DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøtet 2017

På årsmøtet for Slekt og Data Salten på Stormen bibliotek 2. mars 2017 var 28 medlemmer til stede. Møtet ble ledet av Jan Hagenes, med Gerd Karin Lysholm som referent. Her er referatet.

Leder Signhild Meløy Johannesen, nestleder Anne Grete Mensen og sekretær Gerd KarinLysholm forlater styret. Jan Hagenes takket dem for innsatsen. Valgkomieen har ikke funnet noen som vil påta seg lederjobben, og leder må velges på et ekstaordinært årsmøte når styret har konstituert seg.

Det nye styre som nå er valgt:

Leder ..

Kasserer Ole M. Jarlodd

Styremedlem Kirsti Holand

Styremedlem Lisbeth Moe

Styremedlem Per-Olav Broback Rasch

Styremedlem Magne Mæle

Styremedlem Arnstein Kjeelaas

Styremedlem Jan Hagenes

Varamedlem Jarl Christensen

Varamedlem Nils M. Nielsen

Varamedlem  Bjørn Finnes

 

Søking i DIgitalarkivet

Etter årsmøtet fikk vi høre Anne Grete Mensen gi tips om søking i det nye Digitalarkivet.