra Øksnes Historielag ser tilforlatelig ut, men stille vann har dypest bunn... Ikke overraskende, ettersom fjorårets utgave også var et solid produkt.
Årets hovedtemaet er handelsvirksomhet i Øksnes i tidligere tider. Dette presenters bredt og godt i flere flotte artikler, til sammen 23 sider. Her vil jeg framheve Yngvar V. Gustavsen og Johan Borgos artikler. Både Pomorhandelen, Skreppekaren og Markedet i Stokmarknes er interessant lesning. At et handelssted var et senter i bygda skjønner vi alle, men også kulturlivet fikk viktige impulser fra sjølfolket.
Forfatteren Hans Linds (1866-1935) dikt På krita er morsom lesning. Første vers beskriver situasjonen, mens den som vil borge på krita i andre og tredje vers smører tjukt på. Prisene er uvesentlig, bare de får handle på kreditt. Men handelsmannen kjenner lusa på gangen og svarer i fjerde strofe:
Jau, denne leksa, ho kan eg fra før, du
nå' prisan skjell ikkje, koffør spør du?
Du veit eg e ein galen mann,
så borga ut med åpa hann
åt de alle - på krita.
Slik fortsetter det i femte og sjette vers; 
"men eg har fleire - me mann å mus - 
heile bygda på krita.
Personportretter kommer også innenfor temaet: Sjalg Hamnøy i Tinden blir portrettert av sin handelsbetjent på 50-tallet, og Gustav Notkevichs butikkliv presenteres av hans sønn.
Artiklene er mange, godt illustrert og ikke så veldig lange, gjerne 2-3 sider. Krigen er bakgrunnen i en firesiders artikkel. Lokalhistorisk er dette ei flott årbok, som alle med røtter i Vesterålen har stor nytte av. Vi som ikke fra regionen vil likevel finne mye interessant stoff i heftet, både tidsbilder og som bakgrunn for egen historisk forståelse. Leddiken er ei flott årbok.
Leddiken 2008
72 sider, heftet i A4-format 29 * 21 cm
(59 sider utenom annonsene)
Utgiver: Øksnes Historielag 2008
Pris: kr 100, medlemskap kr 150 inkluderer Leddiken.
pajohals@iaksess.no
Omtalt av Viggo Eide

 
 
 
 

Fimbul 2008

"Fimbul" nr. 26 er laget av en bygdeboknemnd, og inneholder stort sett (nesten ¾-deler) gårds- og slektshistorie. Årets hefte beskriver særlig to gårder i Evenes, Hovdegården på Liland og Anderssengården på Bergviknes - 29 av 68 sider.
Samiske hustufter er omtalt og krigen har fått en kort ensider omFlukthula i Rogndalen.
Det som har størst overføringsverdi til andre områder er artikkelen om Sånn var luggan laga. Strekkaluggan omtales i mange årbøker, og ikke alle vet hvordan de ble laget. Dessuten likte jeg Fem fortellingar frå Ofoten om godbonden. Godbo'n var en liten kar som bodde i båten og som passet på fiskere og båt, og varslet om bl.a. farlig vær og storm.
Heftet har bare lokalhistoriske tema, har god trykk og kun sort/hvitt bilder. Slektshistorisk er dette ei fin årbok for folk fra Evenes.
Fimbul 2008
68 sider, heftet 21 * 15 cm
Utgiver: Evenes bygdeboknemnd (småskrift fra...) 2008
Pris: kr 120.- usikker i år
http://www.evenes.kommune.no/document.aspx?uid=1114&title=Fritid%2c+kultur+og+milj%c3%b8&maintitle=TEMA

Omtalt av Viggo Eide
 
  
 

Saltdalsboka 2008

 

I Saltdal er det kommunen som gir ut årboka. Det har tydeligvis vært et skifte i redaksjonen. I alle fall ble jeg litt skuffet, med tanke på fjorårets gode bok fra "dal over fjordan". Årets bok er preget av to menn: Trygve Hoff og Sverre Breivik. Boka har god trykk og mange, mange, mange fotos - både sort/hvitt, men mest i farger.
Artiklene kunne hatt et bedre presisjonsnivå. Jeg pleier ikke å kommentere alle slags skrivefeil, men dette på side 79 var drøyt: "I krigsårene ble vognparken rekvirert av forsvaret, og virksomheten kunne ikke fortsette så lenge krigen varte."Forsvaret i Nord-Norge kapitulerte i juni 1940. Etter den dato regjerte den tyske okkupasjonsmakten, og dem vil jeg ikke kalle "forsvaret". Ble vognparken rekvirert av forsvaret i april/mai 1940, eller ble vognparken rekvirert av tyskerne i krigsårene 1940-45?
Saltdals stor sønn, dikter, komponist, æventyrer og altmuligmann ville ha fylt 70 år sommeren 2008. Året ble et Trygve-Hoff-år med mange flotte arrangement, CD- og bokutgivelse samt flere feiringer. Christian Næstbys Prolog om Trygve Hoff fra 7. juli - som var 70 års dagen - er drivende godt skrevet, og sikkert en opplevelse å få høre en sommerdag i denne vakre nordlandsbygda. God er også Arild S. Ellefsens personlige og kunstneriske biografi, som forresten er med i CD-boksen som ble utgitt i fjor. 24 sider om Hoff er flott prioritering i denne årboka.
Oline Karine Hansdatter, gift Hansen, 1862-1962, opplevde som 13 åring å ligge skinndød i fem dager. Hun våknet først da de skulle sette lokket på kista. Interessant for flere, fenomenet er heldigvis ikke-eksisterende i dagens samfunn.
Krigshistoriske tema er knyttet til en artikkel om livet tilMotstandsmannen Odd Mjelde 1916-2008 fra Bergen, som var i Salten våren/sommeren 1945 og giftet seg med Kari Willumsen fra Rognan. En kort artikkel om (de tyske) Jernbanebruene nederst i Saltdal er også interessant lesning.
Annen transporthistorie er om Ottar Viks 40 år som lastebileier, og Albinussen Reiser gjennom 75 år. Temaene ellers er knyttet til noen personportretter, mange sangkor, skolekorpset er 50 år, hornorkesteret hele 100 år, kunstgress og håndball - for å nevne et representativt utvalg. Blåfrostprofilen, komponist Fred Jonny Berg får fortjent oppmerksomhet. Kavalkaden Glimt fra året som gikk er på hele 26 sider. Dét er - sett under ett - i meste laget.
Sverre Breivik er tilsatt som optimist i ei prosjektstilling og er redaktør for Saltdalsboka i år. I tillegg til redaktøroppgaven har han skrevet minst 42 sider. I forordet står det at boka er "avhengig av ... alle innspill gjennom året". Det er forståelig. Årbøker er med på bygge identitet og trekke linjene mellom fortid og framtid. Det beste saltdalingene kan gjøre er å sende inn masse stoff til redaksjonen slik at de kommende årbøker når samme høge nivå som før.
Saltdalsboka 2008
112 sider, innbundet 26 * 19 cm
Utgiver: Saltdal kommune 2008
Pris: kr 200 ??
http://www.saltdal.kommune.no/prisliste.html
Omtalt av Viggo Eide 
 
 

Beiarn 2008

 

Årboka imponerer også i år med et vell av lokalhistoriske artikler og bilder (bare i sort/hvitt). Stoff og bilder fra året 2008 tar ca 12 sider, og er helt ok prioritering. I år er det ingen lang hovedartikkel, men gledelig nok flere slektshistoriske artikler:
- Dokmoslekta i Amerika
- Elias Blix, mannen og slekta hans
- Tosten Thoresen Steen 1787-1859 (og hans etterslekt )
Handel og vandel i gamle dager er presentert i to artikler:
- Minner fra gammelkoopen på Dokmobakken
- Butikken på Osbakk
Ellers inneholder årboka emner som spenner fra juletresalg i Bodø, en flyttehistorie til Sørfold for 110 år siden, til flere minneartikler fra barndom og yrkesliv, både av innfødte og tilflytta folk. Beiarns samiske arv er også tatt med i årets bok. Kommunikasjonene var annerledes før, og det leser vi om både når skoleveien er lang, folk skal på gjestebud eller bytur og ikke minst når de flytter. Interessant lesestoff.
En flyktningefamilie fra Finland - ei mor med 9 unger - bodde i Beiarn et par måneder vårvinteren 1940. Her hører vi historien om evakuering fra krigshandlingene i nord, oppholdet i norsk kultur og den hastige reisen til Sverige når vårt land ble trukket inn i krigen. Bygdebokkomiteen har sågar fått kontakt med noen av de gjenlevende barna som nå bor i Finland og Sverige, og kan fortelle hvordan det gikk med dem. Slike historier må gjerne andre årbøker forsøke å finne fram til.
Lokalhistorisk er dette ei fin årbok, som også lesere utenfor bygda har glede av.
Årbok for Beiarn 2008
112 sider, innbundet 25 * 18 cm
Utgiver: Beiarn Historielag 2008
Pris: kr 200 ??
http://historielag.beiar.net/ (ikke oppdatert hjemmeside)
Omtalt av Viggo Eide

 
 

Vågan 2008

Vågan Historielag sliter også litt med å få inn stoff, og årets bok har ca 40 færre sider enn i fjor. Likevel er det meget høg kvalitet på artiklene og de viser hvilken bredde en kan tillate seg å ha i ei årbok. Ta til dømes den første artikkelen om ei 8 år gammel, tuberkuløs jente sitt opphold På Grefsen folkesanatorium et år rundt 1948-49. Det er også lokalhistorie fra Vågan, sjøl om det foregår i Oslo.
William Hakvaag fortsetter beretningene om sin rockekarriere, i år er det orkesteret Main og Jack Berntsen (ikke samtidig) vi får lese om. Her kjenner vi igjen spelling på lokalet, både i Svolvær og på Hamarøya. Ustyrtelig morsomt. Samme mann har - 12 år gammel - gått på Mossa Fosses danseskole, og jeg som trodde hun bare drev den i Bodø. Hukommelsen er god, og innøving av gode manerer samt vanskelige dansetrinn, kjenner nok flere seg igjen i.
Kobberdrift i Vatnfjord i flere perioder mellom 1837 og 1905 vitner om ambisjoner, slit og nederlag. En senjagutts tur somskårunge til Lofoten forteller om et "urbant byliv" i Svolvær -en smeltedigel av folk fra nord og sør. Interessant lesning. Håkon Brun omtaler samme miljø 50-70 år tidligere. I Kabelvågs "mysterier" avdekkes oppsiktsvekkende nytt - et vell av brændevinskneiper og bordeller! Ja, moderne har lofotværingan alltid vært.
Bokas hovedartikkel, i alle fall i omfang, er Alfred Andreassens (1874-1957) Husmannsminner del 2, nedskrevet for ca 53 år siden. Bare denne skildringen av to lausunger/pleiesønners liv hos fattige husmannsfamilier er verdt kjøpet av boka. Både Alfred og hans far Andreas Andreassen (Kajander) 1841-1930 sin oppvekst er detaljert og varmt beskrevet. De var hos gode foreldre som ikke gjorde forskjell på egne barn og pleiebarna. Forholdet mellom husbonden (gårdeieren) og husmannen var også godt i Ørsnes i Vågan. Husmannen og hans familie ble behandlet med respekt.
En sak irriterer i årboka: i en énsider om Pietro Querini står det at de skipbrudne sjømennene "først ved juletider 1430 var de i nærheten av Røst". Det er direkte galt, da sjøfolka kom på land på ei ubebodd øy i januar 1432. 1432 er det viktigste årstallet i nordnorsk historie mellom svartedauen og reformasjonen, og da er to år feil tidsangivelse ikke bra.
Krigen er forresten omtalt i flere artikler. Skiturer både med norske venner - og med ung fiende, kajakkonvoi til Hølla og ikke minst minner fra Frigjøringa 1945. Årboka fortsetter med flere annonseklipp fra Lofotposten 1940. Hmm: hva var formiddagspike, mellempike og sandaletter ?
Bredden og kvaliteten på årboka gjør at svært mange vil ha nytte og glede av den.
De fleste forfatterne er oppgitt med fødselsår, noen med flere biografiske opplysninger. Bare en artikkel er over 10 sider lang.. Reportasjer fra årets gang 2008 finner du ikke her.
Årboka har god trykk og mange fargebilder Den anbefales varmt.
Årbok for Vågan - Skolp 2008
153 sider, innbundet 26 * 20 cm
Utgiver: Vågan Historielag 2008
Pris: Kr. 190,- + porto, medlemskap kr 300 inkluderer årboka fritt tilsendt i Norge.
www.vagan.historielag.org
Omtalt av Viggo Eide

 
 
 

Lødingen 2007-08

Årbok for Lødingen gis ut hvert annet år, og dette er den 22. i rekka. Årgang 2007/08 er på 100 sider og inneholder 40 artikler og notiser, med andre ord få lange artikler. Den lengste omFirma M. Ytterstad AS synes jeg får for stor plass, mens andre tema godt kunne vært lengre.
Lødingen har i moderne tid vært dominert av televerket og forsvaret - begge deler er nå kraftig nedbygget. Men det er lys i enden av tunnelen, bokstavelig talt: Lofast forsterker kommunens rolle som knutepunkt, ferga til Bognes og E6, ny adkomst til veiløse grender i vest.
Årboka avspeiler dette, og de varierte temaene som tas opp dekker en rekke sider av kommunens liv. Så som Forsvaret i kommunen fra 1836 til 2001, Militærunge på Lødingen 1959-1968, og Lødingen losstasjons bygning. Lofast er omtalt i fortid og nåtid på til sammen sju sider.
Jeg vil i spesielt framheve to historier. Den ene omtaler en flukt til Sverige under krigen, den andre ei stor flyulykke i 1947.
Kåre Olsen forteller om en Dramatisk flukt til Sverige 1943.Historien er dramatisk, uventede problemer oppstår, været er dårlig, det kunne lett gått galt. Heldigvis gikk det bra.
Kvitbjørnulykka 1947 var helt ukjent for meg. Hele 35 personer omkom i august da Sandringhamflyet Kvitbjørn havarerte. Ei stor flyulykke der sjøflyet, i rute fra Tromsø og sørover, fløy rett i fjellveggen, ikke ulikt Torghattenulykka for 20 år siden. En spesiell historie som ble markert på 60 årsdagen i fjor med mange redningsmenn og pårørende tilstede.
Av øvrig stoff nevner jeg for å vise bredden: Tre små artikler om Pinsemenigheten og deres misjonær til Japan. To menn er portrettert: tegneren DAN - Dagfinn Bakke og skoleskipskaptein på "Sørlandet " Paul Hægstrøm. Hamsuninteresserte vil finne nytt stoff i dikterens brev til lensmann Sigfred Bugge. Forfatteren ble etter hvert venn med lensmannen og hans familie. Bosteder og bosetning på Nes er en fin gårds- og slektshistorie på sju sider.
Årskavalkade 2007-2008 i bilder tar fire sider, helt ok.
Lokalhistorisk er dette ei grei minnebok for folk med røtter i Lødingen. Det trekker ned at redaksjonskomiteen ikke brukerrødpenna mer, både språk og opplysninger bør i flere artikler gjennomgås med skarpt blikk. Og forresten: heter det Lødingen historielag (side 2, 3 og 98) eller Lødingen lokalhistorielag som det står på forsiden?
Årbok for Lødingen 2007/08
100 sider, heftet i A4-format 29 * 21 cm
Utgiver: Lødingen lokalhistorielag 2008
Pris: kr 200.-
http://www.blv.no/lokalsider/lodingen/article3882057.ece?service=print
Omtalt av Viggo Eide
 
 

 
 

Saltstraumboka 2008

 

Dette er første årbok fra et aktivt historiemiljø i Straumen i Salten - som det het før i tiden. Utgiver er Saltstraumen Museum, et frittstående privat museum som Saltstraumen historielag driver i den nedlagte skola på Knaplundsøya, like ved kirka. Boka har 22 lengre og korte artikler og jeg ble raskt imponert over stofftilfanget, skrivemåten og lengden på mange artikler. Går det virkelig an å få et så flott produkt ut i første årgang?
Boka åpner med en morsom tekst av arkeolog Hein Bjerk om"brummeren fra Tuv" - et ca 5.000 år gammelt musikkinstrument av stein, som når den svinges i lufta med ei snor skaper en høy, hvinende lyd. Fra funnet i 1991 til i dag har det vært en kronglete vei fram til anerkjenning som historisk musikkinstrument.
Gudmund Solstad skriver Fra gammel til ny tid på Knaplundover 23 sider, bokas lengste artikkel. Solstad gir en dekkende beskrivelse av utviklinga langs kysten fra ca 1623 og 300 år framover. Artikkelen bør bli obligatorisk lesning for alle nybegynnere innen slektsforskningen, ja - gamle travere også. Eiendomsforhold, gårdbrukere, husmenn, innerster og strandsittere forklares enkelt og greitt. Teigblanding, boforhold og livberging likeså. Det eneste jeg savner i artikkelen er et kart over Knaplund, slik at vi som ikke er 100 % lokalkjente kan følge lettere med.
Karen Anna Nilsen (Kvandal) har to flotte barndomserindringer fra det gamle Ripnes (del av Knaplundsøya). Hun husker utrolig godt fra sine første 10 leveår, og alle de flotte menneskene som tok seg av hverandre i bygda. Til sammen 15 sider, godt illustrert og fortalt.
Klippfiskproduksjon i Sunnan og Saltstraumen forklares godt over sju sider og med mange bilder. Videre er det berømte forliset til den svenske malmbåten Hero i 1905 (merk årstallet) beskrevet. Krigen er så vidt omtalt noen steder, men ikke i egen artikkel.
Saltstraumområdet var tidligere et samisk kjerneområde, særlig sør for Straumen. Dette er godt omtalt i boka. Fiskarbondens liv er også kvinnfolkans liv, og artiklene har flust av flotte, sterke kvinner som sleit for gubbe, heim og barn. De få sidene om omtaler dagen i dag faller emnemessig godt inn i boka. Jeg vil også framheve en ènsider som heter Glimt fra Saltstraumen de siste 50 år der hvert tiår 1958-68...2008 har hver sin lille notis. En god ide, da fortsetter 1959-2009 i neste årbok.
Som Bodøværing er Straumen naturlig nok et område jeg har mer kjennskap til enn en del andre årbøker jeg omtaler. Likevel står jeg på trygg grunn når konklusjonen er at Saltstraumboka 2008 meget vel kan leses av alle nordpå - med stort utbytte.
Saltstraumboka 2008
120 sider, innbundet 28 * 20 cm
Utgiver: Saltstraumen Museum 2008
Pris: Kr. 250,-
http://www.mamut.net/saltstraumenmuseum/ - (ikke oppdatert hjemmeside) http://kubonden.net/2008/12/06/saltstraumboka/ - (blogg om Saltstraumboka)
Omtalt av Viggo Eide

 
 
 
 

Ballangen 2008

 

Årbok for Ballangen 2008 er imponerende i omfang og dybde. Ballangen var i mange år, pga industribyggingen rundt Bjørkåsen gruver, et vekstsenter med tilflyttende folk ikke bare fra Ofoten, men også Salten, Helgeland, Pasvik og Lofoten. Flere av historiene - om livet før om åran - bringer stoff langt utenfor Ballangens grenser. Dette er 10.ende årgang av årboka, og årbokkomiteen signaliserer i forordet sterke ønsker om mer stoff. Hvis ikke ser de "svart på neste årbok, om det kommer noen da." Det vil være trist å stoppe nå etter så mye godt arbeid.
2008-boka et laget av hobbyhistorikere, for oss som er interesser i lokalhistorie. Og artiklene holder et høgt nivå. Innholdet er variert, god trykk og heftet har også fargebilder. Det som skjedde i kommunen i 2007/2008 tar omtrent tre sider.
Det samiske Ballangen er bredt omtalt, både i historien om Stour-sämbe og i omtale av den læstadianske vekkelsen etter jordskjelvet 5. desember 1845. Andre deler av kristenlivet er også nevnt: Guds menighet som i dag står sterkest på Vikten i Flakstad kommune. Og en artikkel om Kristendommen i nordområdene før reformasjonen. Interessant er også historien om den samiske bussen som kjørte ut av veien både i Ballangen og i Dunderlandsdalen i 1948.
Det står ei  minnestøtte på øversida av E 6 like sør for Dunderland stasjon, og i årboka får vi historien i sin rette sammenheng. 16 personer omkom, en stor tragedie i et lite, sørsamisk miljø.
Flere fine barndomserindringer og mye slektshistorisk påfyll gjør årboka leseverdig for oss DIS'sere. Jeg vil i tillegg spesielt framheve Dagmar Kristensens artikkel Hva kirkebøkene forteller - om sykdom og død i eldre tider. I tillegg til nye artikler er det et fint innslag av opptrykk av eldre avisartikler.
Lokalhistorisk er dette ei flott årbok, og vi som ikke er fra Ofoten finner mye interessant stoff i heftet, både tidsbilder og bakgrunn for egen historisk forståelse.
Årbok for Ballangen 2008
96 sider, heftet i A4-format 29 * 21 cm
(kun 2 sider er annonser)
Utgiver: Ballangen Historielag 2008
Pris: kr 125.- for medlemmer, og kr 145,- for ikke-medlemmer.
Kontingenten er kr 100,- pr år, inkl. ektefelle.
http://www.ballangen.historielag.org/index.html
Omtalt av Viggo Eide

 
 
 

Bøfjerding 2008

 

Årbokredaksjonen forteller i forordet at Bøfjerding 2008 er "den tjukkaste (...) som hittil er komen på trykk", heile 144 sider. Etter 30 år og 25 årbøker har Bø bygdelag velfortjent mottatt kommunens kulturpris i år. Årboka tar som vanlig opp både lokalhistoriske tema og stoff og bilder fra året som har passert. Artiklene i Bøfjerding er variert, velskrevet, og de er godt illustrert med fotos og gode tegninger.
Kystkulturen står sentralt i ei kommune som Bø, og en artikkel om fiskebåter, både historiske og modellene av dem, er interessant lesning - storsildfisket etter 1901 likeså. Sistnevnte artikkel er skrevet rundt 1960 og således en øyenvitneskildring fra en svunnen tid. Nordlandsbåten, slipen på Ringstad og gode fiskeplasser er også omtalt.
Men alt er ikke bare båt og fiske. Historien om Søbergs bussreiser er vel verdt å få med seg.
Tenner i smil og smerte - inneholder mye generell informasjon om tannpleien før i tida. Her finner vi historisk stoff vi ikke visste fra før.
Ungdomserindringer av nylig avdøde Tor Grindhaug, fra ca 1954 til vel 1960, fortsetter i denne årboka. Framhaldsskole, pubertet, torvstikking og bilferie forteller om et bygdesamfunn i sterk endring. Jeg håper erindringene fortsetter i neste årbok. I samme gate er barndomserindringene om oppvekst i Mårsundav Kjell Sørensen. Ikke minst en bygutt lærer mye av disse karene. Krigen har ikke noe egen artikkel, men et par steder omtales perioden som en naturlig del av en annen historie.
Jeg vil spesielt trekke fram en slektshistorisk artikkel av Anne Sofie Simonsen (medlem av DIS-Norge) om Oksnesan på Guvåg i Bø, og folkan som bodde der fra 1866 fram mot 1935.Vi ser av kildene som oppgis at her er det en moderne slektsgransker som formidler sitt stoff: digitalarkivet, skanna kirkebøker og gravminnedatabasen. I tillegg er artikkelen også supplert med faktiske og muntlige overleveringer - en god historie.
Til redaksjonskomiteen har jeg et forslag til forbedring: bildekavalkaden Hendt siden sist - 14 sider - kan i framtiden trykkes med fargebilder Lokalhistorisk er dette ei flott årbok, som alle med røtter i Vesterålen har stor nytte av. Vi som ikke er fra regionen vil også få mye glede av å lese i Bøfjerding 2008.
Bøfjerding 2008
144 sider, innbundet 26 * 20 cm
Utgiver: Bø Bygdelag 2008
v/Laila Sæther, Hovden, 8475 Straumsjøen
Pris: kr 300,-
Omtalt av Viggo Eide

 
 
 

Fauskeboka 2008

"I Fauskeboka 2008 speiler året som gikk." Slik innledes forordet, og setningen gir en god oppsummering av mitt inntrykk etter å ha lest boka. Noe språklig slurv, og et innhold stor sett fra nåtida, dvs 2007 og 2008. For de som bodde i kommunen de siste 12-15 månedene må boka være ei hyggelig minnebok over stort og smått. For utflytta fauskeværinger er utbyttet mindre, og for utenforstående er boka ganske kjedelig.
Det er mange bilder og lite tekst i boka. Kommunen ser tilbake på livet innen skole og barnehage, kultur, styre og stell, næring, idrett, samt ikke minst "mitt Fauske" - fotos tatt av ungdommer. Boka avsluttes med noen gamle fotos under vignetten "Bilder fra den gang". Her finner vi den mest interessante artikkelen der Bjørn Erik Stemland kåserer om året på Valnesfjord framhaldsskole 1957/58. Han gir oss del i en personlig opplevelse som nok er felles for mange ungdommer på den tida.
Den lengste artikkelen (7 sider) omhandler Arbeiderpartiet i Sulitjelma, og motebyen Fauske er omtalt i et par intervjuer. Oppstart av barnehager er i 1973 også viet plass.
Historisk interesserte finner lite av interesse i Fauskeboka 2008. Kommunenes nyvalgte ordfører er en pen mann, og har fått fem bilder i boka. Ettersom boka avspeiler året som gikk, er kvinneperspektivet ok, i form av omtale og bilder.
Fauskeboka 2008
79 sider, innbundet 26 * 20 cm
Utgiver: Fauske kommune, seksjon kultur 2008
Pris: Kr 230,-
http://www.saltenposten.no/kultur/article195765.ece

Omtalt av Viggo Eide